• English

Reiškiame užuojautą

Reiškiame nuoširdžią užuojautą draugijos garbės narei, pirmajai pirmininkei dr. Ingridai Korsakaitei, po ilgos ir sunkios ligos mirus vyrui Rimvydui Racėnui (1934–2021).

Išgyvenęs tremtinio dalią, Rimvydas Racėnas stengėsi būti gyvu liudininku – nuolat kalbėti ir rašyti apie patirtas Lietuvos gyventojų represijas, įamžinti negrįžusiųjų atminimą. Parašė knygas “Lietuvą palikom Vakaruose”, “Komių žemėje”, “Rešotų aidai”, “Paminklai Lietuvos žmonių tremties ir kalinimo vietose”, “Į mielą šalį Lietuvą”.

Jis organizavo paminklų statymo darbus lietuvių tremties ir kalinimo vietose, projektavo ir asmeniškai dalyvavo juos statant Kraslago lageryje Revučyje ir sunaikintose Ust Lekčimo kapinėse Komijoje.

Šv. Mišios už mirusįjį aukojamos balandžio 20 d., antradienį, 18 val., Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje (Antakalnio g. 1).

Atsisveikinimas balandžio 21 d., trečiadienį, nuo 10 val., laidojimo namuose adresu: M. K. Paco g. 4, 2 salėje. Urna išnešama 14.45 val.

Laidotuvės vyks Rokantiškių kapinėse.