• English

Helmutas Šabasevičius

Humanitarinių mokslų daktaras

helmutas.sabasevicius@gmail.com

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Lietuvos teatro, dailės, scenografijos, choreografijos istorija, XIX a. vaizdų kultūra, teatro ir dailės ryšiai

Biografija

Helmutas Šabasevičius (g. 1964) 1989 m. baigė Lietuvos dailės institutą (dabar – Vilniaus dailės akademija), 1993 m. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją, nuo 1997 m. dirba Lietuvos kultūros tyrimų instituto Muzikos ir teatro istorijos skyriuje. Lietuvos ir užsienio spaudoje yra paskelbęs mokslinių ir populiariųjų straipsnių, parodų ir spektaklių recenzijų, skaitęs pranešimų ir viešų paskaitų. Dėsto Vilniaus dailės akademijoje, Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje, yra meno kultūros žurnalo „Krantai“ vyriausiasis redaktorius. 2017 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.