• English

Rūta Janonienė

Humanitarinių mokslų daktarė (hp)
Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyriausioji mokslo darbuotoja

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: 
XIX a. Lietuvos dailės istorija, Vilniaus meno mokyklos profesorių ir mokinių kūryba, pranciškonų observantų meninis palikimas Lietuvoje, Lietuvos bažnyčių dailė

Biografija

Gimė 1960 m. Vilniuje. 1978–1983 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute studijavo dailės istoriją ir teoriją. 1983–1989 m. dirbo moksline bendradarbe Lietuvos dailės muziejuje. 1989–1990 m. – mokslo darbuotoja Istorijos instituto Meno istorijos skyriuje, 1990 – 1994 m. – Kultūros ir meno institute. 1994 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Jono Rustemo ir jo mokinių veikla XIX a. I pusėje”. Nuo 1993 m. dirba Vilniaus dailės akademijoje. 1994–2008 m. VDA Dailėtyros instituto direktorė (2000–2001 m. dirbo ir Doktorantūros skyriaus vedėja), nuo 2003 m. – šio instituto vyriausioji mokslo darbuotoja. 2007 – 2011 m. VDA Senato narė. 2008 m. Kultūros, filosofijos ir meno institute praėjo humanitarinių mokslų srities menotyros krypties habilitacijos procedūrą. 2016 m. balandžio 26 d. išrinkta Lietuvos mokslų akademijos tikrąja nare.

Bendradarbiavo su Lietuvos dailės muziejumi rengiant parodas (2000 – 2005 m. – Lietuvos dailės muziejaus parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ konsultantė), dalyvavo Europos Tarybos Kultūros kelių programų („Baroko kelias“, „Vienuolynų kelias“) bei Europos paveldo dienų renginiuose Lietuvoje. 2011 m. dalyvavo Lietuvos istorijos instituto rengtoje Lituanistikos studijų programoje Varmijos-Mazūrų universiteto Humanitarinių mokslų fakultete Olštyne (Lenkija), šiame universitete skaitė paskaitų kursą „Wybrane elementy historii sztuki i architektury Litwy“. Taip pat bendradarbiavo rengiant LTV kultūros laidas (apie XIX a. Lietuvos dailininkus). 2011 m. apdovanota LMA Lietuvos mokslų premija Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje už darbų ciklą Lietuvos bernardinų meninis paveldas: Vilniaus konvento architektūros ir dailės tyrimai (1996-2010)“ .

Lietuvos kultūros tarybos prie Lietuvos kultūros ministerijos narė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Rinkinių komplektavimo komisijos narė. Jungtinės Vilniaus dailės akademijos ir Kultūros tyrimų instituto doktorantūros komisijos narė. Lietuvos dailės muziejaus metraščio redakcinės kolegijos narė, Vilniaus dailės akademijos darbų. Dailės redakcinės kolegijos narė.


Monografijos
Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje: pranciškoniškojo dvasingumo atspindžiai ansamblio įrangoje ir puošyboje. Vilnius: Aidai, 2010.

Sapiegų rūmai Antakalnyje (kartu su Rūta Janoniene ir Evaldu Purliu). Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai, Vilniaus dailės akademija, 2012.


Moksliniai straipsniai
XVI–XIX a. Vilniaus Žemutinės pilies ikonografiniai šaltiniai. Vilniaus Žemutinė pilis XIV a.–XIX a. pradžioje. 2002–2004 m. istorinių šaltinių paieškos. Sud. Liudas Glemža. Vilnius: Pilių tyrimo centras, 2006. P. 11– 43.

Šventųjų relikvijų kultas Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 41: Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje. Sud. Tojana Račiūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2006. P. 21–33.

„Sapiegų Švč. Mergelė Marija“ – Vilniaus globėja. Dailės istorijos studijos. T. 2: Dailė LDK miestuose: Poreikiai ir užsakymai. Sud. Aistė Paliušytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 117–133.

Senieji Palangos bažnyčios meno kūriniai. Palanga. Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Sud. Danutė Mukienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regioninių kultūrų iniciatyvų centras, 2007. P. 48–55.

Ideas of Franciscan observancy in the wall paintings of the Church of Sts Francis and Bernardino in Vilnius at the beginning of the sixteenth century. Acta Historiae Artium Balticae. Nr. 2. Ed. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: Vilnius Academy of Fine Arts Press, 2007. P. 54–78.

O zmianach we wnętrzu wileńskiego kościoła Bernardyńskiego w XVIII wieku. Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem, Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2008. S. 97–115.

Senųjų Trakų bažnyčios įranga ir benediktiniškojo paveldo likimas. Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje. Sud. Liudas Jovaiša. Vilnius: Aidai, 2008. P.181–202.

Dūkšto dvaras ir jo gyventojai XIX a.–XX a. pirmosios pusės memuaruose. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 47–48: Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrinėjimai. Sud. Rasa Butvilaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2008. P. 175–193.

Palaimintojo Simono iš Lipnicos paveikslas iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 51: LDK sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai. Sud. Rūta Janonienė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 199–205.

Apie Apreiškimo paveikslą iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios. Kn. 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2009, P. 47–57.

Laidotuvių iškilmės Vilniaus Bernardinų bažnyčioje XVII – XIX amžiais. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 54: Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir jos kontekstuose. Sud. Aistė Paliušytė, Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 27–40.

Keli štrichai Meikštų dvaro istorijai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 55: Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai. Sud. Algė Andriulytė, Rasa Butvilaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 219–231.

