Mindaugas Paknys

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Bažnytinis LDK menas, socialinė meno istorija, LDK kultūros istorija

Monografijos
Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: namai, gyventojai, svečiai. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006. P. 320. P. 16. Iliustr. ISBN 9955-624-71-X.

Mirtis LDK kultūroje XVI-XVIII a. Vilnius: Aidai, 2008. ISBN 978-9955-656-61-6.

Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija. Vilnius: LKTI, 2013. P. 320. ISBN 978-9955-868-61-3.


Moksliniai straipsniai
Paslaptingojo Antakalnio riterio antkapis. Naujasis Židinys. 2005. Nr. 5. P. 173-179.

Rietavas. Bažnyčios istorija XVI-XIX a. Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. II-a knyga. Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai. Vilnius, 2005. P. 13-17. ISBN 9955-624-22-1

Tverai. Bažnyčios istorija. Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. II-a knyga. Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai. Vilnius, 2005. P. 60-68. ISBN 9955-624-22-1

Kantaučiai. Bažnyčios istorija: XVII a. – XIX a. vidurys. Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. II-a knyga. Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai. Vilnius, 2005. P. 115-120. ISBN 9955-624-22-1

Lieplaukė. Bažnyčios istorija. Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. II-a knyga. Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai. Vilnius, 2005. P. 159-164. ISBN 9955-624-22-1

Medingėnai. Bažnyčios istorija. Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. II-a knyga. Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai. Vilnius, 2005. P. 213-216. ISBN 9955-624-22-1

Žemaitijos regiono katalikų bažnyčios. Kultūrinio landšafto raida Žemaičių aukštumoje. Sud. M. Iršėnas. Vilnius, 2004. P. 229-244. ISSN 1392-0316

Šventųjų kultai LDK XV-XVII a. pradžioje. Šventieji vyrai, šventosios moterys. Šventųjų gerbimas LDK XV-XVII a. Vilnius, 2005. P. 15-102. ISBN 9955-656-15-8.

Ankstyvasis LDK krikščionėjimo laikotarpis: XIV a. pabaiga – XVI a. vidurys. Krikščionybės Lietuvoje istorija. Sud. V. Ališauskas. Vilnius, 2006. P. 57-125. ISBN 9955-656-18-2.

Kazimiero vardas Lietuvoje XVII-XVIII a.: kelių parapijų pavyzdžiai. Šventasis Kazimieras istorijos vyksme. Įvaizdis ir refleksija. Sud. P. Subačius. Vilnius: LNM, 2006. P. 14-21. ISBN 9955-415-52-5.

Artysta. Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i szkice. Opr. V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila. Kraków: Universitas, 2006. P. 22-33. ISBN 83-242-0549-7.

Mecenat. Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i szkice. Opr. V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila. Kraków: Universitas, 2006. P. 334-343. ISBN 83-242-0549-7.

Śmierć. Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i szkice. Opr. V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila. Kraków: Universitas, 2006. P. 735-748. ISBN 83-242-0549-7.

Akmentašiai Vilniuje iki XVII a. vidurio. Dailės istorijos studijos. T. 2: Dailė LDK miestuose: Poreikiai ir užsakymai. Sud. A. Paliušytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 30-45. ISBN 9986-638-77-1.

Batakių Šv. Onos bažnyčia. Tauragės kraštas. Istorija, kultūra, meno paminklai. Sud. D. Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2007. P. 212-224. ISBN 978-9955-624-75-2.

Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia. Tauragės kraštas. Istorija, kultūra, meno paminklai. Sud. D. Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2007. P. 225-236. ISBN 978-9955-624-75-2.

Lomių Kristaus atsimainymo bažnyčia. Tauragės kraštas. Istorija, kultūra, meno paminklai. Sud. D. Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2007. P. 237-239. ISBN 978-9955-624-75-2.

Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia. Tauragės kraštas. Istorija, kultūra, meno paminklai. Sud. D. Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2007. P. 269-282. ISBN 978-9955-624-75-2.

Wilno roku 1636 według “Rewizji gospód”. Lituano-slavica posnaniensia. Studia historica. T. 12. Poznań, 2007. P. 87-107. ISBN 978-83-7177-514-7.

Kolainių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia. Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai. Vilnius: VDA leidykla, 2008. P. 51-57. ISBN 978-9955-854-12-8.

Liolių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia. Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai. Vilnius: VDA leidykla, 2008. P. 117-133. ISBN 978-9955-854-12-8.

Pakražančio Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia. Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai. Vilnius: VDA leidykla, 2008. P. 171-177. ISBN 978-9955-854-12-8.

Užvenčio Šv. Marijos Magdalenos bažnyčia. Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai. Vilnius: VDA leidykla, 2008 P. 269-279. ISBN 978-9955-854-12-8.

Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai. Vilnius: VDA leidykla, 2008. P. 281-289. ISBN 978-9955-854-12-8.

Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia. Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai. Vilnius: VDA leidykla, 2008. P. 309-313. ISBN 978-9955-854-12-8.

Historia diecezji wileńskiej: XIV-XVIII w. Skarbiec katedry wileńskiej. Red. Dariusza Nowackiego i Anny Saratowicz-Dudyńskiej, Warszawa: Arx Regia, 2008. P. 13-30. ISBN 978-83-7022-175-1.

Kult świętych na Litwie od XV do początku XVII wieku: efekt polityki Kościoła katolickiego czy przejawy odmienności kulturowej. Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku. Red. U. Augustyniak, Warszawa: wyd. Neriton, 2009. P. 131-151. ISBN 978-83-7543-095-0.

