NAUJA KNYGA “Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio”

Lietuvos kultūros tyrimų institutas išleido draugijos narės, instituto darbuotojos Gabijos Surdokaitės-Vitienės parengtą knygą, skirtą vienam svarbiausių XX a. Lietuvos atvaizdų – Rūpintojėliui. Liaudies meistrų drožtos Rūpintojėlio skulptūrėlės laikomos Lietuvos simboliu, jos dažniausiai pasirenkamos norint oficialiai ar viešai reprezentuoti šalį.

Turinys

 

Dažną lietuvį su šiuo atvaizdu sieja glaudus emocinis ryšys, kurio kilmę retas kuris gali įvardyti. Vieniems lietuviams jis – tautos ar lietuvio charakterio simbolis, kitiems – mažytė liaudies meistro drožta skulptūrėlė, treti tvirtintų, kad jis yra šeimos užtarėjas, globėjas, dar kiti – kad tai parimęs senelis, pagonių dievas. Tačiau Rūpintojėlis visų pirma – religinis atvaizdas, išreiškiantis vieną iš Kristaus kančios epizodų. Ši knyga – apie Susimąsčiusio Kristaus atvaizdą, Lietuvoje vadinamą Rūpintojėliu, kurio genezė ir istorija, nepaisant jo svarbos ir aktualumo, Lietuvoje yra menkai žinoma.

Pateikiame skaityrojui šio atvaizdo mozaiką – iš mažų fragmentų lipdomą jo kūrimo ir sampratos istoriją. Tenka pripažinti, kad ši mozaika – neišbaigtas kūrinys, paskiri jos elementai fragmentiški, neryškūs, neaiškūs arba visai neužpildyti, tačiau tikimasi, kad skaitytojui Susimąsčiusio Kristaus ir Rūpintojėlio istorija bus įdomi ir suteiks daug naujos informacijos.

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18×25 cm • 544 p. • Str. angl. ir lenk. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-92-7