• English

Laima Laučkaitė-Surgailienė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
XX a. pradžios Lietuvos dailė, šiuolaikinė Lietuvos ir išeivijos dailė, liaudies menas

Monografijos
Ekspresionizmo raitelė Mariana Veriovkina. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007.

M. K. Čiurlionis and Lithuanian art at the beginning of the 20th century [M.K. Čiurlionis e l’arte Lituana all’inizio del XX secolo. Vilnius: Baltos lankos, 2007.

M. K. Čiurlionis i sztuka litewska na początku XX wieku [M. K. Čiurlionis und die litauische Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts]. Vilnius: Baltos lankos, 2009.

Art in Vilnius 1900–1915. Vilnius: Baltos lankos, 2008.

Rafaelis Chvolesas. Jeruzalės ieškojimas [Rafael Chwoles. The Search for Jerusalem, Rafaël Chwoles. La recherche de Jérusalem]. Vilnius: Vilniaus Gaono žydų muziejus. 2013.

Vilnius. Topophilia. I tomas. Advokatų kontoros LAWIN meno kolekcija. Vilnius: LAWIN, 2014.


Moksliniai straipsniai
Užmirštas medinis Vilnius. The Forgotten Wooden Vilnius. Andrius Surgailis. Medinis Vilnius/Wooden Vilnius. Vilnius: Versus aureus, 2006. P. 6–13.

La belle époque in Vilnius. Lituanus, The Lithuanian Quaterly Journal of Arts and Sciences (Chicago). 2006. Vol. 52:4. P. 28–42.

Lily Klee laiškai: Pirmojo pasaulinio karo atodangos. Menotyra. 2006. T. 2(43). P. 42–46.

Die Geschichte der Briefe der „Blauen Reiterin“/ История писем Синей всадницы. Marianne Werefkin / Марианна Веревкина. Calender. München: Mir, 2007. B. p.

Heroldas, išėjęs švintant ant kalnelio. Dailė. 2007. Nr. 1. P. 104–107.

Iki didžiosios emigracijos bangos: Mikas Šileikis. Acta Academiae Artium Vilnensis. Kn. 46: Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos. Sud. I. Pleikienė, Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. P. 31–37.

Writing Lithuanian art history in the first half of the twentieth century: strategies of national identity. Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts. 2008. Vol. 8, Nr. 3. P. 272–280.

Apie paminklus Lietuvos provincijoje XIX a. viduryje – XX a. pradžioje. Ar statė lietuviai paminklus carams? Dailės istorijos studijos. T 3: Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a. ). Sud. L. Balaišytė, A. Kaladžinskaitė, Vilnius, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 92–109.

Vilniaus sostapilis kaip miesto ikona XX amžiaus pradžioje. Naujasis židinys. 2009. Nr. 7. P. 225–231.

Neu Entdeckte Korrespondenz von Alexej von Jawlensky. Reihe Bild und Wissenschaft. Forschungsbeiträge zur Leben und Werk Alexej von Jawlenskys. Band 3: Locarno: Alexej von Jawlensky Archiv A. G. 2009. P. 197–210.

Marianne Werefkin: Un’Espressionista Viaggiatrice. Marianne Werefkin L’Amazzone dell’ Avanguardia. Roma: Alias. 2009. P. 108–110.

Mikalojus Konstantonas Čiurlionis ir simbolizmas. Lietuva 1009–2009. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2009. P. 471–479.

Vilniaus šventės ir pramogos XX a. pradžioje. Imperinis Vilnius (1795–1918). Kultūros riboženkliai ir vietinės tapatybės. Sud. Alma Lapinskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2009. P. 134–150.

Lebensfrohes München. Freizeit und Vergnügungen russischer Künstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Веселый Мюнхен. Досуг и развлечения русских художников в начале ХХ века. Das russische München. Русский Мюнхен. Müchen: MIR. 2010. P. 82–97.

Little Journals in Lithuania: from Tygodnik Wileński to Vairas. Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts. 2010. Vol. 10, Nr. 3. P. 221–230.

I legami di Marianne Verëvkina con i pittori russi / Связи Мариамны Веревкиной с русскими художникми. Artisti Russi in Swizzera. Marianne Werefkin = Художники русского зарубежия. Марианна Веревкина, Firenze: Alias. 2010. P. 42–63.

M.K.Čiurlionis, V. Kandinskis ir M. Veriovkina S. Makovskio salone Peterburge 1909 metais. Acta Academiae Artium Vilnensi. T. 59: Meno idėjų migracija XX a. pradžioje: M.K.Čiurlionio ir amžininkų kūryba. 2010. P. 73–90.

Writing art history of the city: from nationalism to multi-culturalism. Kunstiteaduslikke Uurimusi /Studies in Art and Architecture (Tallinn). 2010. No. 19/3–4. P. 71–85.

Medinė Druskininkų architektūra XX a. pradžios kurorto fone, in: Andrius Surgailis: Mediniai Druskininkai, Vilnius: Versus aureus, 2011.

