• English

Girėnas Povilionis

Humanitarinių mokslų daktaras, menotyrininkas, vargonų istorikas, vargonininkas, nuo 2003 m. – vargonų restauratorius-technologas (nuo 2016 m. – eksperto kategorija, Kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisija).

girenas@vargonai.com

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: 
LDK vargonų meno raida, Lietuvos bažnyčių istorija, taikomosios dailės amato tradicijos ir meistrų kūrybinė sklaida. 

Biografija

2 mokslinių monografijų apie istorinius Lietuvos vargonus autorius (2008, 2013). Paskelbė 40 mokslo straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, monografijose apie Lietuvos valsčius, serijos „Sakralinė dailė“ kataloguose, periodiniuose leidiniuose. Pristatė pranešimus tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir svetur (Švedijoje, Anglijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje, JAV, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje).

2018–2021 m. vadovauja LMT moksliniam vargonų tyrimų projektui (Lituanistikos programa), Nr. S- LIP-18-40/F16-442 (projekto vadovas).

Dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, skaitė viešas paskaitas ir vedė seminarus Lietuvos vargonų paveldo tema įvairiuose Lietuvos miestuose, Latvijos J. Vytuolio muzikos akademijoje.

Dokumentinio filmo „Senieji Lietuvos vargonai“ scenarijaus autorius (2008, rež. T.D. Ribaitis, TV Europa); trijų CD su Lietuvos vargonų įrašais leidybos iniciatorius ir įgyvendintojas (CD „Lietuvos istoriniai vargonai“, 2008, VšĮ Vargonų paveldo centras, VPC 001; CD „Lietuvos istoriniai vargonai. Žemaitija“, 2015, VšĮ Vargonų paveldo centras, VPC 002, CD „Lietuvos istoriniai vargonai 3. Bruno Goebelio palikimas“, 2017, VšĮ Vargonų paveldo centras, VPC 003).

Parengė ir prižiūri Lietuvos istorinių vargonų internetinį katalogą-duomenų bazę www.vargonai.com

2008 09 19-28 organizavo renginį „Istoriniai vargonai Lietuvoje“ Europos Tarybos programos „Europos paveldo dienos“ rėmuose, perskaitė keliasdešimt pranešimų-paskaitų apie Lietuvos vargonų paveldą įvairiuose Lietuvos miestuose.

Aktyvi mokslinė ir praktinė veikla Lietuvos istorinių vargonų srityje nuo 1999 m.

Nuo 2000 m. yra Kultūros paveldo centro prie LR Kultūros ministerijos istorikas-paminklotvarkininkas.

Atliko daugiau kaip 350 Lietuvos istorinių vargonų inventorizavimą bei parengė instrumentų dokumentacijos bylas. Pagal jo parengtas vargonų restauravimo programas, autorinę priežiūrą restauruoti bei restauruojami vargonai įvairiose Lietuvos vietovėse, bendradarbiauja su Latvijos, Estijos, Švedijos, Vokietijos vargonu restauratoriais ir tyrejais (K. Wegscheider, M. Arvidson, A. Melbardis, G. Grahn, M. Rost, N. Fredricksson, kt.).


Monografijos

 1. Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. – Vilnius: Vargonų paveldo centras, 2013. – 384 p. : iliustr., santr. angl. UDK 681.81(474.5)(091) Po-254, ISBN 978-609-95485-0-0.   Mindaugo Paknio recenzija apie monografiją (Knygų aidai, 2015 Nr. 3).
 2. Vargondirbystės menas Lietuvoje: Nuo baroko iki klasicizmo. Vargonų katalogas. XVII a.–XIX a. I p. – Vilnius: Savastis, 2009. – 364 p. : iliustr. ISBN 978-9986-420-78-1.