Potridentinių idėjų atspindys Vilniaus bernardinų konvento tapybos ciklo paveiksluose. Religinės kultūros paveldo studijos. Kn. 2: Tridento visuotinio Bažnyčios Susirinkimo (1545 – 1563) įtaka Lietuvos kultūrai. Sud. Liudas Jovaiša. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009. P. 374–395.

Šv. Pranciškaus Trečiojo ordino pašlovinimas Vilniaus bernardinų konvento galerijos skliauto puošyboje (kartu su Lina Katinaite ir Olga Sumbar). Kuriantis protas brangesnis nei turtai…Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 125–135.

Sapiegų rūmai Vilniuje: raida ir interjero puošyba. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė. Kn. 57: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai. Sud. Rūta Janonienė. Vilnius: VDA leidykla, 2010. P. 215–236.

Nemenčinės bažnyčia Adomo Daukšos nuotraukose. Lietuvos dailės muziejaus metraštis. 2010. T. 13. Vilnius: LDM. P. 23–36.

Idee sull‘osservanza francescana nella pittura murale nella Chiesa dei Santi Francesco e Bernardino a Vilnius all‘inizio del XVI secolo. Journal of Iconographic Studies. Nr. 3. 2010. P. 355–364.

Kristaus Prisikėlimo ikonografija Tytuvėnų bernardinų konvento sienų tapyboje. Menotyra. Vilnius, 2011. T. 18. Nr. 1. P. 16–28.

Visuomenės indėlis restauruojant Šv. Onos bažnyčią XX a. pradžioje. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė. Kn.60: Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai. Vilnius: VDA leidykla, 2011. P. 203–219.

Mykolo Homolickio indėlis į Lietuvos meno istoriją. Meno istorija ir kritika. T. 7: Meno istorijos riboženkliai. Kaunas: VDU leidykla, 2011. P. 55–62.

Budslavo Dievo Motinos paveikslo istorija ir kultas iki XIX a. vidurio. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė. Kn. 69: Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida. Vilnius: VDA leidykla, 2013. P. 117–155.

Eleuterijaus Zielejevičiaus knygos Dangiškasis žvėrynas žemėje iliustracijos. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė. Kn. 69: Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida. Vilnius: VDA leidykla, 2013. P. 157–173.


Šaltinių publikacijos
Du liudijimai apie 1610 m. didįjį Vilniaus gaisrą (kartu su Mintautu Čiurinsku). Naujasis Židinys – Aidai. 2006. Nr. 11. P. 452–458.

Sapiegų rūmų Antakalnyje inventoriai (kartu su Evaldu Purliu). Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 55: Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai. Sud. Algė Andriulytė, Rasa Butvilaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 233–263.


Vadovėliai
Įdomioji Lietuvos istorija. Meno istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Sud. Eugenijus Jovaiša, Rūta Janonienė. Elektroninė knyga. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 2006 (antras leidimas – 2007).


Moksliniai katalogai
Lietuvos sakralinė dailė. T. 1: Vilkaviškio vyskupija. VI knyga: Šakių dekanatas. I dalis: Barzdai – Lukšiai. Sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 108–109, 174–176, 183–185, 187–191, 192–194.

Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos Krikščionybė Lietuvos mene katalogas. T. 4: Auksakalystė XIII–XX a. Pirmoji knyga: Kolekcijos. Sud. Jolita Liškevičienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006. P. 227–233, 209–211.

Jonas Rustemas – dailininkas ir pedagogas. Parodos, skirtos 250-osioms dailininko gimimo metinėms, katalogas. Sud. Rūta Janonienė, Dalia Tarandaitė, Rasa Adomaitienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2013.


Vadovai
Panemunės istorija: archeologijos ir meno paminklai. Vadovas. Sud. Rūta Janonienė. Vilnius: VDA leidykla, 2006.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Lietuva 1009–2009. Vilnius: VDA leidykla. Sud. Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009.

Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 51: LDK sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai. Sud. Rūta Janonienė. Vilnius: VDA leidykla, 2009.

Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė. Kn. 57: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai. Sud. Rūta Janonienė. Vilnius: VDA leidykla, 2010.


Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
Petras iš Alkantaros ir Vilniaus bernardinai: šventojo pavyzdys ir kulto istorija. Bernardinai. lt [interaktyvus] 2009 09 28. Prieiga

Senųjų Trakų benediktinų vienuolynas ir bažnyčia. DVD. scenarijaus autorė Rūta Janonienė. Vilnius: VDA leidykla, 2013.


Populiarūs straipsniai ir leidiniai
Elementy teorii sztuki. Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy. Kraków: Uniwersitas, 2006. S. 214–225.

Budownictwo murowane. Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy. Kraków: Uniwersitas, 2006. S. 114–130.

Bernardinų bažnyčios Lietuvoje: interjerų restauracija ir dvasingumo atgimimas. Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Polsce (1453–2003). Kraków: Calvarianum, 2006. S. 643–652.

Kanutas Ruseckas: paesaggi italiani. Vilnius: Versus Aureus, 2007. Vilniaus Šventųjų Pranciškaus ir Bernardino bažnyčia ir bernardinų vienuolynas. Lietuvos bažnyčios. Sud. Laima Šinkūnaitė, Kaunas: Šviesa, 2009, p. 51–59.

Senasis Vilniaus universitetas, 1579-1832 (kartu su Sigitu Narbutu). Sud. Eugenijus Karpavičius. Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2009.


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Lietuvos dailininkų žodynas. T. 1: XVI – XVIII a., Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2005. P. 89–92.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 12: Lietuva, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. P. 368–370.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 22. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012. P. 161.