Margarita Janušonienė

Moksliniai straipsniai

Parkai – unikalus Alytaus miesto tapatybės dėmuo, Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 88-89:  Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje. Sud. Rūta Janonienė, Vilnius: VDA leidykla, 2018, p. 245-262.

Tarpukario modernizmas provincijoje: Kurnėnų mokykla, Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 86-87: (Iš)koduota istorija architektūroje. Sud. Rasa Butvilaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2017, p. 301-316.

Kryždirbystės paveldas Žemaitijoje. Apsaugos aspektas, in: Kryždirbystė Žemaitijoje, sud. Teresė Jurkuvienė, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015, p. 131-151.

Dailės paveldo moksliniai tyrimai ir jų reikšmė įpaveldinimo procese. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 77-78: Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2015. p. 289-308.

Monumentaliosios dailės kūriniai sovietinio laikotarpio Lietuvos sanatorijų interjeruose. Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas / Secular Interiors: Idea, Décor, Design. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2014. p. 289-301.

Scientific Studies of Lithuania’s Churches: Historic Review and Current State. Archaeology and History of Churches in Baltic Region. Ed. Joakim Hansson, Heikki Ranta, Visby: Visby Tryckeri AB, 2011. p. 281-293.

Aštriosios Kirsnos ir Rudaminos dvarai. Istorija ir dabartis. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 55: Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrimai. Sud. Algė Andriulytė ir Rasa Butvilaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. p. 181-201.

Avinėlio simbolio metmorfozė sakraliniame ir pasaulietiniame mene. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. p. 233- 241.

Lietuvių liaudies medinių memorialinių paminklų apsauga: pastangos ir rezultatai. Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2007. t. 14. Nr. 3. p. 63-74.

Valstybinės meno vertybių apsaugos formų raida Lietuvoje XX a. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 43: Formų difuzijos XX a. dailėje. Sud. Algė Andriulytė. Vilnius: VDA leidykla, 2006. p. 265-284.

Meno vertybių apsauga: teisinė bazė ir jos veiksnumas Užnemunėje. Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, sud. Skirmantė Smilingytė–Žeimienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno istitutas, 2005. p. 344-354.

Recenzijos
5 tomeliai (mokslinė penkių Vilkaviškio vyskupijos sakralinės dailės katalogų recenzija). Lietuvos dailės istorikų biuletenis 2006. Lietuvos dailės istorija: ideologija ir metodologija. Vilnius, 2006. p. 53-55.

Populiarūs straipsniai
Sakralinis Valkininkų paveldo dėmuo, Dainava, dzūkų kultūros žurnalas, 2017, Nr. 2, p. 24-31.

Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios sakralinis paveldas, Dainava, dzūkų kultūros žurnalas, 2017, Nr. 1, p. 12-18.

Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla – kultūros paveldo objektas, Dainava, dzūkų kultūros žurnalas, 2016, Nr. 2, p. 3-9.

Druskininkų sanatorijų interjerai. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas, 2016, Nr. 1, p. 19-26.

Tyrimų centrai Lietuvoje ir jų veiklos kryptys, in: Kultūros paveldo tyrimai (metodinis leidinys), Vilnius, 2016, p. 40-56.

Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios architektūros ir dailės paveldas. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas, 2015, Nr. 1, p. 17-24.

  Veisiejų šv. Jurgio bažnyčios dailės paveldas. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2014. Nr. 2. P. 13-19.

Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčios dailės paveldas. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2014. Nr. 1. P. 71-76.

Kartą Alytuje… Alytaus dailės mokykla. 35 pasipriešinimo metai. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2013. Nr. 2. P. 77-79.

Rumbonių Švč. Trejybės bažnyčios dailės paveldas. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2013. Nr. 1. P. 49-54.

Kultūros paveldas: restauruoti Alytaus rajono kryžiai. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2012. Nr. 2. P. 38-46.

Sienų tapyba Liškiavos, Perlojos ir Daugų bažnyčiose. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2011. Nr. 2. P. 63-69.

… ir papūtė vėjelis…2010-ieji, rugpjūčio aštuntoji. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2010. Nr. 2. P. 47-52.

Besiformuojanti tradicija – Europos paveldo dienos. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2007. Nr. 2. P. 58-63.

Kultūros paveldo apsauga. Ką ir kaip saugome? Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2006. Nr. 1. P. 22-28.

Sakralinis Dzūkijos nacionalinio parko paveldas. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2006. Nr. 2. P. 3-7.

Mūsų paveldas: Liškiavos Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2004. Nr. 1. P. 38-41.

spausdinti