PENKI ATMINIMO AKMENYS (STOLPERSTEINE) VILNIAUS ŽYDŲ DAILININKAMS


Lietuvos dailės istorikų draugija (LDID) 2022 m. gegužės 17 d. Vilniuje atidengia penkis Atminimo
akmenis (vok. Stolpersteine), žyminčius penkių žydų dailininkių ir dailininkų paskutiniąsias
gyvenamąsias vietas prieš jų prievartinį įkalinimą gete. Taip įamžinamas Lizos Daiches (1914–
1944), Benciono Michtomo (1909–1941), Fanios (Umos) Olkienickos-Lerer (1899–1943/44),
Rachelės (Rozos) Suckever-Ušajevos (1904–1943) ir Jokūbo Šero (1890–1944) atminimas.


Atminimo akmenys Holokausto aukoms – tarptautinis projektas, kurį inicijavo vokiečių skulptorius
Günteris Demnigas. Keliolikoje Europos šalių ir Argentinoje iki šiol įrengta daugiau kaip 75 tūkst.
Atminimo akmenų. Šie ženklai formuoja didžiausią pasaulyje Holokausto aukų memorialą.
Atminimo akmenys išvežtuosius į koncentracijos stovyklas, sušaudytus masinių žudynių vietose,
nukankintus kalėjimuose ar kitaip nukentėjusius per Holokaustą žmones simboliškai grąžina į tų
miestų ar miestelių erdves, kuriuose jie gyveno, mokėsi ar dirbo. Atminimo akmenys – standartiniai
(96×96×100 mm) betono kubai su įrašams skirta bronzos plokštele ant vienos iš pagrindo sienelių.
Jie montuojami viešoje erdvėje šaligatviuose, gatvės grindinyje. Pirmoji tokia plytelė romų
deportacijai į Aušvicą atminti buvo įrengta 1992 m. Kelno mieste, Vokietijoje. Nuo 2015 m.
Atminimo akmenų įrengimą koordinuoja šiam tikslui įsteigtas fondas
(žr.: http://www.stolpersteine.eu). Ilgą laiką projekto sumanytojas Demnigas asmeniškai
dalyvaudavo kiekvienoje ceremonijoje ir savo rankomis įrengdavo Atminimo akmenis, tačiau
augantis iniciatyvų skaičius privertė pakoreguoti šią praktiką, o COVID pandemija galutinai
sutrikdė procesą, tad dabar fondas tik koordinuoja ir vykdo ženklų gamybą, o jų instaliacija yra
patikėta sumanymų įrengti Atminimo akmenis konkrečiose vietose iniciatoriams.
Iki šiol Vilniuje buvo įrengti 8 Atminimo akmenys, tačiau tarp jų nėra nei vieno, skirto dailės
kūrėjai ar kūrėjui. Kaune pagerbti du dailininkai: tapytojai Jokūbas Lipšicas (1903–1944) ir Černė
Percikovičiūtė (1912–1942). LDID, atsižvelgdama į savo narių profesiją ir veikimo sritį, nutarė
įamžinti Vilniaus dailininkų atminimą. Pasirinkti trys itin ryškiai Vilniaus dailės gyvenime
pasireiškę autoriai Michtomas, Suckever, Šeras ir dvi mažai žinomos, tačiau savitą pėdsaką
Vilniaus kultūroje palikusios menininkės Daiches ir Olkienicka. Šių asmenybių palikimas ir likimas
skatina susimąstyti apie tarpukario Vilniaus įvairovę, kultūros augančias galias ir pragaištingą karo,
represijų ir teroro poveikį meno kūrybai ir kūrėjų gyvybėms.


Iniciatorė ir pagrindinė vykdytoja LDID narė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė.
Atminimo akmenų gamyba ir siuntimas finansuotas LDID ir draugijos lėšomis ir jos narių aukomis.
Architektūrinį projektą pro bono parengė architektas Tomas Valentinaitis.
Atminimo akmenis grindinyje pro bono instaliavo skulptorius Vladas Urbanavičius.
Projekto rengėjai už dalykines konsultacijas dėkoja dr. Larai Lempertienei ir Iljai Lempertui.