• English

Susirinkimas, 2012 m. rugsėjo 28 d.

Lietuvos dailės istorikų draugijos narių susirinkimo,
įvykusio 2012 m. rugsėjo 28 d.

PROTOKOLAS

Dalyvavo 28 LDID nariai
Pirmininkė: Giedrė Mickūnaitė
Sekretorius: Helmutas Šabasevičius

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. LDID tarybos pirmininkės ataskaita
  2. LDID iždininkės ataskaita
  3. LDID tarybos pirmininkės atsistatydinimas
  4. LDID tarybos (nario) rinkimai
  5. LDID kelionė

SVARSTYTA:
LDID tarybos pirmininkė Giedrė Mickūnaitė pateikė LDID tarybos veiklos ataskaitą už 2011-2012 metus, pastebėjusi, jog buvusios LDID tarybos darbai užbaigti, tačiau naujiesiems pradėti pritrūko tarybos iniciatvos (Ataskaita pridedama).

NUTARTA:
Pritarti LDID tarybos veiklos ataskaitai.
„Už“ balsavo 28 susirinkimo dalyviai.

SVARSTYTA:
LDID 2012 m. finansinė ataskaita ir nario mokestis
Iždininkė Gabija Surdokaitė supažindino su finansine draugijos padėtimi. LDID nariai paraginti mokėti nario mokestį.

SVARSTYTA:
LDID tarybos pirmininkės Giedrės Mickūnaitės atsistatydinimas.
Giedrė Mickūnaitė tapo Valstybinės kultūros paveldo komisijos nare, todėl dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų privalo atsistatydinti iš LDID tarybos pirmininkės pareigų.

NUTARTA:
Pritarti LDID tarybos pirmininkės atsistatydinimui.
„Už“ balsavo 28 susirinkimo dalyviai.

SVARSTYTA:
Atsistatydinus LDID tarybos pirmininkei Giedrei Mickūnaitei, svarstyta tolimesnė LDID tarybos, kurios kadencija baigiasi 2013 m. birželio mėnesį, veikla.
Pateikti trys pasiūlymai:
1) išrinkti penktąjį LDID tarybos narį, tarybą įpareigojant išsirinkit naują tarybos pirmininką; 2) išrinkti naują 5 asmenų LDID tarybą, ją įpareigojant išsirinkit pirmininką;
3) iki kadencijos pabaigos palikti veikti 4 asmenų tarybą (Marija Drėmaitė, Sigita Maslauskaitė, Gabija Surdokaitė, Helmutas Šabasevičius), įpareigojant ją išsirinkti naują tarybos pirmininką.

Už pirmąjį pasiūlymą balsavo 6 susirinkimo dalyviai.
Už antrąjį pasiūlymą balsavo 4 susirinkimo dalyviai.
Už trečiąjį pasiūlymą balsavo 18 susirinkimo dalyvių.

NUTARTA:
Iki kadencijos pabaigos 2013 m. birželio mėnesį palikti veikti 4 asmenų tarybą (Marija Drėmaitė, Sigita Maslauskaitė, Gabija Surdokaitė, Helmutas Šabasevičius), įpareigojant ją išsirinkti naują tarybos pirmininką.

INFORMACIJA APIE LDID KELIONĘ RUGSĖJO 29 D.

Patvirtintas LDID kelionės maršrutas, sudarytas Giedrės Mickūnaitės: Vilnius – Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia – Aukštadvario dvaras ir parko liekanos – Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia – Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia – Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia – Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia – Kruonio Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia – Kaunas – Vilnius.

Pirmininkė: Giedrė Mickūnaitė
Sekretorius: Helmutas Šabasevičius