• English

Skelbimai

 • Sveikiname koleges!

  Nuoširdžiai sveikiname mielas koleges, LDID nares dr. Ramutę Rachlevičiūtę ir dr. Regimantą Stankevičienę už daugiamečius dailės tyrinėjimus įvertintas Vyriausybės kultūros ir meno premijomis!!!

 • Sveikinimai prof. dr. Algimantui Mačiuliui jubiliejaus proga!

  Garbingo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname LDID narį prof. dr. Algimantą Mačiulį, žinomą architektą ir architektūros tyrinėtoją. LDID narys nuo pat jos įsikūrimo 1995 m., 2001–2004 m. – pirmininkas, net dešimties…

 • Reiškiame užuojautą

  Reiškiame nuoširdžią užuojautą draugijos garbės narei, pirmajai pirmininkei dr. Ingridai Korsakaitei, po ilgos ir sunkios ligos mirus vyrui Rimvydui Racėnui (1934–2021). Išgyvenęs tremtinio dalią, Rimvydas Racėnas stengėsi būti gyvu liudininku…

 • Geriausios 2019 ir 2020 m. menotyros publikacijos

  Kaip ir kasmet, Lietuvos dailės istorikų draugijos nariai išrinko geriausias savo cecho 2019 ir 2020 m. publikacijas.

 • LDID raštas LR Seimui ir Kultūros ministerijai

  2021-03-31 į vyko visuotinis Lietuvos dailės istorikų draugijos susirinkimas. Jame nutarta kreiptis į LR Seimą ir Kultūros ministeriją, kad būtų draudžiama nauja statyba nacionalinio reikšmingumo lygmens paveldo objektų teritorijose. Šis…