Apie mus

Lietuvos dailės istorikų draugija (LDID) vienija įvairiose institucijose dirbančius dailėtyrininkus. Tai Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos nacionalinio dailės, Lietuvos nacionalinio ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų bei kitų muziejinių bei paveldosaugos įstaigų darbuotojai, aukštųjų mokyklų dailės istorijos dėstytojai. Organizacijai priklauso įvairių kartų dailėtyrininkai. Narystė LDID padeda dailėtyrininkams gerinti tarpinstitucinius ryšius, plėtoti profesinę veiklą, nesusijusią su tiesioginėmis pareigomis.

Istorija

Lietuvos dailės istorikų draugija buvo įkurta tuometinio Kultūros ir meno instituto Dailėtyros skyriaus darbuotojų iniciatyva 1995 m. pavasarį, siekiant suvienyti įvairiose šalies mokslo ir kultūros institucijose dirbančius specialistus. Apie draugijos įkūrimą rašoma Lietuvos ryto priede „Mūzų malūnas“ 1995 m. gegužės 19 d. 44 p. Tuomet norą būti draugijos nariu pareiškė penkiasdešimt dailėtyrininkų. 

Dauguma jų gyvena ir dirba Vilniuje, dvylika Kaune, vienas (Vytenis Rimkus) Šiauliuose, vienas (Margarita Janušonienė) Alytuje ir vienas (Kristina Jokubavičienė) Klaipėdoje. LDID pirmąja pirmininke vienbalsiai buvo išrinkta Ingrida Korsakaitė. 1998 m. jos įpėdine tapo Aleksandra Aleksandravičiūtė, 2001 m. šį postą užėmė Algirdas Mačiulis. 2004 m. pirmininkės pareigos patikėtos Daliai Klajumienei, 2007 m. – Daliai Vasiliūnienei. 2011–2012 metais draugijai vadovavo Giedrė Mickūnaitė, 2012–2016 m. Gabija Surdokaitė-Vitienė. 2017–2019 m. Algė Andriulytė, o nuo 2019 m. šias pareigas eina Tojana Račiūnaitė.


LDID veikla

Content for item 1


Konferencijos, jų pranešimų medžiagos publikavimas

Content for item 2


LDID biuletenis

Content for item 3


Moksliniai leidiniai (išskyrus konferencijų medžiagas), išleisti LDID vardu gautomis lėšomis

Content for item 4


Diskusijos, susitikimai

Content for item 5


Šviečiamosios programos, projektai

Content for item 6


Minėjimai

Content for item 7


Pranešimai LDID narių susirinkimuose

Content for item 8


Apdovanojimai

Content for item 9


Peticijos, raštai:

Content for item 10


Delegavimas atstovauti ekspertų komisijose

Content for item 11


Ekskursijos:

Content for item 12


Lengvatos LDID nariams

Content for item 13


LDID ir jos narių komunikacijos priemonės

Content for item 14


spausdinti