• English

Susirinkimas, 2013 m. gruodžio 10 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos narių eilinio susirinkimo,
įvykusio 2013 m. gruodžio 10 d.
PROTOKOLAS Nr. 2

Pirmininkė: Gabija Surdokaitė-Vitienė
Sekretorius: Helmutas Šabasevičius
LDID vienija 65 narius, susirinkime dalyvavo 22. Taip pat dalyvavo dailėtyrininkai Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, Gintautė Žemaitytė ir Juozapas Blažiūnas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 1. Naujų narių priėmimas.
 2. LDID veiklos 2013 m. finansinė ataskaita.
 3. LDID narių bibliografijos rinkimo reikalai.
 4. LDID biuletenio leidybos klausimai.
 5. Vidos Girininkienės pasisakymas-pasiūlymas dėl bendro projekto.
 6. Pareiškimai tapti LDID narėmis gauti iš dailėtyrininkių Aistės Bimbirytės-Mackevičienės (rekomendavo LDID narys Helmutas Šabasevičius), Gintautės Žemaitytės (rekomendavo LDID narė Tojana Račiūnaitė) ir Juozapo Blažiūno (rekomendavo LDID narė Rūta Janonienė). Pareiškėjai pristatė savo tyrimų kryptis ir mokslinius interesus. Pasiūlyta dėl visų jų priėmimo į LDID balsuoti vienu kartu.
 1. Vienbalsiai nutarta Aistę Bimbirytę-Mackevičienę, Gintautę Žemaitytę ir Juozapą Blažiūną priimti į LDID.
 1. LDID finansinę ataskaitą pateikė tarybos narė Lina Balaišytė. Ji informavo, kad LDID narė Kristina Makovska neatsiliepia į raginimus mokėti metinį LDID nario mokestį.

Nutarta pritarti finansinei ataskaitai, o Kristinos Makovskos narystę LDID sustabdyti.

 1. Apsikeista nuomonėmis dėl LDID narių bibliografijos rengimo ir publikavimo.

Nutarta LDID narių bibliografiją skelbti LDID interneto svetainėje.

 1. Išklausytas asociacijos „Vilniaus istorinių kapinių draugija Rasos“ pirmininkės Vidos Girininkienės pasiūlymas dėl bendro projekto. Ji telkia grupę įvairių sričių specialistų bendram darbui apie Rasų kapines, istorinę dalį ketina tęsti pati, planuoja parengti tikslius visų palaidotųjų sąrašus pagal metrikų knygas ir patikrą vietoje. Iš LDID narių tikėtųsi pagalbos meniniu požiūriu analizuojant antkapinius paminklus, koplytėles, koplyčios interjerą.
 1. Nutarta Vidos Girininkienės pasiūlymą išplatinti LDID nariams.

Susirinkimo pirmininkė: Gabija Surdokaitė-Vitienė

Susirinkimo sekretorius: Helmutas Šabasevičius