Nacionalinės dailės istorijos rašymas: XX a. I pusės strategijos. MIK: Meno istorijos riboženkliai. 2011. Nr. 7. P. 89–96.

Žydo stereotipas XX a. pradžios Vilniaus žurnalinėje grafikoje. Vilniaus kultūrinis gyvenimas. Tautų polilogas 1900–1945. Sud. Alma Lapinskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2012. P. 43–54.

The image of an occupied city: Walter Buhe’s Vilnius of the First World War. Dailės istorijos studijos / Art History studies. T. 5: Art and artistic life during the two world wars. Sud. G. Jankevičiūtė, L. Laučkaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. 2012. P. 121–140.

Art Nouveau in Vilnius. Baltische Seminare, Band 18: Jugendstil im Baltikum, heraugegeben von Alexander Knorre. Lüneburg: Verlag Carl–Schirren–Gesellschaft e. V. 2012. P. 223–248.

Mariana Veriovkina. Laiškas Aleksejui Javlinskiui. Dailės istorijos šaltiniai nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Antologija. Sud. G. Jankevičiūtė. Vilnius: Vilniaus dailės akademija. 2012. P. 363–368.

Vaizdo kontrolė I pasaulinio karo Vilniaus periodikoje: Zeitung der 10. Armee atvejis. Dailės istorijos studijos. T. 6. Sud. Erika Grigoravičienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. 2014. P. 102–117.

Pirmojo pasaulinio karo plakatai Vilniaus gatvėse. Okupacijos realijos: Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų plakatai Lietuvoje. The reality of occupation: Posters in Lithuania during World War I and World War II. Katalogas. Sud. Giedrė Jankevičiūtė, Laima Laučkaitė–Surgailienė. Vilnius: Vilniaus grafikos meno centras. 2014. P. 17–103.


Recenzijos
Naujas požiūris į MKČ. 7 meno dienos. 2005. Nr. 18. P. 5.

Homage to Sztuka and Rūta: a report on two conferences held in Vilnius and Cracow. Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts. 2007. Vol. 7. Nr. 2. P. 197–200.

Dailės istorijos parodos: rekonstrukcija ar konstruktas. Dailė. 2008. Nr. 1. P. 17–21.

Panašus nepanašusis. Čiurlionis Vilniuje po šimto metų. 7 meno dienos. 2009 09 04.

Istorijos staigmenos. Paroda „Lentvario bažnyčia ir jos dekoras 1905–1943“. 7 meno dienos. 2013 02 07.

Kristiāna Ābelė: totalinė monografija apie Johaną Valterį. Menotyra. 2011. Nr. 4. P. 357–358.


Populiarūs straipsniai
Biografiniai kūrybos kodai/Biographical codes in art. Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Dalia Laučkaitė–Jakimavičienė. Vilnius: Artseria, 2009. P. 12–16.

Paminklas partizanui Antanui Kraujeliui atminti. Utenis. 2009 05 12.

Dalia Laučkaitė–Jakimavičienė. Best in Lithuania, 2010. Nr. 4 (12). P. 110–114.

Algimantas Švėgžda NDG. Dailė. 2011. Nr. 1. P. 20–27. Prieiga

Trienalės. Marija Teresė Rožanskaitė. Vaizdai ir tekstai. Sud. L. Kreivytė. Vilnius: AICA. 2011. P. 183–184.

Ko Leninas buvo atvykęs į Vilnių. Audrius Puipa. Gyvenimo ir meno virtuozas. Sud. Ramutė Rachlevičiūtė. Vilnius: Artseria. 2012. P. 111.

Rasti Vilnių Paryžiuje. „Rafaelio Chwoleso Vilnius: leidžiama išvežti“ parodos Vilniaus Gaono žydų muziejuje proga. 7 meno dienos. 2012 07 27.


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Kairiūkštis Vytautas. Grove Art Online. New York: Oxford University Press. Article Launched Date 2 Oct 2012. Prieiga

Lithuania. Grove Art Online. New York: Oxford University Press. Article Launched Date 2 Oct 2012 (straipsnis atnaujintas ir papildytas). Prieiga

Saur Allgemeines Lexikon. Bd. 48. München, Leipzig: Saur. 2006. P. 466–467.

Кайрюкштис Витаутас. Энциклопедия русского авангарда. Изобразительное искусство, архитектура. Том 1: А–К Биографии. Cост. Ракитин В. И., Сарабьянов А. Д. Москва: Глобал Эксперт энд Сервис Тим; 2013. Т. 1. C. 402–403.

Чюрленис Миколай Константин. Энциклопедия русского авангарда. Изобразительное искусство, архитектура. Том 2: Л–Я. Биографии. Cост. Ракитин В. И., Сарабьянов А. Д. Москва: Глобал Эксперт энд Сервис Тим; 2013. Т. 2. C. 569–570.