Sveikinimai prof. dr. Algimantui Mačiuliui jubiliejaus proga!

Garbingo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname LDID narį prof. dr. Algimantą Mačiulį, žinomą architektą ir architektūros tyrinėtoją. LDID narys nuo pat jos įsikūrimo 1995 m., 2001–2004 m. – pirmininkas, net dešimties knygų ir daugybės straipsnių autorius, kurio įžvalgos ir taiklūs pastebėjimai Lietuvos architektūros nacionalinio savitumo, sovietmečio stilistinės raidos, dailės ir architektūros sąveikos klausimais svarbūs dailėtyrininkams ir kultūros istorikams. Darbštumu nepralenkiamas Profesorius – autoritetas ne tik menotyrininkų, bet ir architektų bendruomenėje – ryškių visuomeninės ir gyvenamosios architektūros kūrinių Vilniuje, Druskininkuose ir kt. autorius – Architektūros riterio ordino laureatas (2001). Visada energingas, giedra nuotaika, pozityvumu spinduliuojantis diplomatijos ir keblių situacijų išsprendimo meistras, puikus organizatoriaus daugel metų buvo nepakeičiamas dekanas, katedros vedėjas ir Senato pirmininkas Vilniaus dailės akademijoje. Sveikatos, energijos ir ilgiausių metų, gerbiamas Kolega !

Skaityti daugiau


Reiškiame užuojautą

Reiškiame nuoširdžią užuojautą draugijos garbės narei, pirmajai pirmininkei dr. Ingridai Korsakaitei, po ilgos ir sunkios ligos mirus vyrui Rimvydui Racėnui (1934–2021).

Išgyvenęs tremtinio dalią, Rimvydas Racėnas stengėsi būti gyvu liudininku – nuolat kalbėti ir rašyti apie patirtas Lietuvos gyventojų represijas, įamžinti negrįžusiųjų atminimą. Parašė knygas “Lietuvą palikom Vakaruose”, “Komių žemėje”, “Rešotų aidai”, “Paminklai Lietuvos žmonių tremties ir kalinimo vietose”, “Į mielą šalį Lietuvą”.

Jis organizavo paminklų statymo darbus lietuvių tremties ir kalinimo vietose, projektavo ir asmeniškai dalyvavo juos statant Kraslago lageryje Revučyje ir sunaikintose Ust Lekčimo kapinėse Komijoje.

Šv. Mišios už mirusįjį aukojamos balandžio 20 d., antradienį, 18 val., Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje (Antakalnio g. 1).

Atsisveikinimas balandžio 21 d., trečiadienį, nuo 10 val., laidojimo namuose adresu: M. K. Paco g. 4, 2 salėje. Urna išnešama 14.45 val.

Laidotuvės vyks

Skaityti daugiauLDID raštas LR Seimui ir Kultūros ministerijai

2021-03-31 į vyko visuotinis Lietuvos dailės istorikų draugijos susirinkimas. Jame nutarta kreiptis į LR Seimą ir Kultūros ministeriją, kad būtų draudžiama nauja statyba nacionalinio reikšmingumo lygmens paveldo objektų teritorijose. Šis raštas jau pasiekė adresatus.

Raštas

Skaityti daugiau


Sveikinimai dr. Astai Giniūnienei jubiliejaus proga!

Gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname LDID narę dr. Astą Giniūnienę, iškilią Kryžiaus Kelio Lietuvoje meninės raiškos ir daugelio kitų temų tyrinėtoją. Kukli, giedra spinduliuojanti mokslininkė – plataus spektro, didelės patirties dailės istorikė, savo taiklia specialistės akimi suradusi, identifikavusi ir metrikavusi gausybę dailės paveldo objektų. Žavimės Astutės (taip tarpusavyje kolegos ją vadiname) kompetencija, darbštumu ir geranoriškumu. Plurimos annos, mieloji Asta!

Skaityti daugiau