• English

Jolanta Zabulytė

jolantoz@gmail.com

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Kryždirbystės tradicijos tyrimai, liaudies menas.

Sudaryti ir parengti leidiniai
Lietuvos kalviškoji kryždirbystė. Utena: Utenos spaustuvė, 2012.


Moksliniai straipsniai
Литовские сакральные народные памятники конца XIX– середины XX века: типологические аспекты. Tрадиционная культура (научный альманах), Москва, 2005/4(20). C. 16–36.

Vizualinės sakralinio centro išraiškos Rytų ir Vakarų kultūrose. Kultūrologija 12. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos IV, Vilnius: KFMI, 2005. P. 287–313.

Lietuviškų medinių kryžių paukščiai: reikšmės interpretacijos. Liaudies kultūra. 2006. Nr. 5. P. 22–37.

Lietuviškų medinių kryžių paukščiai: reikšmės interpretacijos. Liaudies kultūra. 2006. Nr. 6. P. 23– 35.

Baltiškųjų stulpinių paminklų kilmės ir jų adaptacijos problema krikščioniškųjų šalių tradicijose. Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos V,  Vilnius: KFMI. 2006. P. 182–202.

Следы некрокульта в деревенской культуре Литвы конца XIX – начала XX века: концепты дерева и растения в мировоззрении и в пластике. Балты и Великое Княжество Литовское. Историко-лингвистический взгляд. Памяти Э. Банёниса, Москва. 2007. C. 197–234.

Religiniai paminklai ir liaudies tikėjimai. Etninė kultūra, Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys, Nr. 8, Vilnius. 2009. P. 48–55.

XVIII a. Alsėdžių paminklo tipologinė problematika. Acta Academiae artium Vilnensis, t. 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė, Vilnius: VDA. 2009. P. 59–75.

Užpalių kryždirbystės paminklai. Lietuvos valsčiai. Užpaliai, Vilnius: Versmė, 2011, autorinis lankas LLT:2011–10/38-191. P. 1–27.

Komparatyvistinis požiūris į profiliuotus antkapinius stulpus. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveika, Vilnius: LKTI. 2011.

Ar buvo Lietuvoje mirusiųjų žibintai? Žemaitijos mediniai paminklai su žvakėmis ir žvakidėmis. Liaudies kultūra, 2012. Nr. 5. P. 30–44.

Medžiuose įrėžti kryžiai ir jų kontekstas – mediniai kryželiai ir koplytėlės medžiuose. Baltų kultūros sakralieji aspektai. Sud. E. Usačiovaitė. Serija Senovės baltų kultūra, Vilnius: Versus Aureus. 2012. P. 323–347.

Anykščių krašto kaltiniai kryžiai Aukštaitijos paminklų kontekste. Lietuvos kalviškoji kryždirbystė. Sud. J. Zabulytė, Utena: Utenos spaustuvė. 2012. P. 70–88.

Pušis tradicinėje lietuvių kultūroje. Sovijus (tarpdalykiniai kultūros tyrimai), 2014. T. 2. Nr. 1. P. 34–48.

XIX a. – XX a. I pusės Žemaitijos medinių kryžių dekoro bruožai. Kryždirbystė Žemaitijoje. Sud. Teresė Jurkuvienė, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015. P. 85–111.


Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
Mediniai Jiezno apylinkių kryžiai. Lietuvos valsčiai. Jieznas. Stakliškės [interaktyvus]. 2010. Prieiga per internetą

Užpalių kryždirbystės paminklai. Lietuvos valsčiai. Užpaliai [interaktyvus]. 2011. Prieiga per internetą

Pušis tradicinėje lietuvių kultūroje. Sovijus (tarpdalykiniai kultūros tyrimai) [interaktyvus].  2014. Prieiga per internetą

Kupiškio kapinių kryždirbytės paminklai. Lietuvos valsčiai. Kupiškis [interaktyvus].2014. Prieiga per internetą


Populiarūs straipsniai
Lietuvos kryždirbystė ir pasaulis. Nemunas, 2006 11 17. Nr. 45. P. 12.

Lietuvių liaudies meninė kalvystė: geležinės viršūnės. Zyplių kalvė, tautodailininkų simpoziumo katalogas, Kaunas: Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija. 2008. P. 5–11.

Religiniai paminklai Alytaus apskrityje, Dainava. 2008. Nr. 1. P. 8–18.

Lietuvos medinių paminklų tipai ir regioniniai bruožai. Zyplių kalvė 2008, sud. V. Jezerskas, Kaunas: Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija. 2009. P. 5–12, 17–22.

Drožiniais išpasakota Lietuva (įvad. straipsnis). A. Ruškys. Prakalbinti ąžuolai, Kaunas: Naujasis lankas. 2009. P. 10 –11.

Kalviškoji kryždirbystė. Respublikinio kalviškosios kryždirbystės konkurso „Lietuvos kalvių kalvis 2009“ katalogas, sud. V. Jezerskas, Kaunas: Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija. 2009. P. 4–7.

Zanavykų krašto kryždirbystė. Zanavykų krašto mažoji architektūra, sud. V. Dėdynas, Kaunas: V3 studija. 2009. P. 4–5.

Metaliniai kryžiai Kauno kapinėse. Tautodailės metraštis. Aukštaitija. Nr. 19. 2010. P. 41–49.

Troškūnų seniūnijos kryždirbystės tradicija. Tautodailės metraštis. Nr. 21. 2011. p. 50–57.

Mediniai kryžiai Kauno kapinėse. Tautodailės metraštis. Nr. 22. 2012.

Stanislovo Petraškos akmens tapyba (įvad. str.). Stanislovas Petraška. Akmens tapyba, Vilnius: Petro ofsetas. 2012. P. 7–11.

Mediniai stebuklai (įvad. str.), J. Lukšė. Kryždirbystės kūriniai ir mediniai paminklai. Piešiniai. Kaunas: Morkūnas ir Ko. 2013. P. 3 – 4. ISBN 978-609-95521-1-8

Senieji mediniai Lietuvos paminklai. Saulės arkliukai. 2013. Nr.3 (3). P. 12–17. ISSN 2029-9982

Kryželiai ir koplytėlės medžiuose. Tautodailės metraštis, Nr. 26. 2015. P. 92–96.