• English

Marija Nijolė Tumėnienė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Lietuvos XX a. dailė

Monografijos
Kazys Šimonis.  Vilnius, 2006, 248 p.

Jonas Rimša. Tropikų šauksmas. Vilnius: Lietuvos dailės muziejaus leidykla, 2011, 223 p.

Rimas Bičiūnas. Tapybos džiaugsmas. Sudarytoja ir teksto autorė Nijolė Tumėnienė. Vilnius: Vaga, 2014.


Moksliniai straipsniai
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio grafika. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: piešiniai, kompozicijų eskizai, grafika. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 17–25.

Menotyros studijos Vilniaus universitete (1940-1951). Meno istorijos riboženkliai (Landmarks of Art History), sudarytojos Nijolė Lukšionytė, Aušrinė Kulvietytė-Slavinskienė. Meno istorija ir kritika. T. 7. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011.


Moksliniai katalogai
Lietuvos dailės atodangos XVI – XXI amžiai. Edmundo Armoškos dailės kolekcijos paroda. Katalogas. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2008, p. 159.

Peizažas lietuvių tapyboje (XIX a. – XX a. I pusė). Peizažo erdvė, I tomas. Sudarė N.Tumėnienė, D.Tarandaitė, Jurgita Semenauskienė. Vilnius: LAWIN, 2010, p. 282.

Nijolė Tumėnienė. Peizažo erdvė II tomas. Sudarytoja ir teksto autorė Nijolė Tumėnienė. Vilnius: LAWIN, 2012, p. 286.

Nijolė Tumėnienė. Sugrįžimas į Tėvynę. Sudarytoja ir teksto autorė Nijolė Tumėnienė. Vilnius: Lewben Art Foundation, 2015, p. 248.


Albumai
Vilniaus miesto vizija. Aloyzas Stasiulevičius. Tapyba. Vilnius, 2006, p. 27–52.

Romualdas Čarna: grafika, piešiniai. Albumas. Teksto autorė. Kaunas: Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius, 2009.

Vytatutas Valiušis. Albumas. Teksto autorė. Vilnius: Viešoji įstaiga Tautodilininkų sąjungos fondas, 2009.

Vytautas Valius. Estampai-Knygų grafika-Sienų tapyba. Sudarytojai N.Tumėnienė, Eglė Valiūtė, Saulius Valius, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

Vytautas Valius. Tapyba. Sudarytojai N.Tumėnienė, Eglė Valiūtė, Saulius Valius, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010.

Nijolė Dirvianskytė. Albumas. Įvadinio teksto autorė. Vilnius: Viešoji įstaiga Tautodailininkų sąjungos fondas, 2012.

Danguolė Raudonikienė. Albumas. Įvadinio teksto autorė. Vilnius: Viešoji įstaiga Tautodailininkų sąjungos fondas, 2015.

Valentinas Ajauskas. Minčių tėkmė. Albumas. Teksto autorė Nijolė Tumėnienė. Vilnius: 2015.


Straipsniai ir katalogai
XVI- XXI a. Lietuvos dailės atodangos Edmundo Armoškos tapybos kolekcijoje. Parodos lankstinukas. LDM, 2008.

Lionginas Virbickas: būti savimi. Lionginas Virbickas. Skulptūra, piešiniai. Ars longa… 2008, spalis. Alytaus kultūros ir komunikacijos centras.
Romualdas Kunca. Parodos Nidoje katalogas, 2008.

„Anykščių šilelis“ Prano Lapės interpretacijoje. Antanas Baranauskas „Anykščių šilelis“, Vilnius, 2009.

Tropikų šauksmas: Argentina-Bolivija-Taitis. Jono Rimšos (1903-1978) kūrybos paroda. Lankstinukas. Lietuvos dailės muziejus, 2010.
Juškaus galerijai – 20. Juškus gallery. Vilnius, 2010.

Žemės rojus. „Nuo dūminės gryčiutės iki Gugenheimo muziejaus“, Rokiškio krašto muziejus, 2010.

Stasys Ušinskas – Lietuvos ir Vakarų meno sankirtoje. Stasys Ušinskas. Juškus gallery, 2011.

Naujas etapas Kazio Morkūno kūryboje. Dailė, nr. 2012/1. Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla, p. 63–70.

Mėnulio slėnis. Plenero katalogas. Vilnius: 2012.

Provanso spalvos. Plenero katalogas. Vilnius: 2013.

Jonas Rimša (1903-1978). „Bronziniai žmonės. Atskleidęs indėnų dvasią“. Parodos katalogas. Kaunas: Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus , 2013.

Bronius Uogintas. Sugrįžtantys laike. Parodos katalogas, teksto autorė. Palanga: Ramybės galerija, 2013

Jonas Rimša: atskleidęs indėnų dvasią. Dailė, nr. 2013/1. Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla, p. 129–136.

Lietuvių tapytojai Provanse. Santara, 2013, žiema, p. 102–108.

Antano Gudaičio tapybos konkursas. Parodos katalogas. Vilnius: Pylimo galerija, 2014.

Nematyti Vytauto Kašubos piešiniai. Dailė, nr. 2015/2. Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla, p. 114–117.

Ugnies ir džiunglių magija. Santara, 2015, pavasaris, p. 122–127.

Vytauto Kašubos nematyti piešiniai. Santara, 2015, ruduo, p. 108–112.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Sofija Veiverytė. Įminti asmenybės mįslę. Albumas. (sudarytoja ir teksto autorė). Vilnius, 2008.

Rimas Zigmas Bičiūnas. Improvizacijos. Sudarytoja ir teksto autorė Nijolė Tumėnienė. Vilnius: Artseria, 2013.

Kazys Šimonis. Kryžių, koplytstulpių ir stogastulpių piešiniai. Sudarytoja ir teksto autorė Nijolė Tumėnienė. Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2015.


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
100 iškiliausių lietuvių žmonių, Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, p. 146–147.