• English

Leidiniai

 • NAUJA KNYGA: Excellentia virtutum. Šventieji Lietuvos kultūroje
  Lietuvos kultūros tyrimų institutas išleido naują mokslo straipsnių rinkinį “Excellentia virtutum. Šventieji Lietuvos kultūroje” (sud. Asta Giniūnienė). Leidinys skirtas šventųjų kultui ir raiškai XVI–XX a. Lietuvos meninėje kultūroje. Daug pokyčių patyręs šventųjų gerbimo reiškinys turėjo milžiniškos įtakos Europos, taip pat Lietuvos dvasinei, kultūrinei ir socialinei raidai. Straipsnių autoriai pristato įvairių šventųjų kultų ir vizualinių pavidalų […]
 • NAUJA KNYGA „Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915“
  Lietuvos kultūros tyrimų institutas išleido dr. Jolantos Širkaitės monografiją „Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915“. Pagrindinis šios monografijos tikslas – išryškinti Vilniaus piešimo mokyklos reikšmę XIX a. II pusės–XX a. pradžios dailės raidai – siejamas su keturiais pagrindiniais uždaviniais: kiek įmanoma išsamiau nušviesti Vilniaus piešimo mokyklos atsiradimo prielaidas, jos veiklą ir organizacinę struktūrą, dėstymo programas, išryškinti mokyklos […]
 • NAUJA KNYGA „Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum“
  Vilniaus dailės akademijos leidykla išleido dr. Algės Andriulytės knygą „Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum“. Ferdynando Ruszczyco (1870–1936) meninę veiklą Vilniuje geriausiai apibūdina jo paties žodžiai, pasakyti 1919-aisiais, įkuriant Vilniaus mylėtojų draugiją: Civis vilnensis sum. Tai reiškia: Vilniaus pilietis esu. Ruszczyco pilietiškumas pasireiškė kaip siekis „kelti ir gražinti miestą“ ir geriausiai atsiskleidė realizuojant įvairius sumanymus: piešiant ar tapant […]
 • NAUJA KNYGA „Rimtautas Vincentas Gibavičius“
  R. Paknio leidykla išleido dr. Ievos Pleikienės sudarytą knygą „Rimtautas Vincentas Gibavičius“. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) – Lietuvos grafikas, knygų dailininkas, scenografas, sgrafito meistras. Labiausiai išgarsėjo estampų ciklu „Vilnius“ (1964–1987) bei sgrafitais Vilniaus universitete: „Devynios mūzos“ (1969) ir „Istoriniai portretai“ (9-asis deš.). Buvo išsiskirianti asmenybė menininkų bendruomenėje – ne tik dėl savitos kūrybos, bet ir dėl […]
 • NAUJA KNYGA “Lukiškių Dievo Motina. Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas”
  Vilniaus dailės akademija išleido LDID narės dr. Tojanos Račiūnaitės sudarytą leidinį “Lukiškių Dievo Motina. Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas”. Knygą sudaro Lukiškių Dievo Motinos ikonai skirta studija ir jos kultą liudijančio šaltinio – 1737 m. Vilniaus akademijos spaustuvėje išleistos stebuklų knygos “Mistinis fontanas” fotografuotinis leidimas ir vertimas.
 • NAUJA KNYGA “Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio”
  Lietuvos kultūros tyrimų institutas išleido draugijos narės, instituto darbuotojos Gabijos Surdokaitės-Vitienės parengtą knygą, skirtą vienam svarbiausių XX a. Lietuvos atvaizdų – Rūpintojėliui. Liaudies meistrų drožtos Rūpintojėlio skulptūrėlės laikomos Lietuvos simboliu, jos dažniausiai pasirenkamos norint oficialiai ar viešai reprezentuoti šalį. Turinys  
 • NAUJA KNYGA “Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje”
  Džiaugiamės ką tik pasirodžiusia draugijos narės, Lietuvos kultūros tyrimų instituto darbuotojos Regimantos Stankevičienės monografija Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje (2017). Lietuvos kultūros tyrimų instituto išleistoje monografijoje pristatomas ir aptariamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų dailėje nuo XVIII a. pr. pamėgtas Kristaus atvaizdas, įvardijamas Jėzumi Nazariečiu. Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje (Turinys) Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai […]
 • Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai
  Knyga „Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai“ – dailės istorikų bendrijos pagarbos ženklas Lietuvos dailės istorijos klasikui V. Drėmai. Leidiniu norėta priminti jo nuopelnus valstybės kultūros paveldo išsaugojimui ir tyrimui, o taip pat paviešinti naujausius mokslinius pasiekimus, susijusius su Lietuvos kultūros paminklų likimu, Vilniaus istorijos ir miesto kultūrinės atminties pažinimu. Pirmąją knygos dalį sudaro kolegų, bičiulių, bendraminčių, mokinių […]
 • Kuriantis protas brangesnis nei turtai
  Knyga “Kuriantis protas brangesnis nei turtai” – Lietuvos dailės istorikų draugijos leidinys, skirtas žinomai Lietuvos dailės tyrinėtojai Marijai Matušakaitei, švenčiančiai 85-ąjį gimtadienį, pagerbti. M. Matušakaitė daugiau kaip keturis dešimtmečius tyrinėja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės meninį palikimą. Jos studijas, skirtas portretui, altoriams, kostiumui, antkapinei skulptūrai, žino ir vertina ne tik kolegos menotyrininkai, bet ir paveldosaugininkai, muziejininkai, visi […]
 • LDID biuletenis, 2006
  2005 m. gegužės 27 d. LDID 10-mečiui pažymėti buvo surengta mokslinė konferencija „LIETUVOS DAILĖS ISTORIJA: IDEOLOGIJA IR METODOLOGIJA“ (atsakingos: Jolita Mulevičiūtė ir Dalia Klajumienė. Joms talkino Giedrė Jankevičiūtė). 2006 m. pasirodžiusio antrojo LDID biuletenio (sudarytojos: Jolita Mulevičiūtė, Dalia Klajumienė) straipsniai parengti pagal pranešimus, perskaitytus minėtoje jubiliejinėje konferencijoje. Tojana Račiūnaitė publikavo straipsnį „Reprezentacija ir meno istorijos […]
 • Lietuvos dailės istorikų draugija: Bibliografija, 1995–2004
  2005 m. LDID šventė savo gyvenimo ir veiklos dešimtmetį. Svarstant, kaip būtų galima paminėti šią progą, buvo nutarta, kad geriausias būdas įprasminti reikšmingą organizacijai sukaktį išleisti LDID narių darbų bibliografiją. Taigi leidinyje „Lietuvos dailės istorikų draugija: Bibliografija, 1995–2004“ (sudarytojos Asta Giniūnienė, Dalia Vasiliūnienė) pateikiama 52 LDID narių darbų bibliografija. Pateikiama bibliografija liudija, kad dauguma organizacijos […]
 • LDID biuletenis, 1996
  1995 m. gegužės 11 d. įsteigta Lietuvos dailės istorikų draugija. 1996 m. išleistas pirmasis draugijos biuletenis apžvelgė pristatė draugijos įkūrimo eigą, pirmąją tarybą, vienų metų veiklos kroniką. Biuletenyje paskelbta 1996 m. gegužės mėn. 23–26 d. vykusios konferencijos „Lietuvos dvarų kultūra“ programą. Biuletenio pabaigoje skelbiami draugijos narių kontaktiniai duomenys. Nuoroda