PENKI ATMINIMO AKMENYS (STOLPERSTEINE) VILNIAUS ŽYDŲ DAILININKAMS

Lietuvos dailės istorikų draugija (LDID) 2022 m. gegužės 17 d. Vilniuje atidengia penkis Atminimoakmenis (vok. Stolpersteine), žyminčius penkių žydų dailininkių ir dailininkų paskutiniąsiasgyvenamąsias vietas prieš jų prievartinį įkalinimą gete. Taip įamžinamas Lizos Daiches (1914–1944), Benciono Michtomo (1909–1941), Fanios (Umos) Olkienickos-Lerer (1899–1943/44),Rachelės (Rozos) Suckever-Ušajevos (1904–1943) ir Jokūbo Šero (1890–1944) atminimas. Atminimo akmenys Holokausto aukoms – tarptautinis […]

LIETUVA SU UKRAINA: ISTORIJA IR KULTŪROS PAVELDAS

2022 m. gegužės 12 d. (ketvirtadienis) Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčia (Aušros Vartų g. 7B) Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų šventovė – vienintelė Lietuvoje išlikusi bazilijonų vienuolijos bažnyčia, iškalbinga Lietuvos ir Ukrainos valstybių bendrystės liudininkė. Ukrainos dienų Vilniuje išvakarėse kviečiame į renginį šioje bažnyčioje, skirtą pažinčiai su Ukrainos istorija, Lietuvos ir Ukrainos kultūriniais […]

Sveikinimai prof. dr. Algimantui Mačiuliui jubiliejaus proga!

Garbingo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname LDID narį prof. dr. Algimantą Mačiulį, žinomą architektą ir architektūros tyrinėtoją. LDID narys nuo pat jos įsikūrimo 1995 m., 2001–2004 m. – pirmininkas, net dešimties knygų ir daugybės straipsnių autorius, kurio įžvalgos ir taiklūs pastebėjimai Lietuvos architektūros nacionalinio savitumo, sovietmečio stilistinės raidos, dailės ir architektūros sąveikos klausimais svarbūs dailėtyrininkams ir […]

Reiškiame užuojautą

Reiškiame nuoširdžią užuojautą draugijos garbės narei, pirmajai pirmininkei dr. Ingridai Korsakaitei, po ilgos ir sunkios ligos mirus vyrui Rimvydui Racėnui (1934–2021). Išgyvenęs tremtinio dalią, Rimvydas Racėnas stengėsi būti gyvu liudininku – nuolat kalbėti ir rašyti apie patirtas Lietuvos gyventojų represijas, įamžinti negrįžusiųjų atminimą. Parašė knygas “Lietuvą palikom Vakaruose”, “Komių žemėje”, “Rešotų aidai”, “Paminklai Lietuvos žmonių […]

Į viršų