• English

NAUJA KNYGA “Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje”

Džiaugiamės ką tik pasirodžiusia draugijos narės, Lietuvos kultūros tyrimų instituto darbuotojos Regimantos Stankevičienės monografija Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje (2017). Lietuvos kultūros tyrimų instituto išleistoje monografijoje pristatomas ir aptariamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų dailėje nuo XVIII a. pr. pamėgtas Kristaus atvaizdas, įvardijamas Jėzumi Nazariečiu.

Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje (Turinys)

Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje (Pratarmė)

Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje (Summary)

Kristaus atvaizdas, įvardijamas Jėzumi Nazariečiu, buvo kuriamas pagal stebuklingą šio pavadinimo rengiamąją skulptūrą iš Švč. Trejybės (trinitorių) ordino bažnyčios Madride. Šios vienuolijos paskleistas atvaizdas netrukus paplito Abiejų Tautų Respublikoje, pirmiausia, ordino bažnyčiose, vėliau – ir kitose. Jėzaus Nazariečio statulų ir paveikslų išliko buvusios Kunigaikštystės žemes paveldėjusių Lietuvos ir Baltarusijos bei kai kurių Lenkijos ir Latvijos regionų katalikų šventovėse, muziejuose ir privačiuose rinkiniuose. Knygoje atskleidžiama, kad jų gausa pasižymėjo arba tebepasižymi Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos bažnyčios, koplyčios ir jų aplinka, šios ikonografijos Išganytojo atvaizdų čia sukuriama ir šiomis dienomis. To priežastis – Vilniuje, Antakalnio trinitorių koplyčioje, o vėliau bažnyčioje nuo 1700 m. stovėjusi Antakalnio Jėzaus pavadinimą įgavusi rengiamoji skulptūra, garsėjusi visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir plačiau.

Knygoje pristatomas Madrido pirmavaizdis, Antakalnio Jėzus ir jo bažnyčia, kitos Lietuvos ir Lenkijos trinitorių Jėzaus Nazariečio statulos, taip pat šiuos atvaizdus ordine ir kitose mūsų senosios valstybės katalikų šventovėse lydėjusios pamaldumo Išganytojui tradicijos. Knygos tekste ir jį papildančiose lentelėse pateikiama duomenų apie daugiau nei penkis šimtus aptariamo atvaizdo pavyzdžių, buvusių arba esančių daugybėje šventovių, kurių suskaičiuota per tris šimtus septyniasdešimt. Vaizdą apie juos susidaryti leidžia iliustracijos, kurių knygoje – net per tris šimtus.

2017 • LKTI • Kieti viršeliai • 18×25 cm • 528 p. • Str. angl. • Bibliogr. išnašose. • Asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-868-91-0