Nariai

A

Dr. Stasys ABRAMAUSKAS (1927–1996)
Tyrinėjo Lietuvos XIII–XV a. architektūrą. Yra vienas pirmųjų šios temos tyrinėtojų mūsų šalyje. Tyrinėjo Medininkų, Trakų ir kitas pilys ir statinius. Parašė apie 300 mokslo straipsnių apie Lietuvos architektūros istoriją, mūrinės statybos atsiradimą Lietuvoje, Trakų miesto raidą ir paminklosaugą.

Prof. dr. (Hp) Aleksandra ALEKSANDRAVIČIŪTĖ
Sakralinė dailė. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2024)

Dr. Algė ANDRIULYTĖ
XX a. pr. Vilniaus dailė; meno modernizacijos procesai.

Prof. dr. Rasutė ANDRIUŠYTĖ-ŽUKIENĖ
XX a. Lietuvos ir Rytų Europos dailė, M. K. Čiurlionis, lietuvių dailė emigracijoje ir Lietuvos menas tarptautiniame kontekste. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2019).


B

Dr. Eglė BAGUŠINSKAITĖ
XIX a. II p. – XX a. pr. baldininkystė, taikomosios dailės istorija, pramoninio dizaino raida, interjerų istorija

Dr. Lina BALAIŠYTĖ
XVII-XVIII a. LDK dailės ir kultūros istorija.

Dr. Jolanta BERNOTAITYTĖ
XX a. I pusės Lietuvos dailė, išeivijos dailininkų kūryba.

Laima BIALOPETRAVIČIENĖ
Lietuvos XX a. I pusės dailė.

Dr. Aistė BIMBIRYTĖ
Lietuvos dvarų kultūra, kolekcionavimo istorija, grafų Tiškevičių paveldas.

Dr. Lijana BIRŠKYTĖ-KLIMIENĖ
LDK dailė ir kultūra.

Dr. Raimonda BITINAITĖ-ŠIRVINSKIENĖ

Viktorija BRUNEIZERYTĖ

Dr. Žygimantas BURŽINSKAS

Doc. dr. Rasa BUTVILAITĖ
Lietuvos baroko ir klasicizmo architektūra; architektūros teorija Lietuvoje (XVIII-XIX a.); Lietuvos XX a. architektūra.


C

Valentas CIBULSKAS (1957-2024)
LDK dailė; Lietuvos XIX a. grafika.


D

Dr. Marius DARAŠKEVIČIUS

Osvaldas DAUGELIS (1955-2020)
Lietuvos dailės istorija, dailės kolekcijų istorija.

Prof. dr. Marija DRĖMAITĖ
Pramonės architektūra Lietuvoje.


G

Kazimiera GALAUNIENĖ (1924–2016)
LDID garbės narė, 1997 m. apdovanota LDK Gedimino Riterio kryžiumi (5 laipsnio ordinu), tyrinėjo lietuvių liaudies meną; tvarkė Pauliaus Galaunės palikimą.

Vladas GASIŪNAS (1933-2008)
XVI-XIX a. Lietuvos grafika.

Dr. Asta GINIŪNIENĖ
Sakralinė dailė; XIX a. Kryžiaus kelio stotys.

Dr. Liepa GRICIŪTĖ-ŠVEREBIENĖ
Lietuvos bažnytinė dailė, taikomoji dailė, bažnytinės procesijos.

Dr. Erika GRIGORAVIČIENĖ


I

Dr. Marius IRŠĖNAS
Priešistorinė dailė (Lietuva, Baltijos regionas).

Doc. dr. Lolita JABLONSKIENĖ
Šiuolaikinė Vakarų ir Lietuvos dailė; architektūra ir dizainas. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2017).

Habil. dr. Algė Regina JANKEVIČIENĖ (1930-2015)
2003 m. apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Lietuvos mokslo premijos laureatė (2004), tyrinėjo Lietuvos sakralinę architektūrą.

Prof. dr. (Hp) Giedrė JANKEVIČIŪTĖ
XIX a. II p. – XX a. dailė bei dailės gyvenimas; XX-XXI a. dailės istorija. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2014), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2023).

Dr. (Hp) Rūta JANONIENĖ
XIX a. Lietuvos dailė, Vilniaus meno mokyklos profesorių ir mokinių kūryba; LDK ir Lietuvos XIX a. sakralinė dailė; Lietuvos bernardinų vienuolijos meninis paveldas (XVI-XIX a.). Lietuvos mokslo premijos laureatė (2011).

Rasa JANONYTĖ (1961–2008)
tyrinėjo XIX a. dailės istoriją, parašė straipsnių apie XIX a. pabaigos menininko statusą, romantiškąjį kūrėjo įvaizdį, Romantizmo dailę ir dvasinio gyvenimo bruožus Lietuvoje. Buvo dailės kritikė.

Dr. Margarita JANUŠONIENĖ
Lietuvos dailės paveldo apsauga.

