• English

Sveikiname konkurso „Geriausia metų publikacija“ nugalėtojus

Informuojame, kad 2016 m. spalio 26 d. vykusiame visuotiniame LDID narių susirinkime įteikti diplomai Lietuvos dailės istorikų draugijos rengto konkurso „Geriausia metų publikacija“ nugalėtojams. Primename, kad LDID nariai renka ir „Geriausios metų publikacijos“ diplomu apdovanoja dvi geriausias vienerius metus prieš premijos teikimą išspausdintas dailės istorijos publikacijas: fundamentinį tyrimą ir taikomojo pobūdžio tekstą, kurie išsiskiria aktualumu, originalumu, patrauklumu, poveikiu dailėtyros metodologijai, faktografiniu išsamumu. Pirminiame sumanyme šio konkurso tikslas – skatinti Lietuvos dailės istorijos tyrimus ir dailės istorijos sklaidą Lietuvoje, tačiau ilgainiui jis tapo reikšmingu kolegų įvertinimo ir pripažinimo ženklu.

             Spalio 26 d. buvo apdovanotos dviejų pastarųjų metų laureatės – Aleksandra Aleksandravičiūtė, Giedrė Jankevičiūtė, Tojana Račiūnaitė, Dalia Vasiliūnienė ir Skirmantė Smilingytė-Žeimienė.
„Geriausios 2014 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtoja fundamentinių tyrimų srityje tapo knygos „Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai“ (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014) sudarytoja prof. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė.
„Geriausios 2014 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtoja taikomųjų publikacijų srityje tapo prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė už knygą „Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974): parodos katalogas“, (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014).
„Geriausios 2015 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojai fundamentinių tyrimų srityje tapo dr. Tojana Račiūnaitė už monografiją „Atvaizdo gyvastis: Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII–XVIII a.“ (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014).
„Geriausios 2015 metų dailėtyros publikacijos“ nugalėtojomis taikomųjų publikacijų srityje tapo knygos „Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 1: Joniškio dekanatas, kn. 3: Skaistgirys – Žukančiai“ (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015) sudarytojos dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė ir dr. Dalia Vasiliūnienė.