• English

Karina Simonson

karina_simonson@yahoo.co.uk

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: 
Pietų Afrikos žydų istorija ir kultūra, Pietų Afrikos fotografija, kultūriniai ryšiai tarp Baltijos šalių ir Afrikos, Afrikos ir Azijos reprezentacijos Lietuvos kultūroje, postkolonializmas, rasė ir rasizmas, kultūrinės apropriacijos

Biografija

Karina Simonson 2002 m. baigė Fotografijos bakalauro studijas VDA. 2002–2004 m. studijavo VDA Fotografijos ir videomeno katedroje, įgijo menų magistro laipsnį. 2006–2008 m. PAR Keiptauno universitete Naujųjų medijų institute įgijo antrą magistro laipsnį. 2013–2018 m. studijavo LKTI menotyros krypties doktorantūroje ir apgynė tarpdalykinę daktaro disertaciją apie Pietų Afrikos žydų fotografiją ir jos socio-politinį kontekstą (vad. Aleksanda Aleksandravičiūtė). 2021-2023 m. buvo podoktorantūros stažuotoja VDA, kur dirbo prie LMT projekto apie Afrikos ir Azijos reprezentacijas sovietmečio Lietuvos vaikų vizualinėje kultūroje (vad. Giedrė Jankevičiūtė). Stažavosi Harvardo ir Prinstono universitetuose, Pietų Afrikos Keiptauno universiteto Kaplanų žydų studijų centre ir Vakarų Keipo universiteto Mayibuye archyve, DuSable afroamerikiečių muziejuje Čikagoje, Tarptautinėje vaikų bibliotekoje Miunchene ir kt. Nuo 2019 m. dirba VU Azijos ir transkultūrinių studijų institute.


Moksliniai straipsniai

Karina Simonson, ”South African Jewish Photography: Eastern European Immigrants and the Western European Canon”, in: Menotyra, T. 30, Nr. 3, 2023, p. 202-223.

Karina Simonson, „Soviet Ideology of Friendship of People in the Illustrations of Lithuanian Children’s Magazine Genys”, in: Kunstiteaduslikke Uurimusi, Nr. 3-4, 2023, p. 75-109.

Kristina Garalytė, Karina Simonson, “From the Margins: Positionality in Area Studies“, in: Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia, T. 22, Nr. 1, 2022, p. 13-37.

Karina Simonson, „Dovydo žvaigždė stalo įrankių stalčiuje: svarbiausios problemos tyrinėjant Pietų Afrikos žydų fotografiją“, in: Lietuvos muziejų rinkiniai: Fotografija Lietuvos muziejuose, sud. Dalius Avižinis, Nr. 16, Šiauliai: Fotografijos muziejus, 2017, p. 80–85.

Karina Simonson, įvadas Karolinos Jakaitės straipsniui “The Lithuanian pavilion at the 1968 London Exhibition”, in: Art in Translation, Taylor & Francis, T. 7, Nr. 4, 2015, p. 515-49.

Karina Simonson, “ЮАР: Как фотографировали Нельсона Манделу”, in: Азия и Африка сегодня, Москва: Институт Африки РАН, Nr. 1, 2015, p. 59–61.

Karina Simonson, “Litvaks in South Africa: How to Photograph Nelson Mandela?”, in: Ufahamu: A Journal of African Studies, University of California, Los Angeles, T. 38, Nr. 1, 2014, p. 55-67.


Sudaryti ir parengti leidiniai

Karina Simonson, Karolina Jakaitė (sud.), „Art beyond the Politics: Africa and the ‘Other’ Europe during the Cold War“, Vilnius, (planuojama 2024) Acta Academiae Artium Vilnensis.


Recenzijos

Karina Simonson, “A Perfect Storm: Antisemitism in South Africa, 1930–1948” Milton Shain, recenzija; in: South African Historical Journal, kovas 2020, p. 173-176.

Karina Simonson, „Kiekgi galima laukti / What Took You So Long“, sud. Monika Krikštopaitytė, Vilnius: Lewben Art Foundation, Lithuanian Expatriate Art Foundation, 2018, recenzija, in: 7 meno dienos, Nr. 6 (1285), 2019-02-08.


Parodų katalogai

Karina Simonson, Vilma Gradinskaitė, „Šiuolaikinė Afrikos dailė: tapatybės svajos ir realijos“, Vilnius: Vytauto Kasiulio dailės muziejus, 2022.

Karina Simonson, Ilona Murauskaitė, Ieva Šadzevičienė, “Rhona Gorvy: creative insights (graphics and sculpture from South Africa)”, Vilnius: Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 2017.


Konferencijos pranešimų pagrindu sudaryti straipsnių rinkiniai

Karina Simonson, “Historical memory in the work of South African Litvak photographers,” in: Art in Jewish Society, ed. Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Małgorzata Stolarska-Fronia, Tamara Sztyma, T. 15, Warsaw–Toruń: Polish Institute of World Art Studies, 2016, p. 249–254.

Karina Simonson, “Сквозь призму памяти: письма южноафриканского литвака фотографа Эли Вайнберга”, XXVIII International Conference on Source Studies and Historiography of Asia and Africa: „Asia and Africa in the Changing World“, in: Африканский сборник, СПб.: МАЭ РАН, 2015, p. 160–169.

Karina Simonson, “Image of South African leader in the works of Litvak photographers”, Art History studies: Art and Society conference, in: Histart’14, Istanbul: Dakam, 2014, p. 39-48.


Populiarūs straipsniai

Karina Simonson, „Gimtinės atmintis Pietų Afrikos fotografo Leono Levsono atsiminimuose“, in: Akademinių darbų tautinių mažumų tematika konkurso laureatų tekstų rinktinė 2019-2021, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2022, p. 43-54.

