Apie LDID

Lietuvos dailės istorikų draugija (LDID) vienija įvairiose institucijose dirbančius dailėtyrininkus. Tai Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos nacionalinio dailės, Lietuvos nacionalinio ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų bei kitų muziejinių bei paveldosaugos įstaigų darbuotojai, aukštųjų mokyklų dailės istorijos dėstytojai. Organizacijai priklauso įvairių kartų dailėtyrininkai. Narystė LDID padeda dailėtyrininkams gerinti tarpinstitucinius ryšius, plėtoti profesinę veiklą, nesusijusią su tiesioginėmis pareigomis.

Istorija

Lietuvos dailės istorikų draugija buvo įkurta tuometinio Kultūros ir meno instituto Dailėtyros skyriaus darbuotojų iniciatyva 1995 m. pavasarį, siekiant suvienyti įvairiose šalies mokslo ir kultūros institucijose dirbančius specialistus. Apie draugijos įkūrimą rašoma Lietuvos ryto priede „Mūzų malūnas“ 1995 m. gegužės 19 d. 44 p. Tuomet norą būti draugijos nariu pareiškė penkiasdešimt dailėtyrininkų.

Dauguma jų gyvena ir dirba Vilniuje, dvylika Kaune, vienas (Vytenis Rimkus) Šiauliuose, vienas (Margarita Janušonienė) Alytuje ir vienas (Kristina Jokubavičienė) Klaipėdoje. LDID pirmąja pirmininke vienbalsiai buvo išrinkta Ingrida Korsakaitė. 1998 m. jos įpėdine tapo Aleksandra Aleksandravičiūtė, 2001 m. šį postą užėmė Algirdas Mačiulis. 2004 m. pirmininkės pareigos patikėtos Daliai Klajumienei, 2007 m. – Daliai Vasiliūnienei. 2011–2012 metais draugijai vadovavo Giedrė Mickūnaitė, 2012–2016 m. Gabija Surdokaitė-Vitienė. 2017–2019 m. Algė Andriulytė, o nuo 2019 m. šias pareigas eina Tojana Račiūnaitė.

LDID veikla:

 • Konferencijos, jų pranešimų medžiagos publikavimas
 • LDID biuletenis
 • Moksliniai leidiniai (išskyrus konferencijų medžiagas), išleisti LDID vardu gautomis lėšomis
 • Diskusijos, susitikimai
 • Šviečiamosios programos, projektai
 • Minėjimai
 • Pranešimai LDID narių susirinkimuose
 • Apdovanojimai
 • Peticijos, raštai
 • Delegavimas atstovauti ekspertų komisijose
 • Ekskursijos
 • Lengvatos LDID nariams
 • LDID ir jos narių komunikacijos priemonės
Į viršų