Rasa Janonytė (1961–2008)

Dailės kritikė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
tyrinėjo XIX a. dailės istoriją, parašė straipsnių apie XIX a. pabaigos menininko statusą, romantiškąjį kūrėjo įvaizdį, romantizmo dailę ir dvasinio gyvenimo bruožus Lietuvoje

Moksliniai straipsniai
Antanas Gytis Martinaitis: (1939.VI.20–1986.VI.20). Dailė. 1989. Nr. 28. P. 104.

Jonas Čeponis. Dailė. 1989. Nr. 28. P. 82–84.

Klemensas Čerbulėnas (1912. VII. 24–1986. I. 4). Dailė. 1989. Nr. 28. P. 102–103.

Dvarų kultūros irimo apraiškos XIX a. vidurio Vilniaus periodikoje. 1998. Nr. 1. P. 34–37.

Asmens ir dailininko sampratos ryšys a. XIX a. I pusės Lietuvos spaudoje. Menotyra. 1999. Nr. 4. P. 27.

Rašymas apie dailę ir pozityvizmas: trys tekstai, 1860 m. publikuoti laikraštyje „Kurjer wileński“. Menotyra. 1996. Nr. 1. P. 27–32.

The artist and society in the periodical press of Vilnius in 1832–1852 [summary]. Spectrum. 1997. Vol. 1. P. 235–238.

Šulskis Rimantas Antanas. Šiuolaikines dailės informacijos centras, LDM. Prisiminimai ir naujausios žinios apie Sigitą Virpilaitį ir jo kūrybą. Kultūros barai. 1991. P. 22–27.

Tarp kultūros imitacijos ir fundamentalizmo. Kultūros barai. 1991. P. 2–4.

Dailininkas ir visuomenė 1832–1852. Lietuvos kultūros tyrinėjimai. 1996. T. 2. P. 153–189.

Romantiškas kūrėjo įvaizdis: Dailininkų portretai ir autoportretai. Romantizmai po romantizmo. Sud. G. Jankevičiūtė. Vilnius: Gervelė, 2000. P. 29–36.

Rimantas Šulskis. 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų. Sud. Raminta Jurėnaitė. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000. P. 272–273.

Rimantas Šulskis. 100 contemporary Lithuanian artists. Ed. Raminta Jurėnaitė. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000, P. 272–273.

Judesys ir statika Stasio Ušinsko kūryboje. Konferencija, skirta Stasio Ušinsko ir Liudviko trolio gimimo 100–osioms metinėms. Pranešimų tezės. Vilnius, 2005. P. 12.


Vadovėliai
Lietuvos dailės istorija: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams.(kartu su Aleksandra Aleksandravičiūte, Alfonsu Andriuškevičiumi, Adomu Butrimu, Rasa Butvilaiteė, Valentu Cibulsku, Mariumi Iršėnu, Lolita Jablonskiene, Alge Jankevičiene, Giedre Jankevičiūte, Rūta Janoniene, Raminta Jurėnaite, Aida Kačinskaite, Dalia Klajumiene, Ieva Kuiziniene, Albinu Kuncevičiumi, Laima Laučkaite, Jolita Liškevičiene, Elona Lubyte, Marija Matušakaite, Ilona Mažeikiene, Jūratė Meilūniene, Rasa Mikučionyte, Algimantu Miškiniu, Jolita Mulevičiūte, Aiste Narušyte, Mindaugu Pakniu, Ieva Pleikiene, Dalia Ramoniene, Kristina Sabaliauskaite, Helmutu Šabasevičiumi, Lijana Šatavičiūte, Laima Šinkūnaite, Jolanta Širkaite, Skaidra Trilupaityte, Aukse Vičkiene, Birute Rūta Vitkauskiene, Rasa Žukiene). Sud. Alfonsas Andriuškevičius, Adomas Butrimas, Rasa Butvilaitė, Rūta Janonienė, Rasa Janonytė, Dalia Klajumienė, Dalia Ramonienė, Birutė Rūta Vitkauskienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002.

Romantizmas. Gimtoji istorija: Lietuvos istorijos vadovėlis. Nuo 7 iki 12 klasės. Sud. Eugenijus Jovaiša. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 2004. (CD–ROM)

Įdomioji Lietuvos istorija [Elektroninis išteklius]. Lietuvos meno istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų (kartu su Alge Andriulyte, Adomu Butrimu, Rasa Butvilaite, Mariumi Iršėnu, Lolita Jablonskiene, Vidmantu Jankausku, Rūta Janoniene, Eugenijumi Jovaiša, Dalia Klajumiene, Ieva Pleikiene, Tojana Račiūnaite, Dalia Ramoniene). 2005.

Įdomioji Lietuvos istorija [Vaizdo įrašas] = Attractive history of Lithuania: nuo seniausių laikų iki mūsų dienų: 89 istorijos. Sud. Eugenijus Jovaiša. Rengėjai: A. Andriulytė, A. Butrimas, R. Butvilaitė, A. Grickevičius, M. Iršėnas, L. Jablonskienė, V. Jankauskas, R. Janonienė, R. Janonytė, E. Jovaiša, Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, D. Klajumienė, L. Klimka, V. Kniūraitė, A. Kulakauskas, G. Kulikauskas, L. Kulikauskienė, D. Kuolys, A. Malonaitis, J. Mardosa, M. Michelbertas, R. Ozolas, I. Pleikienė, T. Račiūnaitė, D. Ramonienė, E. Rimša, V. Šimėnas, I. Valikonytė, I. Vaškevičiūtė. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 2007.


