• English

Lijana Birkšytė-Klimienė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
LDK dailė ir kultūra

Moksliniai straipsniai
Vienas Šv. Onos paveikslas, jo kontekstas ir istorija. Menotyra. 2011. T. 18. Nr. 1. Sud. Regimanta Stankevičienė. P. 29–47.

Ankstyvosios Šv. Onos kulto apraiškos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra. 2013. T. 20. Nr. 1. Sud. Gabija Surdokaitė. P. 1–19.

Šv. Onos brolijos Žemaičių vyskupijoje XVII-XVIII a. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 37. Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, VII. Vilnius: LKMA, 2014. P. 77–109.


Moksliniai katalogai
Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje. Sud. Neringa Markauskaitė, Sigutė Maslauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. P. 216, 220, 380, 382, 513.


Recenzijos
Paminklas politiniams kaliniams ir tremtiniams Karveliškių kapinėse. Archiforma. 2006. Nr. 3. P. 102–104.

Eksponavimo menas, arba Apie inauguracinę parodą per architektūros prizmę: Bažnytinio paveldo muziejaus paroda Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Archiforma. 2006. Nr. 4. P. 98–101.

Nebanalių metaforų kalba apie represijas. Archiforma. 2007. Nr. 1. P. 110–115.

Šlovės vainikas Jonušui Radvilai: Paminklas kunigaikščiams Radviloms. Archiforma. 2007. Nr. 4. P. 103–105.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Provincijos dvaras: XVII–XIX a. istorinis portretas ir taikomoji dailė Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniuose. Sud. Lijana Birškytė-Klimienė, Vidas Poškus. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005.

Žemaičių vyskupų portretų galerija. Sud. Lijana Birškytė-Klimienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2013.

The portrait gallery of Samogitian bishops. Ed. Lijana Birškytė-Klimienė. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2013.


Populiarūs straipsniai
Paroda „Mažesnieji broliai Lietuvoje“ (kartu su Juliumi Sasnausku). Lietuvos muziejai. 2009. Nr. 4. P. 28–29.


Smulkioji spauda
Friars Minor in Lithuania: [publication of the exhibition] / National Museum of Lithuania, Order of Friars Minor, Province of St. Casimir in Lithuania. [Vilnius: National Museum of Lithuania, 2009].

Mažesnieji broliai Lietuvoje = Friars Minor in Lithuania: mokslinė konferencija, skirta Pranciškonų ordino įkūrimo 800 metų jubiliejui (1209-2009), 2009 m. spalio 2 d., Vilnius. Lietuvos nacionalinis muziejus, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, [2009].

Mažesnieji broliai Lietuvoje: [parodos leidinys] / Lietuvos nacionalinis muziejus, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, [2009].