Dr. Gabrielė JASIŪNIENĖ

Kristina JOKUBAVIČIENĖ
Prano Domšaičio kūryba; Lietuvos (Mažosios Lietuvos), Europos XIX-XX a. dailė.

Dr. Teresė JURKUVIENĖ
Lietuvos etninė kultūra: liaudies drabužiai ir audiniai.

Violeta JUZĖNAITĖ
Lietuvos tapybos istorija, bažnytinė dailė.


K

Dr. Auksė KALADŽINSKAITĖ
XVIII a. LDK dailė ir architektūra. Socialinė ir ekonominė meno istorija. LDK benediktinių vienuolijos paveldas.

Audronė KASPERAVIČIENĖ
Lietuvos architektūros istorija; architektūros paveldo išsaugojimas.

Prof. dr. Dalia KLAJUMIENĖ
LDK bažnyčių dailė XVI–XIX a.; LDK baroko ir Lietuvos XIX-XX a. pr. sienų tapyba ir pasaulietinių pastatų interjerų dekoras; dailės paveldo apskaita ir apsauga. Lietuvos mokslo premijos laureatė (2017).

Dr. Ingrida KORSAKAITĖ (garbės narė)
Lietuvių grafika, vaikų knygų iliustracijos, išeivijos dailė. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2008)

Dr. Monika KRIKŠTOPAITYTĖ

Doc. dr. Aušrinė KULVIETYTĖ-CEMNOLONSKĖ
XIX–XXI a. Lietuvos ir Europos vaizduojamoji dailė: personalijos, raidos procesai, bajoriškosios kultūros paveldas, istorinė atmintis dailėje, dailėtyros istorija ir teorija.


L

Dr. Dainius LABECKIS
Lietuvos parkų, sodų menas, paveldo apsauga

Dr. (Hp) Laima LAUČKAITĖ-SURGAILIENĖ
XX a. pradžios Lietuvos dailė, šiuolaikinė Lietuvos ir išeivijos dailė, liaudies menas. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2015)

Doc. dr. Miglė LEBEDNYKAITĖ

Dr. Jolita LIŠKEVIČIENĖ
XVI-XVII a. dailė, emblemika, heraldika, knygos menas.

Prof. dr. Nijolė LUKŠIONYTĖ–TOLVAIŠIENĖ (1954–2014)
XIX-XX a. pr. Lietuvos architektūra (miestai, dvarai, sakraliniai pastatai, architektų kūryba); Lietuvos kultūros paveldas. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2006).


M

Prof. dr. Algimantas MAČIULIS (garbės narys)
Architektūros teorija; Architektūros ir dailės sąveika; miestų estetika.

Dr. Neringa MARKAUSKAITĖ
LDK sakralinė architektūra ir dailė, Jėzaus Draugijos (jėzuitų) istoriniai šaltiniai, vienuolijos statybinė ir meninė veikla.

Jūratė MARKEVIČIENĖ
Kultūrologija, architektūrologija, urbanologija, paveldo sauga, muzeologija. Mokslinių interesų kryptys: miestų morfologija, kultūros, suvokimo, vertybių teorija, tvari raida ir kultūros ekologija, kultūros paveldo saugos teorija, teisė ir valdymas, Vilniaus urbanistinė raida. Ekspertinis darbas paveldo saugos, paveldo teisės srityse: analizės, ekspertizės, teisės aktų projektai, programos valstybės institucijoms. ICOMOS narė, ICOMOS Tarptautinio mokslinio komiteto mokymui narė ekspertė, 2007–2013 m. ir nuo 2017 m. Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė.

Dr. Gražina Marija MARTINAITIENĖ (1936-2022)
LDK dailė, bažnytinė dailė, liaudies menas, paveldo apsauga. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2009).

Dr. Sigita MASLAUSKAITĖ-MAŽYLIENĖ
LDK sakralinė dailė; šv. Kazimiero kultas ir ikonografija. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2019).

Dr. Margarita MATULYTĖ

Dr. Marija MATUŠAKAITĖ (1924–2016)
LDID garbės narė, Lietuvos Vyriausybės meno premijos laureatė (1998), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2009), apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2007), tyrinėjo XVI–XVIII a. Lietuvos dailės istoriją.

Ilona MAŽEIKIENĖ

Prof. dr. Giedrė MICKŪNAITĖ
Europos ir Lietuvos viduramžių ir naujųjų laikų dailė ir kultūra; atminties kultūra, rašytiniai dailės istorijos šaltiniai.

Dr. Jolita MULEVIČIŪTĖ
XIX a. II pusės – XX a. I pusės Lietuvos dailės ir kultūros istorija.


N

Prof. dr. Agnė NARUŠYTĖ
Fotografijos istorija, šiuolaikinė fotografija. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2019). Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2021).

Dr. Lijana NATALEVIČIENĖ
XX a. taikomoji dailė.

Dr. Raimonda NORKUTĖ
Bažnytinis menas, teologija, filosofija.