Moksliniai katalogai
Gabrielė Širkaitė, 1975–2002: in memoriam: jaunųjų menininkų kūrybos įamžinimas. VDA galerija „Akademija“. Sud. Ramutė Rachlevičiūtė; (kartu su Egle Ganda Bogdaniene, Danute Jedzinskiene, Laima Kreivyte, Ramute Rachlevičiūte, Skaidra Trilupaityte). Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010.


Vadovai
Panemunės istorija: archeologijos ir meno paminklai (kartu su Adomu Butrimu, Vilma Gudiene, Mariumi Iršėnu, Vidmantu Jankausku, Rūta Janoniene, Dalia Klajumiene, Tojana Račiūnaite, Dalia Ramoniene). Sud. Rūta Janonienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006.

Panemunės istorija: archeologijos ir meno paminklai
(kartu su Adomu Butrimu, Vilma Gudiene, Mariumi Iršėnu, Vidmantu Jankausku, Rūta Janoniene, Dalia Klajumiene, Tojana Račiūnaite, Dalia Ramoniene). Sud. Rūta Janonienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008.


Recenzijos
Walhalla, arba Mistifikacijos ir demistifikacijos aktas: Nemokslinė architektūros interpretacija. Naujasis židinys. 1994. Nr. 3. P. 52–59.

„Naujasis balansas“ – olandiški namai: [Apie olandų dailininkų parodą Vilniuje]. Kultūros barai. 1995. Nr. 8/9. P. 72–74.

Numatyto netikėtumo laukimas, arba Rato išradinėjimo malonumai: [Apie Šiaurės kraštų jaunųjų dailininkų 6–ąją bienalę „Aurora“ ir

Baltijos šalių jaunųjų dailininkų 6–ąją trienalę „Netikėtumai“, Vilnius]. Kultūros barai. 1995. Nr. 4. P. 27–29.

Rasos Janonytės laikraštinis laiškutis antros eilės sūnėnui Gintarui Janoniui apie jo tapymą. Šiaurės Atėnai. 1996. Rugpjūčio 10 d. P. 6.

Lino Jablonskio kabinetas: [apie dailininką]. Šiaurės Atėnai. 1996. Balandžio 20 d. P. 6.

Kūrinio ir piešinio grumtynės: [apie grupės „24“ parodą]. Šiaurės Atėnai. 1997. Balandžio 5 d. P. 6.

Miestelio lunaparkas: O. Morkūnaitės diplominio darbo „Karusėlė“ recenzija. 7 meno dienos. 1997. Birželio 6 d. P. 8.

Trys autodafė: [apie E. Janso darbą parodoje „Po tapybos“]. 7 meno dienos. 1998. Balandžio 10 d. P. 8.

Išnašos: Po tapybos / po menotyros. 7 meno dienos. 1998. kovo 27 d. P. 9.

Apie Gintaro Palemono Janonio kuklumą: [apie tapybos darbų parodą, Vilnius]. 7 meno dienos. 1999. Sausio 15 d. P. 8–9.

Jubiliejus? [apie parodą „Lietuvos dailė 1989–1999: dešimt metų“ Šiuolaikinio meno centre, Vilnius]. Kultūros barai. 1999. Nr. 10. P. 49–50.

Suvokimas. Susivokimas: [apie 48–ąją Venecijos bienalę, Italija]. Kultūros barai. 1999. Nr. 7. P. 47–48.

Kūnas lygu mintis lygu jausmai. Kultūros barai. 2000. Nr. 10. P. 35–37.

Arkadija. Ko gi ilgimasi? Eimunto Ludavičiaus „Arkadija“ ir „Meno nišos“ galerijos penkmečio parodos recenzija. Literatūra ir menas. 2007. Lapkričio 23 d. P. 6.

Ko nereikia rašyti ir kodėl: ar galima kaip nors verbalizuoti tiesą? 7 meno dienos. 2007. Liepos 6 d. P. 7.

Vaizduoklio užsklandos mįslės. Šiaurės Atėnai. 2008. Vasario 15 d. Nr. 881. Nuoroda


Sudaryti leidiniai
Dailė. 1991. Nr. 30, sudarytoja Rasa Janonytė. P. 104.


Populiarūs straipsniai
Susikūrė Lietuvos dailės istorikų draugija. Lietuvos rytas. 1995. Gegužės 19 d. P. 44.

„Lietuvos dailės istorijos“ vadovėlis: [apie planuojamą leisti vadovėlį]. Literatūra ir menas. 2002. Gegužės 31 d. P. 12.

Dailėtyrininkė, bendramokslė. „Veidrodis“. Jurga: atsiminimai, pokalbiai, laiškai. Sud. Dovilė Zelčiūtė. Vilnius: Tyto alba, 2008. P. 87–97.

Literatūrinis lavinimas II gimnazijos klasėje (kartu su Regina Norkevičiene, Kristina Liudvika Kuzmaite). Gimtasis žodis. 1997. Nr. 1. P. 7–17.
Literatūrinis lavinimas III ir IV gimnazijos klasėse (kartu su Regina Norkevičiene, Kristina Liudvika Kuzmaite). Gimtasis žodis. 1997. Nr. 4. P. 13–25.


Apie Rasą Janonytę: pasisakymai, pokalbiai
Tojana Račiūnaitė. Rasai Rasų kapinėse. In memoriam. 7 meno dienos. 2009. Liepos 17 d. Nr. 28 (857). Prieiga