• English

Ingrida Tamošiūnienė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
XIX–XX a. I p. miestų planavimas ir architektūra

Monografijos
Šv. Jurgio prospektas: nuo vizijos iki tikrovės. I knyga 1817-1875. Vilnius: LNM leidykla, 2012.