• English

Susirinkimai

Susirinkimas, 2016 m. gegužės 26 d.

Darbotvarkė:
1. LDID Tarybos finansinė ataskaita už 2015 metus
2. Geriausių 2015 m. menotyros publikacijų konkurso ir balsavimo apibendrinimas.
3. LDID kasmetinės kelionės reikalai
4. Naujų narių priėmimas
5. Kazimieros Galaunienės atminimo klausimas
6. Kiti klausimai
Susipažinti su protokolu


Susirinkimas, 2015 m. spalio 9 d.

Darbotvarkė:
1. LDID pirmininkės informacija apie KPD prašymą.
2. Finansinė ataskaita.
3. LDID pasiūlymų dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pataisų aptarimas.
Susipažinti su protokolu


Visuotinis susirinkimas, 2014 m. spalio 30 d.

Darbotvarkė:
1. LDID publikacijų konkurso nugalėtojų sveikinimas.
2. Naujų narių priėmimas
3. LDID geriausios publikacijos konkursas
4. LDID nario pažymėjimų klausimas
5. LDID nario mokesčio dydžio klausimas
6. Dėl iniciatyvos rašyti raštą vyskupų konferencijai dėl skulptūrų restauracijos
7. Kiti klausimai
Susipažinti su protokolu


Susirinkimas, 2014 m. balandžio 14 d.

Darbotvarkė:
1.Naujų LDID narių priėmimas.
2.LDID pažymėjimų klausimas.
3.LDID konkursas „Geriausia metų publikacija“
4.Kasmetinė draugijos narių kelionė.
Susipažinti su protokolu


Susirinkimas, 2013 m. gruodžio 10 d.

Darbotvarkė:
1. Naujų narių priėmimas.
2. LDID veiklos 2013 m. finansinė ataskaita.
3. LDID narių bibliografijos rinkimo reikalai.
4. LDID biuletenio leidybos klausimai.
5. Vidos Girininkienės pasisakymas-pasiūlymas dėl bendro projekto.
Susipažinti su protokolu


Visuotinis susirinkimas, 2013 m. gegužės 22 d.

Darbotvarkė:
1. LDID Revizijos komisijos išrinkimas.
2. 2012 m. rugsėjo mėn. 27 d. – 2013 m. gegužės mėn. 22 d. LDID Tarybos ir draugijos veiklos ataskaita ir 2012 m. LDID finansinė ataskaita.
3. Naujų LDID narių priėmimas.
4. LDID Tarybos teikimas svarstyti prof. Vytenio Rimkaus kandidatūrą į draugijos garbės narius.
5. LDID pensinio amžiaus narių nario mokesčio sumažinimas iki 10 Lt.
6. LDID konkursas „Geriausia metų publikacija“.
7. Kasmetinė draugijos narių kelionė.
8. LDID Tarybos rinkimai.
Susipažinti su protokolu


Susirinkimas, 2012 m. rugsėjo 28 d.

Darbotvarkė:
1. LDID tarybos pirmininkės ataskaita
2. LDID iždininkės ataskaita
3. LDID tarybos pirmininkės atsistatydinimas
4. LDID tarybos (nario) rinkimai
5. LDID kelionė
Susipažinti su protokolu


Susirinkimas, 2011 m. vasario 22 d.

Darbotvarkė:
1. Geriausios 2009 m. knygos rinkimų nugalėtojų apdovanojimai
2. LDID gautų Marijos Matušakaitės knygų „Skaruliai” dovanojimas
3. LDID 2010 m. finansinė ataskaita ir nario mokestis
4. LDID projektai
4.1. Leidinys „Vladui Drėmai – 100“
4.2. LDID biuletenio leidyba
5. LDID pavasarinė kelionė
6. Kiti klausimai
Susipažinti su protokolu


Visuotinis susirinkimas, 2009 m. balandžio 28 d.

Darbotvarkė:
1. LDID finansiniai reikalai.
2. Konkursas „Geriausia 2008 m. publikacija“.
3. M. Matušakaitės jubiliejinis renginys ir jai skirtosios knygos tiražo klausimas.
4. K. Galaunienės 85-mečio jubiliejus.
5. Siūlymas kelti kandidatus Vyriausybės ir į Nacionalinei premijai.
6. LDID iniciatyva dėl sienų tapybos restauravimo problemų.
7. LDID ekskursija.
Susipažinti su protokolu


Visuotinis susirinkimas, 2008 m. lapkričio 13 d.

Darbotvarkė:
1. Jubiliejus švenčiančių LDID narių pasveikinimas.
2. Konkurso „Geriausia 2007 metų publikacija“ rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimai.
3. Vasarą parengtų konkurso „Geriausia metų publikacija“ nuostatų viešas pristatymas ir aptarimas.
4. Vykdomų LDID projektų aptarimas.
5. LDID vykdomos narių apklausos „Geriausi ir blogiausi Nepriklausomybės laikotarpio pastatai istorinėje aplinkoje“ eiga.
6. UNESCO kvietimas teikti iškilias datas UNESCO minimų datų sąrašui 2010-2011 m.
7. LDID biuletenio parengimo ir kiti einamieji reikalai.
Susipažinti su protokolu


Visuotinis susirinkimas, 2008 m. balandžio 2 d.

Darbotvarkė:
1. 2007 m. geriausių dailėtyros knygų rinkimai
2. LDID biuletenio parengimas
3. Naujų narių priėmimas
4. Finansiniai reikalai
5. LDID projektų vykdymas
6. Planai ir einamieji reikalai
7. Kasmetinės LDID išvažiuojamosios sesijos organizavimas
Susipažinti su protokolu


Visuotinis susirinkimas, 2007 m. spalio 23 d.

Susipažinti su protokolu