Straipsnių ciklas apie Lietuvos dizainerių kūrybą Kongo, Jemene ir Gvinėjoje:

Karina Simonson, „Kosminis“ viešbutis ir V. Beigos devyni mėnesiai Konge“, in: bernardinai.lt, 2022 08 07.

Karina Simonson, „Tado Baginsko Jemeno baldų kelionė“, in: bernardinai.lt, 2022 05 20. Karina Simonson, „Vieno Gvinėjos viešbučio istorija: lietuviški baldai ir Sovietų Sąjunga Afrikoje“, in: bernardinai.lt, 2022 04 23.

Straipsnių ciklas apie Lietuvos rašytojus Pietų Afrikoje:

Karina Simonson, „Įspūdinga moteris. Ji kartu buvo pabaisa. Sarah Gertrude Millin“, in: bernardinai.lt, 2021 03 23.

Karina Simonson, „Abraomo Suckeverio drambliai naktyje“, in: bernardinai.lt, 2021 03 12.

Karina Simonson, „Karolis Račkauskas-Vairas ir Lietuvos pasiuntinybė Pietų Afrikoje“, in: bernardinai.lt, 2021 03 05.

Karina Simonson, „Lietuviška kėdė po Gvinėjos saule“, in: Dizaino intelektas, 2020.

Karina Simonson, Monika Kalinauskaitė, Ulijona Odišarija, Gerda Paliušytė etc., Trumpas rasizmo savokų paaiškinimas. Nepriklausoma iniciatyva, CAC, 2020.

Karina Simonson, “A Mother’s Personal Journey to Shame“, in: Afropean, 2020 09 22.

Karina Simonson, „Ieškant gijų: Afrikos šalių paviljonai 58-ojoje Venecijos bienalėje”, in: 7 meno dienos, Nr. 36 (1315), 2019 11 08.

Karina Simonson, „Afrikos literatūra ir didieji modernaus pasaulio įtrūkiai“, in: bernardinai.lt, 2019 05 28.

Karina Simonson, „Istorija virsta istorijomis: Trys užsienio parodos“, in: 7 meno dienos, Nr. 13 (1292), 2019-03-29.

Karina Simonson, „Ar progos keičia įpročius? Kaip dailės pasaulis švenčia moterų balsavimo teisės šimtmetį“, in: 7 meno dienos, Nr. 3 (1282), 2019 01 18.

Karina Simonson, „Tikrinant istorijos ribas: Trys parodos. Paryžius, Londonas, Stokholmas“, in: 7 meno dienos, Nr. 18 (1255), 2018 05 04.

Karina Simonson, „Afrotopija: Malio sostinėje Bamake įvyko 11-oji fotografijos bienalė“, in: 7 meno dienos, Nr. 14 (1251), 2018 04 06.

Karina Simonson, „Pasaulio meno istorija pagal šeichus: Apie naują muziejų Abu Dabyje“, in: 7 meno dienos, Nr. 9 (1246), 2018 03 02.

Karina Simonson, „Grožis gali būti žiaurus: Vilnietiški Samuelio Bako kūrybos namai“, in: 7 meno dienos, Nr. 41 (1235), 2017 12 08.

Karina Simonson, „Nuo siloso bokšto iki muziejaus: Keiptaune atsidarė didžiausias šiuolaikinio Afrikos meno muziejus“, in: 7 meno dienos, Nr. 39 (1233), 2017 11 24.

Karina Simonson, „Apartheido estetika. Pokalbis su Davidu Goldblattu apie Pietų Afriką ir fotografiją“, in: 7 meno dienos, Nr. 32 (1138), 2015 09 18.


Viešos paskaitos, seminarai, diskusijos, parodos

Paskaita „Karšta, lyg Afrikos saulė, draugystė“: Sovietinis internacionalizmas Lietuvos vaikų kultūroje ir spaudos iškarpų ekspozicija apie Lietuvos ir Kongo vaikų draugystę, 14-ojo Kauno Bienalė, Kaunas, Lietuva, 2023 10.

Paskaita Indian Diaspora in South Africa: Identity Through Arts, 3-oji tarptautinė Pietų Azijos studijų vasaros mokykla, Vilniaus universitetas, Lietuva, 2023 08.

Nuotolinė paskaita, Image of China in Soviet Lithuanian Children’s Periodicals, Institute of Chinese Studies, Delis, Indija, 2023 03.

Paskaita Afrikos ir Azijos reprezentacijos sovietų Lietuvos vaikų vizualinėje kultūroje, Daviso Rusijos ir Eurazijos tyrimų centras, Harvardo universitetas, Kembridžas, JAV, 2022 11.

Parodos kuratorė (kartu su Vilma Gradinskaitė), Šiuolaikinė Afrikos dailė: tapatybės svajos ir realijos, Vytauto Kasiulio dailės muziejus, Vilnius, Lietuva, 2022.

Diskusijos dalyvė, 10-osios Litvakų dienos Londone. Litvakų paveldas Pietų Afrikoje ir šiuolaikinėje kultūroje, Lietuvos Respublikos ambasada JK, 2021 10.

Sudano filmų pristatymas ir diskusija, ciklo „Rasės pokalbis“ dalis, ŠMC, Vilnius, Lietuva, 2019 11.

Paskaita, Lietuvos žydų fotografija kaip vakarietiško modernizmo pavyzdys: Mošė Vorobeičikas ir Izraelis Bidermanas, „Muziejų naktis“, VGŽIM, Vilnius, Lietuva, 2018 05.