Moksliniai straipsniai

 1. Dveji Vilniaus pranciškonų bažnyčios barokiniai vargonai: autentiškumo ir autorystės aspektai. In: Lietuvos muzikologija, Vilnius: LMTA, t. 18, 2017, p. 135–146. ISSN 1392-9313. (co-author R.Povilionienė)
 2. Baroque Organs in Budslau (Belarus, 1781) and Kurtuvėnai (Lithuania, 1792-93): Verification of Authenticity and Authorship. In: Proceedings of the 5th International Conference on Heritage ad Sustainable Development, eds.Rogério Amoêda, Sérgio Lira & Cristina Pinheiro, Vol. 2, Ch. 9 Heritage and Authenticity. Portugal: Greenlines Institute, 2016, pp. 1821–1830. ISBN 978-989-8734-15-0, eISBN 978-989-8734-14-3. (co-author R.Povilionienė)
 3. Contradictions in the Perception of Organ Stop Vox humana: From a Bear’s Roar to the Human Voice. An Analysis and Comparison of Verbal Meaning and Sound Production. In: Proceedings of the 14th biennial International Conference on Music Perception and Cognition. San Francisco: ICMPC14, 2016, pp. 689–694. ISBN 1-876346-65-5. (co-author R.Povilionienė)
 4. Karaliaučiaus meistro Bruno Goebelio (1860–1944) vargonai Lietuvoje: istorija ir vargondirbystės amato ypatumai. In: Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 77–78. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, pp. 45–63. ISSN 1392-0316 (bendraaut. su R.Povilioniene)
 5. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė II, t. 2: Šiaulių vyskupija; d. 1: Joniškio dekanatas; kn. 3: Skaistgirys–Žukančiai, sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: LKTI, 2015, pp.  74–76. ISBN 978-9955-868-76-7. (bendraaut. su R.Stankevičiene)
 6. Naujoji Žagarė. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė II, t. 2: Šiaulių vyskupija; d. 1: Joniškio dekanatas; kn. 3: Skaistgirys–Žukančiai, sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: LKTI, 2015, pp.  236–240. ISBN 978-9955-868-76-7. (bendraaut. su R.Stankevičiene)
 7. The activities of Lithuanian and Latvian organ builders in the Samogitian diocese in 1850–1920: history, traditions and heritage. In: Seeking Balance: Preservation, Use, Conservation. Riga: Latvijas Restauratoru biedriba, 2014, pp. 342–363. ISBN 978-9934-14-108-9.
 8. Origins, formation and influence of Lithuanian baroque organ heritage and Organbuilder Nicolaus Jantzon’s legacy. In: International Journal of Heritage and Sustainable Construction, Vol. 3 No. 1, Portugal, 2013, pp. 21–37. ISSN 1647-4112 (print), ISSN 2182-2751 (online).
 9. Aspects of Digitalization of Lithuanian Historical Organs Documentation and Research. In: Proceedings of the 2013 Digital Heritage International Congress (DigitalHeritage), Vol. 1, Track 3: Analysis and Interpretation. Marseille: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, pp. 717–720 (bendraaut. su R.Povilioniene). ISBN: 978-1-4799-3169-9.
 10. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė II, t. 2: Šiaulių vyskupija; d. 1: Joniškio dekanatas; kn. 2: Judeikiai–Rudiškiai, sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: LKTI, 2012, pp.  121–123. ISBN 978-9955-868-57-6.
 11. Rudiškiai. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė II, t. 2: Šiaulių vyskupija; d. 1: Joniškio dekanatas; kn. 2: Judeikiai–Rudiškiai, sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: LKTI, 2012, pp.  464–466. ISBN 978-9955-868-57-6.
 12. Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla: meistro Nicolauso Jantzono fenomenas. In: Lietuvos muzikologija, t. 12. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2011, pp. 135–148. ISSN 1392-9313.
 13. Gasčiūnai. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė II, t. 2: Šiaulių vyskupija; d. 1: Joniškio dekanatas; kn. 1: Balkaičiai–Joniškis, sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: LKTI, 2011, pp.  74–76. ISBN 978-9955-868-44-6.
 14. Joniškis. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė II, t. 2: Šiaulių vyskupija; d. 1: Joniškio dekanatas; kn. 1: Balkaičiai–Joniškis, sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: LKTI, 2011, pp.  314–320. ISBN 978-9955-868-44-6.
 15. Salantų bažnyčios vargonai: praeitis ir šiandiena. In: Salantų bažnyčia: istorija, meno vertybės ir žmonės: Salantų bažnyčiai – 100 metų, straipsnių rinkinys, sud. P. Šverebas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011.
 16. Vilnius Organ Builder Nicolaus Jantzon and his Grand Baroque Organs: Presentation of the Works by the Influential Innovator and Research into Surviving Instruments. In: Synthesis of Art and Science in Conservation: Trends and Achievements, ed. J. Senvaitienė, 9th Baltic States Triennial Restorers‘ Meeting Preprints, Vilnius, 2011, p. I–X, ISBN 978-609-426-023-0.
 17. Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos ypatumai. In: Menotyra, t. 17, Nr. 4, Vilnius, 2010, p. 351–365, ISSN 1392-1002.
