• English

LIETUVOS DVARŲ VASAROS MOKYKLA 2022

Objektas-savininkas-specialistas

2022 m. liepos 4–10 d., Lietuva

„Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ – tai Lietuvos dailės istorikų draugijos kartu su Vilniaus dailės akademija organizuojami vienos savaitės trukmės intensyvūs kursai jauniesiems specialistams, kurių tikslas yra kelti su tokio paveldo objektais dirbančiųjų kvalifikaciją, skatinti dialogą tarp tyrėjo ir objekto savininko bei teorines žinias pritaikyti praktikoje.

Antrųjų metų tema yra „Objektas-savininkas-specialistas“.

Ši tema atliepia pirmosios LDVM patirtis, dalyvių pastabas, todėl yra daugiau orientuota į praktinį dvarų paveldo išsaugojimo ir pažinimo aspektą. Teorines paskaitas ženkliai papildys susitikimai su restauratoriais, architektais, kultūros paveldo specialistais ir dvarų savininkais. Kursų metu daugiausia dėmesio teks objektams, šiuo metu tvarkomiems privačia iniciatyva ir tiems, kurių restauravimo, pritaikymo bei komunikavimo praktikos laikytinos pavyzdinėmis ir/arba atskleidžia didžiausius iššūkius ėmus tokias praktikas įgyvendinti.

„Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ – intensyvūs išvykstamieji kursai: 15 studentų ir nuolat lydintys dėstytojai per savaitę aplankys 12 dvarų, išklausys 14 paskaitų lietuvių ir anglų kalbomis (neskaitant ekskursijų). Visos paskaitos, nakvynės ir laisvalaikis vyksta dvarų paveldo objektuose ar netoli jų. Kursų kaina yra 250 eur/asmeniui. 2 vietos nemokamos.

„Lietuvos dvarų vasaros mokyklos“ programą sudaro trys dalys:

Teorinės paskaitos:

Jų metu pristatoma Lietuvos dvarų specifika istoriniu, menotyriniu požiūriu. Daug dėmesio skiriama dvaro gyvensenai, sociokultūriniam kontekstui, meno kolekcijoms. Aiškinamos dvaro ansamblio funkcinės zonos. Siekiama išaiškinti kaip dvaras vystėsi ir „veikė“ skirtingais istorijos laikotarpiais.

Praktiniai užsiėmimai:

Tai objektų lankymas su teorinių paskaitų medžiagą užtvirtinančiomis ekskursijomis, dirbtuvės ir pranešimai, skirti paveldo restauravimo, įveiklinimo ir komunikacijos temoms. Itin svarbi dalis – pažintis su užsienyje veikiančiomis paveldo pritaikymo visuomenės reikmėms strategijomis. Gerąsias savo šalių patirtis pristatys Šveicarijos, Nyderlandų ir Vokietijos specialistai.

Neformalioji patirtis:

Pažintis su dvarų savininkais, betarpiškas bendravimas, diskusijos laisvo laiko metu.

2022-ųjų metų programos objektai:

Chodkevičių rūmai Vilniuje (Vilniaus paveikslų galerija), Umiastovskių rūmai Vilniuje, Burbiškio, Vaitkuškio, Lapšių, Liukonių, Staškūniškio, Žemosios Panemunės, Belvederio, Aštriosios Kirsnos dvarai, Panemunės pilis, Pažaislio vienuolyno kompleksas.

Lietuvos dailės istorikų draugijos organizuojama „Lietuvos dvarų vasaros mokykla“ – ne tik specialistų ugdymas ir bendradarbiavimo galimybės. Į tęstinumą ir tarptautiškumą orientuotas projektas kelia kultūros paveldo ir jo specialistų prestižą visuomenėje bei įgyvendina vieną svarbiausių Lietuvos dailės istorikų draugijos misijų – profesionalius tyrimus panaudoti plačiosios visuomenės švietimui.

Į vasaros mokyklą kviečiami paskutinių kursų studentai ir jaunieji specialistai (iki 35 metų): restauratoriai, architektai, architektūrologai, dailėtyrininkai bei kultūros paveldo specialistai.

Programa


Svarbios datos:

  • Paraiškas siųsti iki 2022 m. gegužės 15 d.;
  • Pranešimas apie atrinktas paraiškas bus skelbiamas iki 2022 m. birželio 1 d.

Pateikti paraišką


Projekto vadovai: dr. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė ir Marius Daraškevičius

Kontaktai: +370 67646812, aiste.bimbiryte@gmail.com, +370 620 15547, marius@daraskevicius.lt


Projekto partneriai:

Projektą remia: