Sveikinimai prof. dr. Algimantui Mačiuliui jubiliejaus proga!

Garbingo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname LDID narį prof. dr. Algimantą Mačiulį, žinomą architektą ir architektūros tyrinėtoją. LDID narys nuo pat jos įsikūrimo 1995 m., 2001–2004 m. – pirmininkas, net dešimties knygų ir daugybės straipsnių autorius, kurio įžvalgos ir taiklūs pastebėjimai Lietuvos architektūros nacionalinio savitumo, sovietmečio stilistinės raidos, dailės ir architektūros sąveikos klausimais svarbūs dailėtyrininkams ir kultūros istorikams. Darbštumu nepralenkiamas Profesorius – autoritetas ne tik menotyrininkų, bet ir architektų bendruomenėje – ryškių visuomeninės ir gyvenamosios architektūros kūrinių Vilniuje, Druskininkuose ir kt. autorius – Architektūros riterio ordino laureatas (2001). Visada energingas, giedra nuotaika, pozityvumu spinduliuojantis diplomatijos ir keblių situacijų išsprendimo meistras, puikus organizatoriaus daugel metų buvo nepakeičiamas dekanas, katedros vedėjas ir Senato pirmininkas Vilniaus dailės akademijoje. Sveikatos, energijos ir ilgiausių metų, gerbiamas Kolega !

Attachments area