 18. Šiluvos ir Seinų bazilikų vargonai: tiesos ir istorinių sąsajų paieškos. In: Meno istorija ir kritika, t. 5 „Šiluva Lietuvos kultūroje“, sud. L. Šinkūnaitė, R. Valinčiūtė-Varnė, Kaunas, 2009, p. 78–84, ISSN 1822-4555.
 19. The inventory of historical organs in Lithuania. In: Cultural heritage, Visby: Gotland University, 2007.
 20. Plokščiai. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė I, t. 1: Vilkaviškio vyskupija; kn. 6: Šakių dekanatas; d. 2: Naudžiai–Žvirgždaičiai, sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė, Dalia Vasiliūnienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, pp.  192–193. ISBN 978-9955-868-00-2.
 21. Žemoji Panemunė. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė I, t. 1: Vilkaviškio vyskupija; kn. 6: Šakių dekanatas; d. 2: Naudžiai–Žvirgždaičiai, sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė, Dalia Vasiliūnienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, pp.  605–607. ISBN 978-9955-868-00-2.
 22. Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvoje: meistrų kilmė ir kūrybos sklaida. In: Menotyra, Nr. 2 (43), Vilnius, 2006, p. 1–8, ISSN 1392-1002.
 23. Gelgaudiškis. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė I, t. 1: Vilkaviškio vyskupija; kn. 6: Šakių dekanatas; d. 1: Barzdai–Lukšiai, sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, pp.  75–76. ISBN 9986-638-78-X.
 24. Griškabūdis. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė I, 1: Vilkaviškio vyskupija; kn. 6: Šakių dekanatas; d. 1: Barzdai–Lukšiai, sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, pp. 155–157. ISBN 9986-638-78-X.
 25. In: Lietuvos sakralinė dailė I, t. 1: Vilkaviškio vyskupija; kn. 6: Šakių dekanatas; d. 1: Barzdai–Lukšiai, sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, pp. 299–300. ISBN 9986-638-78-X.
 26. In: Lietuvos sakralinė dailė I, t. 1: Vilkaviškio vyskupija; kn. 6: Šakių dekanatas; d. 1: Barzdai–Lukšiai, sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, pp. 367–369. ISBN 9986-638-78-X.
 27. Kudirkos Naumiestis. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė I, 1: Vilkaviškio vyskupija; kn. 6: Šakių dekanatas; d. 1: Barzdai–Lukšiai, sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, pp. 474–475. ISBN 9986-638-78-X.
 28. Lukšiai. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė I, t. 1: Vilkaviškio vyskupija; kn. 6: Šakių dekanatas; d. 1: Barzdai–Lukšiai, sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, pp.  596–598. ISBN 9986-638-78-X.
 29. XVIII a. Vilniaus meistrų vargonų prospektų projektai. In: Dailė 39 „Kūrinys, menininkas, erdvė“, sud. M. Iršėnas, Vilniaus dailės akademijos darbai, 2005, p. 35–44, ISSN 1392-0316.
 30. Istorinių Lietuvos vargonų tyrimai, apsauga, restauravimas ir su tuo susijusios problemos. In: Kultūros paveldas: prarastos vertybės, neišnaudotos galimybės. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2005, p.120–127, ISBN 9955-12-108-4.
 31. XVIII a. II pusės Vilniaus vargonadarių mokyklos vargonų prospektai. In: Menotyra, Nr. 2 (39), Vilnius, 2005, p. 23–29, ISSN 1392-1002.
 32. XVIII a. antros pusės Vilniaus vargonų statybos mokyklos meistrų vargonų prospektai: kompiliuota ar originalu? In: Dailė 35, Vilniaus dailės akademijos darbai, 2005, p. 153–166, ISSN 1392-0316.
 33. Klasicizmo determinacijos problema Lietuvos vargonų kultūroje. In: Dailė 32 „Laurynas Gucevičius ir jo epocha“, sud. R. Butvilaitė, Vilniaus dailės akademijos darbai, 2004, p. 155–163, ISSN 1392-0316.
 34. In: Tytuvėnų bernardinų bažnyčia ir vienuolynas. Vilnius, 2004, p. 313–318, ISBN 9955-624-08-6.
 35. Lietuvos barokinių vargonų vieta Europos vargonų kontekste. In: Dailė 30, Vilniaus dailės akademijos darbai, 2003, p. 63–86, ISSN 1392-0316.
 36. Balbieriškis. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė I, t. 1: Vilkaviškio vyskupija; kn. 5: Alytaus dekanatas, sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, pp. 102–106. ISBN 9986-420-54-7. (bendraaut. su R.Stankevičiene)
 37. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė I, t. 1: Vilkaviškio vyskupija; kn. 5: Alytaus dekanatas, sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, pp. 201–203. ISBN 9986-420-54-7.
 38. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė I, t. 1: Vilkaviškio vyskupija; kn. 5: Alytaus dekanatas, sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, pp. 267–269. ISBN 9986-420-54-7.
 39. Vargonai. In: Lietuvos sakralinė dailė I, t. 1: Vilkaviškio vyskupija; kn. 5: Alytaus dekanatas, sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, pp. 419–423. ISBN 9986-420-54-7.
 40. Litauische historische Orgeln: Geschichte, heutige Problemen und ihre Lösungen. In: Sacred Art Heritage: Investigations, Conservation and Restoration, 6th triennial meeting for Baltic States restorers, Vilnius, 21-23 November, 2002. Ed. Jūratė Senvaitienė, Vilnius: Lithuania Art Museum, 2002, p. 181–186.

