• English

Vladas Gasiūnas (1933–2008)

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
XVI-XIX a. Lietuvos grafika

Monografijos
XIX a. Lietuvos grafika. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007.


Moksliniai straipsniai
Tyzenhauzų paminklai Rygoje. Tyzenhauzai Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse: konferencijos pranešimai. Sud. Ona Mackevičienė. Rokiškis: Rokiškio krašto muziejus, 2007. P. 38–47.

Vilniaus universiteto profesorius Juozapas Saundersas. Krantai. 2007. Nr. 4. P. 15–17.


Kitos publikacijos
Už sutemų lango. Poezijos almanachas. Sud. Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė. Vilnius: Vilniaus menininkų „Plekšnės“ klubas. 2006. P. 65–75.

Iš nakties tamsių akių. Poezijos almanachas. Sud. Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė. Vilnius: Vilniaus menininkų „Plekšnės“ klubas. 2008. P. 77–87.

Po tėviškės dangumi. Eilėraščių rinkinys. Vilnius: Vilniaus menininkų „Plekšnės“ klubas. 2008.