• English

Jurgita Kristina Pačkauskienė

Meninių ir mokslinių interesų kryptys:
senosios tapybos technologijos, Lietuvos sakralinė ir sepulkralinė kultūra.

Gimė 1973 m. Vilniuje.

1992 – 1998 m. Vilniaus dailės akademijoje studijavo freską-mozaiką, 2000 – 2004 m. Kauno Religijos studijų kolegijoje – religijos pedagogiką.

2016 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių mokslų menotyros krypties disertaciją  „Metaliniai antkapiniai kryžiai: reiškinys–dirbinys–paminklas”. Nuo 2020 m. vadovauja dailės ir krikščioniškos ikonografijos studijai „Ut unum sint“. 


Moksliniai straipsniai

Konfesinės tapatybės raiška Vilniaus stačiatikių Šv. Eufrosinijos kapinių antkapiniuose paminkluose (1865 – 1914) // Archaeologia urbana, t. 2: Kam skambino varpai? Bažnyčių ir šventorių tyrimai Lietuvoje. Recenzuojamų mokslinių straipsnių rinkinys, sudarytoja Raimonda Nabažaitė, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2023, p. 239-268.

XIX a. I pusės Vilniaus stačiatikių kapinių būdingų antkapinių paminklų forma ir dekoras // Objektas ir dekoras: paveldas, procesai, kontekstai. Recenzuojamų mokslinių straipsnių rinkinys, sudarytojos S. Smilingytė-Žeimienė, R. Stankevičienė. Vilnius: LKTI leidykla, 2022, p. 211–246.

Kryždirbystės artefaktai Nacionalinėje bibliotekoje: dokumentai ir jų kontekstas // Būdas . 2019, nr. 2, p. 59–71.

Ketaus kryžiai Lietuvos kapinėse: stilius, ornamentas, simboliai // Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai: mokslo straipsnių rinkinys / sudarytoja Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 260-285.

Kaltiniai kapų kryžiai Žemaitijoje iki Pirmojo pasaulinio karo: būdingi bruožai, reti atvejai // Lietuvos kalviškoji kryždirbystė [recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys su praktinio pobūdžio priedu]. – Utena, 2012, p. 39–69.

Metaliniai šventųjų globėjų atvaizdai Lietuvos antkapiniuose kryžiuose // Acta Academiae Artium Vilnensis. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011. T. 60, Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai, p. 181-201.

Švč. Mergelės Marijos atvaizdai Lietuvos metaliniuose kapų kryžiuose // Virgo venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje [mokslo straipsnių rinkinys]. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. p. 197-224.

XIX a. pabaigos – XX a. vidurio kaldinti kryžiai Raseinių rajono kapinėse // Liaudies kultūra . 2008, nr. 5, p. 38–49.


Sudaryti leidiniai

Mstislavo Dobužinskio heraldika: ne tik mokslas, bet ir menas, sudarytojos Milda Kvizikevičiūtė, Diana Norkūnienė, Jurgita Kristina Pačkauskienė, Viktorija Vaitkevičiūtė, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2018.


Mokslo populiarinimo tekstai

Mylimas tėvas, senelis, vilnietis: Valerijano Dobužinskio (1842-1921) archyvinių dokumentų apžvalga //Tarp knygų, 2020 gegužė, p. 33–35.

Tarpukario savilaidos laikraštėliai ir jų iliustracijos // Mūsų mintys, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2020, p. 2-9.

Kolekcija iš portfelio, arba religiniai paveikslėliai bibliotekoje //Tarp knygų, 2020 sausis, p. 20–23.

Rojaus sodo ilgesys Žemaitijos skulptorių kūryboje //Žemaitija – Samogitia, sudarytojai Marius Iršėnas ir Adomas Butrimas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020, p. 163–170.

Rusiška ikona Lietuvos katalikų bažnyčioje: Lukiškių Dievo Motina // Вестник, 2019, Nr 4 (30), p. 22–26.

Kryždirbystės paveldo ikonografija Nacionalinėje bibliotekoje //Tarp knygų, 2019 sausis, p. 20–23.

“…ne tik mokslas, bet ir menas”// Mstislavo Dobužinskio heraldika: ne tik mokslas, bet ir menas, sudarytojos Milda Kvizikevičiūtė, Diana Norkūnienė, Jurgita Kristina Pačkauskienė, Viktorija Vaitkevičiūtė, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2018.

Mstislavas Dobužinskis’s Efforts to Revive Lithuanian Historical Symbols//Bridges, 2018 June, p. 2–5.

Mstislavo Dobužinskio pastangos gaivinti istorinius Lietuvos simbolius//Tarp knygų, 2018 balandis, p. 23–26.

Lietuvos kryždirbystė. 1928-ieji // Naujasis Židinys-Aidai, 2008 , Nr. 1-2, p. 28-29.

Jurgita Pačkauskienė, Ramūnas Gilys, „Menas, kurio nėra“ // Menas ir mes, Nr. 3, 1998 [sudarytoja Rasa Miškinytė], 1998, 1 vaizdo kasetė, ISBN 9986-716-05-5