• English

Margarita Janušonienė

Humanitarinių mokslų daktarė

margaritajanusoniene@yahoo.com

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Lietuvos dailės paveldo apsauga, paveldosaugos istorija ir teorija

Biografija

Margarita Janušonienė gimė 1967 m. Alytuje. 1985–1991 m. studijavo Vilniaus dailės akademijos meno istorijos ir teorijos katedroje. 2009 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė disertaciją „Valstybinė meno vertybių apsauga Lietuvoje 1919–2006 m.: istorinė raida ir rezultatai”. Nuo 1991 m. dirba Kultūros paveldo departamente. Stažavosi Baltarusijoje, Lenkijoje, Švedijoje. Nuo 1996 m. – atestuota nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertė. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė (nuo 2005 m.), dzūkų kultūros žurnalo „Dainava“ redakcinės kolegijos  narė (nuo 2016 m.), Alytaus apskrities regioninės kultūros tarybos pirmininkė (nuo 2018 m.).


Moksliniai straipsniai

Simno bažnyčios altorių polichromijos tyrimų, konservavimo ir restauravimo darbų problemos, Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 92-93: Restauravimo laboratorija. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2019, p. 218-241.

Parkai – unikalus Alytaus miesto tapatybės dėmuo, Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 88-89:  Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje. Sud. Rūta Janonienė, Vilnius: VDA leidykla, 2018, p. 245-262.

Tarpukario modernizmas provincijoje: Kurnėnų mokykla, Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 86-87: (Iš)koduota istorija architektūroje. Sud. Rasa Butvilaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2017, p. 301-316.

Kryždirbystės paveldas Žemaitijoje. Apsaugos aspektas, in: Kryždirbystė Žemaitijoje, sud. Teresė Jurkuvienė, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015, p. 131-151.

Dailės paveldo moksliniai tyrimai ir jų reikšmė įpaveldinimo procese. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 77-78: Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2015. p. 289-308.

Monumentaliosios dailės kūriniai sovietinio laikotarpio Lietuvos sanatorijų interjeruose. Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas / Secular Interiors: Idea, Décor, Design. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2014. p. 289-301.

Scientific Studies of Lithuania’s Churches: Historic Review and Current State. Archaeology and History of Churches in Baltic Region. Ed. Joakim Hansson, Heikki Ranta, Visby: Visby Tryckeri AB, 2011. p. 281-293.

Aštriosios Kirsnos ir Rudaminos dvarai. Istorija ir dabartis. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 55: Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrimai. Sud. Algė Andriulytė ir Rasa Butvilaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. p. 181-201.

Avinėlio simbolio metmorfozė sakraliniame ir pasaulietiniame mene. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. p. 233- 241.

Lietuvių liaudies medinių memorialinių paminklų apsauga: pastangos ir rezultatai. Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2007. t. 14. Nr. 3. p. 63-74.

Valstybinės meno vertybių apsaugos formų raida Lietuvoje XX a. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 43: Formų difuzijos XX a. dailėje. Sud. Algė Andriulytė. Vilnius: VDA leidykla, 2006. p. 265-284.

Meno vertybių apsauga: teisinė bazė ir jos veiksnumas Užnemunėje. Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, sud. Skirmantė Smilingytė–Žeimienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno istitutas, 2005. p. 344-354.


Recenzijos

Vinco Svirskio mediniai stebuklai. Būdas. 2020, Nr. 3, p. 92–95.

5 tomeliai (mokslinė penkių Vilkaviškio vyskupijos sakralinės dailės katalogų recenzija). Lietuvos dailės istorikų biuletenis 2006. Lietuvos dailės istorija: ideologija ir metodologija. Vilnius, 2006. p. 53-55.


Populiarūs straipsniai

Alytaus miesto sinagogos tvarkybos darbai, in: 70 metų Lietuvos kultūros paveldo restauravimo institucijoms, Vilnius: Savastis, 2020, p. 135-143.

Elvyros Teresės Petraitienės paroda „Molinukai iš seno sodo“. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas, 2020, Nr. 2, p. 45-49.

Pietų Lietuvos dvarai: Rudamina. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas, 2020, Nr. 1, p. 8-14.

Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kelio pradžia – Dzūkijoje, Dainava, dzūkų kultūros žurnalas, 2019, Nr. 2, p. 68–71.

Pietų Lietuvos dvarai: Aštrioji Kirsna. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas, 2019, Nr. 1, p. 22-29.

Sakralinis Valkininkų paveldo dėmuo, Dainava, dzūkų kultūros žurnalas, 2017, Nr. 2, p. 24-31.

Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios sakralinis paveldas, Dainava, dzūkų kultūros žurnalas, 2017, Nr. 1, p. 12-18.

Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla – kultūros paveldo objektas, Dainava, dzūkų kultūros žurnalas, 2016, Nr. 2, p. 3-9.

Druskininkų sanatorijų interjerai. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas, 2016, Nr. 1, p. 19-26.

Tyrimų centrai Lietuvoje ir jų veiklos kryptys, in: Kultūros paveldo tyrimai (metodinis leidinys), Vilnius, 2016, p. 40-56.

Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios architektūros ir dailės paveldas. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas, 2015, Nr. 1, p. 17-24.

Veisiejų šv. Jurgio bažnyčios dailės paveldas. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2014. Nr. 2. P. 13-19.

Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčios dailės paveldas. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2014. Nr. 1. P. 71-76.

Kartą Alytuje… Alytaus dailės mokykla. 35 pasipriešinimo metai. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2013. Nr. 2. P. 77-79.

Rumbonių Švč. Trejybės bažnyčios dailės paveldas. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2013. Nr. 1. P. 49-54.

Kultūros paveldas: restauruoti Alytaus rajono kryžiai. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2012. Nr. 2. P. 38-46.

Sienų tapyba Liškiavos, Perlojos ir Daugų bažnyčiose. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2011. Nr. 2. P. 63-69.

… ir papūtė vėjelis…2010-ieji, rugpjūčio aštuntoji. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2010. Nr. 2. P. 47-52.

Besiformuojanti tradicija – Europos paveldo dienos. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2007. Nr. 2. P. 58-63.

Kultūros paveldo apsauga. Ką ir kaip saugome? Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2006. Nr. 1. P. 22-28.

Sakralinis Dzūkijos nacionalinio parko paveldas. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2006. Nr. 2. P. 3-7.

Mūsų paveldas: Liškiavos Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia. Dainava, dzūkų kultūros žurnalas. 2004. Nr. 1. P. 38-41.