• English

Kaip tapti nariu

LDID nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, pasireiškę bei dirbantys dailės ir architektūros istorijos srityje, pripažįstantys draugijos įstatus ir dalyvaujantys jos veikloje. Tapti LDID nariu turi teisę dailės ir architektūros istorikas, paskelbęs dailės ir architektūros istorijos tyrinėjimų (bent viena mokslinė publikacija), dalyvavęs LDID renginiuose, gavęs mažiausiai vieno nario raštišką rekomendaciją.

Stojantysis Tarybai pateikia:

  • bent vieno LDID nario raštišką rekomendaciją;
  • raštišką stojimo prašymą;
  • trumpą gyvenimo aprašymą;
  • publikacijų sąrašą (gali būti įtrauktas į prašymą arba CV).

Taryba praneša apie numatomą naujo nario priėmimą visiems LDID nariams, kviesdama eilinį susirinkimą. Nauji nariai priimami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, LDID Tarybos teikimu. Už naują narį turi balsuoti ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių LDID narių. LDID narys gali bet kada išstoti iš LDID, padavęs raštišką prašymą LDID Tarybai, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus LDID ir su ja atsiskaitęs. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip LDID nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

Dokumentai siunčiami bei platesnė informacija teikiama adresu lietuvos.dailes.istoriku.draugija@gmail.com