Viktorija Bruneizerytė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Moteriškumas Lietuvos dailėje

Moksliniai straipsniai

„Olgos Švede-Dubeneckienės-Kalpokienės kūnas fotografijoje“, in: Camera Obscura: Lietuvos fotografijos istorija, 1839-1945, sud. Margarita Matulytė, Agnė Narušytė. Vilnius: VDA leidykla, 2016, p. 491–496.

„Moteris teatre: teatro fotografija tarpukario Kaune“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2017, t. 85: Moteriškumo reprezentacijos ir dailė, sudarytoja Ramutė Rachlevičiūtė, p. 99-113.


Populiarūs straipsniai

„Jausmų plastika”, in: Krantai, 2013, Nr. 1, p. 46–47.
„Šokio portretai: Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės fotografijos“, in: Krantai, 2015, Nr. 4, 2015, p. 4-7.
„Fotografijos ir teatras”, in: Krantai, 2017, Nr. 4, 2017, p. 64–67.