• English

Skelbimai

 • Kreipimasis dėl numatomo grindų šildymo Trakų parapinėje bažnyčioje

  LIETUVOS DAILĖS ISTORIKŲ DRAUGIJA 2007 m. gruodžio mėn. 21 d. Direktoriui dr. Albinui Kuncevičiui Kultūros paveldo departamentas Šnipiškių g. 3 LT-09309 Vilnius Dėl numatomo grindinio šildymo įrengimo Trakų Švč. Mergelės…

 • Kreipimaisi dėl Lietuvos literatūros ir meno archyvo reorganizavimo

  Lietuvos Respublikos Prezidentui Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Lietuvos mokslininkų humanitarų ir kultūros veikėjų KREIPIMASIS dėl Lietuvos literatūros ir meno archyvo reorganizavimo Pagal Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus…

 • Visuotinis susirinkimas, 2007 m. spalio 23 d.

  VISUOTINIS LDID NARIŲ SUSIRINKIMAS2007 10 23 Protokolas Diplomų už 2006 m. geriausias dailėtyros knygas teikimas.Daliai Klajumienei įteikti du diplomai: už geriausią 2006 m. monografiją (Dalia Klajumienė. Tapyti altoriai (XVIII a.…

 • Kreipimaisi dėl bernardinų vienuolynų rekonstrukcijų

  LIETUVOS DAILĖS ISTORIKŲ DRAUGIJA Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Valstybinei kultūros paveldo komisijai Vilnius, 2007 10 12 / Nr. 06 DĖL VILNIAUS BERNARDINŲ IR KAUNO ŠV. JURGIO VIENUOLYNŲ ANSAMBLIŲ…

 • LDID biuletenis, 2006

  2005 m. gegužės 27 d. LDID 10-mečiui pažymėti buvo surengta mokslinė konferencija „LIETUVOS DAILĖS ISTORIJA: IDEOLOGIJA IR METODOLOGIJA“ (atsakingos: Jolita Mulevičiūtė ir Dalia Klajumienė. Joms talkino Giedrė Jankevičiūtė). 2006 m.…