Neringa Markauskaitė

(neringa.markauskaite@mail.lt)

Moksliniai straipsniai
Stebuklingasis Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas (Žemaičių Kalvarija). Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. T. 3: Plateliai, Beržoras, Gintališkės, Šateikiai, Žem. Kalvarija, Gegrėnai. Sud. Adomas Butrimas. Vilnius: VDA leidykla, 2005. P. 218–227.

Šv. Kazimiero seserų kongregacija. Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: Įvaizdis ir refleksija. Sud. Paulius Subačius. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006. P. 148–156.

Lietuvos jėzuitų provincijos mūrininkai: Stanisławo Bohdziewicziaus karta. Menotyra. 2006. Nr. 3 (44). P. 22–28.

Mirusių jėzuitų gerbimas Jėzaus Draugijoje. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 41: Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje. Sud. Tojana Račiūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2006. P. 121–128.

Vilniaus arkivyskupijos šventųjų Stanislovo ir Vladislovo arkikatedra bazilika. Lietuvos bažnyčios. Sud. Laima Šinkūnaitė. Kaunas: Šviesa, 2009. P. 9–15.

Vilniaus jėzuitų profesų namai ir Šv. Kazimiero bažnyčia. Lietuvos bažnyčios. Sud. Laima Šinkūnaitė. Kaunas: Šviesa, 2009. P. 61–65.

Buvęs Žemaičių Kalvarijos dominikonų (ir marijonų) vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia. Lietuvos bažnyčios. Sud. Laima Šinkūnaitė. Kaunas: Šviesa, 2009. P. 131–137.

Tapybos kompozicijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje. Meno istorija ir kritika. Nr. 5: Šiluva Lietuvos kultūroje. Sud. Laima Šinkūnaitė, Rima Valinčiūtė-Varnė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. P. 106–114.

Religinė dailė: anoniminė ir autorinė kūryba. Pro uždangą. Lietuva: 1009–2009. Sud. Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 611–617.

Jėzuitų šventųjų paveikslai Lietuvos muziejuose. Jėzuitai Lietuvoje (1608–2008): Gyvenimas, veikla, paveldas. Sud. Neringa Markauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012. P. 89–103.

Andriaus Kazimiero Kuropatnickio tezių grafikos kompozicija: dedikuojama karaliui Jonui Sobieskiui ir karalaičiui Jokūbui. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn.65/66: Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai. Sud. Jolita Liškevičienė, Sigita Maslauskaitė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2012. P. 269–281.


Moksliniai katalogai
Šventasis Karalaitis: religinės ir meninės vaizduotės pilnatis. (įvadinis straipsnis kartu su Sigita Maslauskaite ir Pauliumi Subačiumi). Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje. Sud. Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. P. 7–28.

Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje. Sud. Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. P. 7–28.

Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės… Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai: tarptautinės parodos katalogas, 2012 m. vasario 16 – gegužės 20 d. Sud. Vydas Dolinskas, Birutė Verbiejūtė. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje. Sud. Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009.

Jėzuitai Lietuvoje (1608–2008): Gyvenimas, veikla, paveldas (Jesuits in Lithuania (1608-2008): life, work, heritage). Sud. Neringa Markauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012.


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 8–11, 13, 17. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2005–2008, 2010.

Į viršų