Marius Daraškevičius

Architektas, architektūros istorikas
Lietuvos kultūros tyrimų instituto / Vilniaus dailės akademijos doktorantas
Viešosios įstaigos „Dvarų kultūra“ direktorius

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: 
XIX a. Europos ir Lietuvos architektūros, interjero ir taikomosios dailės istorija ir teorija; Lietuvos dvarų architektūra, interjeras ir taikomoji dailė; Lietuvos dvarų kultūra, ypač susijusi su stalo kultūra.

Biografija

Gimė 1982 m. Kaune. 2005 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo dailės bakalauro, 2012 m. architektūros bakalauro kvalifikacijas. 2007 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikaciją (kultūros vadybos ir kultūros politikos studijų programa). Nuo 2016 m. jungtinės Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Vilniaus dailės akademijos menotyros krypties doktorantūros doktorantas (priskirtas LKTI, Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyriui). Rengia disertaciją tema „Valgomasis Lietuvos dvarininkų namuose XIX amžiuje“, vadovė VDA doc. dr. Rasa Butvilaitė. 2017 m. kartu su architektūrologe doc. dr. Rasa Butvilaite ir architekte architektūrologe dr. Dale Puodžiukiene įsteigė VšĮ „Dvarų kultūra“.


Moksliniai straipsniai
Maisto keltuvas Lietuvos bajorų namuose XIX a. Mokslas – Lietuvos ateitis, t. 9, Nr. 1 (2017): K. Šešelgio skaitymai – 2017. P. 127–142.

„Magiškasis kambarys“: gyvybinga ir prisitaikanti vaistinėlės tradicija Lietuvos bajorų namuose. Aštuonioliktojo amžiaus studijos. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Visuomenė. Kasdienybės istorija, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, t. 4, p. 164–195.


Laidos

Dvaro valgomasis (viešosios paskaitos anonsas). LRT laida „Labas rytas, Lietuva“. 2016 m. gegužės 9 d. Prieiga

Grybo memorialinis muziejuje, Jurbarke, vykusios viešos paskaitos „Stalo triumfas! Valgomojo kultūra ir porcelianas Žemaitijos dvaruose“ reportažas. Jurbarko televizija. 2017 m. birželio 23 d. Prieiga

Daraškevičiaus pasakojimas apie dvarų valgomuosius. LRT Klasika laida „Santara“. 2017 m. rugsėjo 11 d., 15 val. Prieiga

Dvarų vaistinėlės.  LRT laida „Labas rytas, Lietuva“. 2017 m. rugpjūčio 30 d. Prieiga

Apie prancūzišką stalo serviravimo madą (service à la française) ir Didžiojo servizo (surtout de table) naudojimą bajoriškų puotų metu Lietuvoje XIX amžiuje. LRT laida „Labas rytas, Lietuva“. 2017 m. spalio 17 d. Prieiga 

Ką buvo galima rasti ant bajoriškų puotų stalo Lietuvos dvaruose? Delfi. 2017 m. spalio 18 d. Prieiga

Kalėdos dvaruose. LRT laida „Labas rytas, Lietuva“. 2017 m. gruodžio 21 d. Prieiga 

Interviu dokumentinėje kultūros apybraižoje Kultmisijos. Kultūra ir paveldas, rež. Gintaras Šeputis, 2018 m. gegužės 13 d., 12:45. Laidos įrašas LRT mediatekoje >>

Interviu apie pirmąją Europoje Meissen’o porceliano manufaktūrą. LRT laida „Labas rytas, Lietuva“. 2018 m. rugsėjo 12 d. Laidos įrašas LRT mediatekoje >> (nuo 14:11 iki 24:23)


Populiarūs straipsniai

Šventinis stalas: madinga tai, kas buvo populiaru prieš šimtmečius. lrytas.lt. 2017 m. gruodžio 6 d. Prieiga

Kalėdos dvare. Geras skonis. 2017, Nr. 4. P. 106–114.

Stalo triumfas! Stalo puošyba Lietuvos dvaruose.  Geras skonis. 2017, Nr. 3. P. 99–106.

Dvaro stalavà ir valgomasis – bajoriškų puotų didžioji ir mažoji scenos. Geras skonis, 2017, Nr. 2. P. 116–122.

Bajorės valdomas namų pasaulis: kuknia, spižarnė, aptiekėlė, kredensas ir stalavà. Geras skonis. 2017, Nr. 1. P. 91–96.

Valgomojo kambario modernėjimas Lietuvos dvaruose XIX a. Geras skonis. 2016, Nr. 4, p. 92–98.

Stalo serviravimo tradicijos Lietuvoje: tarp Rytų ir Vakarų.  Beatos virtuvė: stalo kolekcija 365 dienoms per metus. 2016 m. lapkritis. P. 8–10.

Bajoriškas svetingumas. Legendos. 2016, Nr. 3. P. 47.  

Kavos kultūra Lietuvos dvaruose. Devintasis straipsnis iš ciklo apie Lietuvos dvarų valgomuosius, Geras skonis, 2018, nr. 4, p. 54–60.

Arbatos kultūra Lietuvos dvaruose. Aštuntasis straipsnis iš ciklo apie Lietuvos dvarų valgomuosius, Geras skonis, 2018, nr. 3, p. 104–111.

Valgomasis – giminės ir valdovų portretų galerija. Septintasis straipsnis iš ciklo apie Lietuvos dvarų valgomuosius, Geras skonis, 2018, nr. 2, p. 144–122.

Bajoriškos vaišės gamtoje. Šeštasis straipsnis iš ciklo apie Lietuvos dvarų valgomuosius, Geras skonis, 2018, nr. 1, p. 144–122.


Interviu

Lietuvos dvarai: kodėl kambariai dvaruose buvo planuojami ratu? LRT. 2017 m. rugpjūčio 30 d. Prieiga 

Puota dvare. Moteris. 2016, Nr. 8. P. 44–47.

Aukštosios mados paieškos lietuviškoje virtuvėje. Laima Velvet. 2016 Nr. 3. p. 130–132. 

Pagal šaukštą spręsdavo apie žmogaus turtą. Lietuvos žinios. 2016 m. gegužės 17 d. Prieiga

Brangių indų saugotojas miegodavo dėžėje. Lietuvos žinios. 2016 m. gegužės 16 d. Prieiga

Savo aistros porcelianui jis nevadina kolekcionavimu. D. Štuikienės interviu su M. Daraškevičiumi. Žmonės, 2018 m. balandžio 26 d., Nr. 17 (757), p. 82–85.