• Lietuviškai

Erdvė, kurioje buriasi dailėtyrininkai

Organizacija įsteigta 1995 m. pavasarį, siekiant suvienyti įvairiose šalies mokslo ir kultūros institucijose dirbančius dailėtyros specialistus.

Narystė padeda dailėtyrininkams gerinti tarpinstitucinius ryšius, plėtoti profesinę veiklą, nesusijusią su tiesioginėmis pareigomis.