Życie i męczeństwo św. Brunona w cyklu fresków w Pożajściu pod Kownem. Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła. Red. A. Kopiczko. Olsztyn, 2009. P. 233-255. ISBN 978-83-98112-74-3.

Artyści w budowie kościoła Św. Piotra i Pawła i klasztoru kanoników laterańskich w Wilnie. Przemijanie i trwanie: kanonicy regularni laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce. Red. K. Łatak i I. Makarczyk. Kraków, 2009. P. 411-420.

Šv. Brunono Kverfurtiečio freskos Pažaislio kamaldulių vienuolyne. LKMA metraštis. T. 32. Vilnius, 2009. P. 173-192.

Paskutinės Pakruojo klebono Boreckio 1675-ųjų Kalėdos. Naujasis Židinys-Aidai. 2010. Nr. 12. P. 487-490. ISSN 1392-6845.

The Frescoes of Saint Bruno of Querfurt in the Monastery of the Camaldolese Order at Pažaislis. Lithuanian Historical Studies. T. 14: 2009. Vilnius: LII leidykla, 2010. P. 11-26. ISSN 1392-2343.

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios Švč. Mergelės Marijos paveikslo istorija ir ikonografija. Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai. Sud. G. Jankevičiūtė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. P. 141-150. ISBN 978-609-447-000-4.

Fundatorių Pacų sarkofagai Pažaislyje. Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai. Sud. J. Liškevičienė [serija: Acta academiae artium vilnensis, 60]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011. P. 75-82. ISBN 978-609-447-015-8.

Vienuolių pareigos Pažaislio kamaldulių vienuolyne 1718-1756 m. Bažnyčios istorijos studijos. T. 5: Religinės bendrijos Lietuvos istorijoje: gyvenimas ir tapatybė. Vilnius: LKMA. 2012. P. 231-280. ISSN 1392-0502.

Šv. Kazimiero koplyčios karalių skulptūros. Ką apie jas žinome? Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai [serija: Acta academiae artium vilnensis. 65-66]. Sud. J. Liškevičienė, S. Maslauskaitė, G. Surdokaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012. P. 153-175. ISBN 978-609-447-068-4.


Vadovai
Pažaislis. Menas ir istorija. Teksto autorius ir bendrasudarytojas (kartu su E. Karpavičiumi) Vilnius, 2005. ISBN 9955-9650-4-5.

Vilnius Churches: a guide. Vilnius, 2005.

Przewodnik po kościołach Wilna. Wilno, 2005. ISBN 9955-619-50-3.

Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčia bei Laterano kanauninkų vienuolynas Antakalnyje. Vilnius: VDA, 2007. P. 44: iliustr. ISBN 9955-624-48-5.

Kościół Św. Piotra i Pawła oraz klasztor kanoników lateraneńskich na Antokolu. Wilno, 2007. P. 44: ilustr. ISBN 9955-624-49-3.

La chiesa dei SS. Pietro e Paolo e il convento dei canonici lateranensi ad Antakalnis. Vilnius, 2007. P. 44: iliustr. ISBN 9955-624-73-6.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos dailės ir architektūros istorija: žymiausi menininkai. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. ISBN 978-9955-854-24-1.

Vilniaus katedra: istorija ir paminklai. Vilniaus katedros požemiai. Vadovas. Sud. S. Maslauskaitė. Vilnius, 2013. P. 7-11. ISBN 978-609-95148-7-1.


Recenzijos
Ko galima pasimokyti iš istorijos ir jos rašymo. Rec. kn. A. Bumblauskas. Senosios Lietuvos istorija 1009-1795. Vilnius, 2005. Knygų aidai. 2005. Nr. 2. P. 8-15.

Kitokia Vilniaus istorija. Rec. kn. A. R. Čaplinskas. Vilniaus gatvių istorija. Pilies gatvė. (serija:. Valdovų kelias, kn. 3). Vilnius, 2005. Knygų aidai. 2006. Nr. 1. P. 20-22.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Šventieji vyrai, šventosios moterys. Šventųjų gerbimas LDK XV-XVII a. Vilnius, 2005. P. 332.

Pranciškonai Lietuvoje, provincijos veikla XVII–XIX a. (Serija: Studia Franciscana Lituanica, 2) Vilnius: Aidai, 2008. P. 135. ISBN 978-9955-656-51-1.

Žemaičių vyskupijos vizitacija 1675-1677 m. [serija: Lietuvos istorijos šaltiniai. T. 10] Parengė M. Paknys. Vilnius: Lietuvių Katalikų Mokslo akademija, 2011. P. 982. ISBN 978-9986-592-67-9.


Populiarūs straipsniai
Freski na Litwie, Miejsca święte, 2009. Nr. 3. P. 42-43.

Valdovai, didikai, bajorai, Lietuva 1009-2009, sud. A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė, Vilnius, VDA leidykla, 2009. P. 185-193. ISBN 978-9955-854-53-1.

Miestiečiai ir jų bendruomenės, Lietuva 1009-2009, sud. A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė, Vilnius, VDA leidykla, 2009. P. 195-201. ISBN 978-9955-854-53-1.


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Lietuvos dailininkų žodynas XVI-XVIII a. Sud. A. Paliušytė. Vilnius, 2005. ISBN 9986-638-61-5.

Lietuvos katalikų dvasininkai XIV-XVI a. Parengė V. Ališauskas, T. Jaszczołt, L. Jovaiša, M. Paknys (serijoje „Bažnyčios istorijos studijos“. T. 2). Vilnius: Aidai, 2009. P. 459. ISBN 978-9955-656-75-.