1,2% parama LDID

Iki kiekvienų metų gegužės 1 d. galite paremti Lietuvos dailės istorikų draugijos veiklą skirdami iki 1,2% savo pajamų mokesčio sumos. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (2002-07-02 Nr. IX-1007) suteikia galimybę dirbantiems ir pajamų mokestį mokantiems Lietuvos gyventojams sumokėto pajamų mokesčio sąskaita paremti teisę gauti labdarą ir paramą turinčias įstaigas.

Lietuvos bankų internetinės bankininkystės klientai tai gali padaryti labai paprastai: pasirinkite e.deklaravimas/e.paslaugos (priklausomai nuo banko), tuomet „prisijungti prie „EDS“/ pildyti formą“ bei užpildykite specialią formą FR0512.

FR0512 formos dokumente:

1–4 laukeliuose įrašykite savo duomenis (asmens kodą; telefono numerį, vardą, pavardę; gyvenamąją vietą);

5 laukelyje – 2024 (metai; mokesčio dalį vienu Prašymu galima skirti ir ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, tai pažymint E5 laukelyje).

6S laukelyje – X

E1 laukelyje – 2 (gavėjo tipas)

E2 laukelyje – 191904083 (gavėjo identifikacinis numeris)

E4 laukelyje – 1,20 (mokesčio dalies dydis procentais);

Šią formą taip pat galite užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos internetiniame puslapyje. Elektroniniu būdu prašymas gali būti teikiamas per „Mano VMI“.