P

Dr. Jurgita Kristina PAČKAUSKIENĖ

Dr. Mindaugas PAKNYS
Bažnytinis LDK menas, socialinė meno istorija, LDK kultūros istorija. Lietuvos mokslo premijos laureatas (2023)

Dr. Aistė PALIUŠYTĖ-LUGOVOJIENĖ
LDK dailė.

Dr. Laura PETRAUSKAITĖ
XX a. Lietuvos dailė ir architektūra, menininkų migracija, socialinė istorija, Rytų Europos ir Pietų Amerikos kultūriniai ryšiai.

Dr. Ieva PLEIKIENĖ (1971-2024)
Lietuvos dailė sovietmečiu.

Dr. Girėnas POVILIONIS
Vargonų istorija.


R

Prof. dr. Ramutė RACHLEVIČIŪTĖ
XX a. lietuvių, rusų ir skandinavų dailė. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2021).

Dr. Tojana RAČIŪNAITĖ
XVII–XVIII a. bažnytinė dailė, vienuolijų kultūros paveldas, LDK kultiniai (stebuklingieji) atvaizdai, LDK kultūros istorija. Lietuvos mokslo premijos laureatė (2019).

Dr. Dalia RAMONIENĖ
XVI–XVIII a. Lietuvos sakralinė tapyba.

Prof. habil. dr. Vytenis RIMKUS (1930-2020)
LDID garbės narys. Lietuvių liaudies menas, Lietuvos dailė ir kultūra.

Aurelija RUSTEIKIENĖ
Karmelitų dailė, Švč. Mergelės Marijos ikonografija LDK

Rima RUTKAUSKIENĖ


S

Dr. Karina SIMONSON
Pietų Afrikos žydų istorija ir kultūra, Pietų Afrikos fotografija, kultūriniai ryšiai tarp Baltijos šalių ir Afrikos, Afrikos ir Azijos reprezentacijos Lietuvos kultūroje, postkolonializmas, rasė ir rasizmas, kultūrinės apropriacijos.

Silvija SLAMINSKIENĖ

Dr. Skirmantė SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ
Lietuvos XIX a. II p. – XX  a. dailė, bažnyčių dailė, liaudies dailė.

Dr. Aldona SNITKUVIENĖ
Tikomoji dailė, Lietuvos dvarų kultūra, kolekcijos. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2024).

Dr. Regimanta STANKEVIČIENĖ
Senoji Lietuvos bažnytinė dailė (XVI–XIX a.). Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2021).

Dr. Gabija SURDOKAITĖ-VITIENĖ
XVII-XIX a. Lietuvos bažnytinė dailė, Lietuvos kryždirbystės istorija.


Š

Prof. dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS
Lietuvos teatro dailė. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas (2017).

Doc. Dr. Vaidutė ŠČIGLIENĖ
XIX–XX a. Lietuvos dailė, kultūros paveldas, kultūros paveldo politika, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo vadyba, kūrybiška vietokūra.

Prof. dr. Laima ŠINKŪNAITĖ (1942-2023)
Lietuvos baroko sakralinė architektūra ir dailė; šiuolaikinė bažnytinė dailė; baroko portreto menas; kultūros paveldo išsaugojimas ir tyrimų problemos.

Dr. Jolanta ŠIRKAITĖ
Lietuvos XIX–XX a. pr. dailė ir meninė kultūrinė aplinka.


T

Ingrida TAMOŠIŪNIENĖ
XIX–XX a. I p. miestų planavimas ir architektūra.

Dalia TARANDAITĖ
Lietuvos tapyba XVI–XIX a.

Dr. Vytautas TUMĖNAS
Lietuvių liaudies menas.

Dr. Marija Nijolė TUMĖNIENĖ
Lietuvos XX a. dailė.


U

Regina URBONIENĖ

Dr. Skaidrė URBONIENĖ
Kryždirbystės istorija ir paveldas, liaudies skulptūra.

Dr. Indrė UŽUOTAITĖ


V

Dr. Rima VALINČIŪTĖ-VARNĖ
Lietuvos senoji dailė, bažnytinė dailė, muziejininkystė.

Dr. Alantė VALTAITĖ-GAGAČ

Doc. dr. Aušra VASILIAUSKIENĖ
Lietuvos krikščioniškoji dailė ir ikonografija (XVI–XVIII a.), Lietuvos knygų grafika (XVI–XVIII a.).

Dr. Dalia VASILIŪNIENĖ
Lietuvos Katalikų bažnyčių paveldas, sakralinė dailė, auksakalystė.

Doc. Dr. Birutė Rūta VITKAUSKIENĖ
LDK architektūra ir dailė, LDK auksakalystė.

Joana VITKUTĖ


Z

Dr. Jolanta ZABULYTĖ
Kryždirbystės tradicijos tyrimai, liaudies menas.


Ž

Dr. Gintautė ŽEMAITYTĖ
Semiotika, kultūros studijos, filosofija, menai.

Zita ŽEMAITYTĖ (1923–2009)
LDID garbės narė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (1990), tyrinėjo ir publikavo straipsnius, monografijas dailės istorijos, sovietinio meno, liaudies meno temomis.