Mokslinių tyrimų rezultatų sklaida visuomenėje

 1. 5 paskaitos apie istorinius vargonus, 2017 lapkritis: Alanta, Panevėžio katedra, Leliūnai, Salakas, Šilalė. Organizavo VšĮ Vargonų paveldo centras.
 2. 8 paskaitos-ekskursijos apie istorinius vargonus, 2017 rugpjūtis, rugsėjis: Vabalninkas, Panevėžys, Pumpėnai, Šešuoliai, Tytuvėnai, Dotnuva, Šiluva, Kauno arkikatedra. Organizavo Nacionalinė vargonininkų asociacija.
 3. Pokalbis apie Lietuvos vargonus, naujausią kompaktinę plokštelę, laidos vedėjas Marius Šinkūnas, vargonininkas dr. Balys Vaitkus, vargonų restauratorius dr. Girėnas Povilionis. LRT laida „Muzikinis pastišas“, 2016 01 06.
 4. Paskaitos apie istorinius vargonus KartenojeMosėdyjeAkmenėjeVarniuose, 2015 12.
 5. Interviu „Vargonų aukso amžius – baroko menas“ (Ramunė Sakalauskaitė). In: Lietuvos žinios, 2015 06 12.
 6. Paskaita apie Akmenės bažnyčią ir restauruotų vargonų pristatymas.Akmenė, 2014 09.
 7. 2 paskaitos vaikams apie vargonų kalėdinę ir velykinę muziką. Vilnius, „Strazdanėlės“, 2013 03/04.
 8. 3 paskaitos apie istorinius Lietuvos vargonus. Tytuvėnai, Klaipėda, Kaunas, 2013 vasara/ruduo.
 9. Pasakojimas apie Lietuvos vargonus. LRT-1 radijo laida „Muzikinė dėžutė“, 2011 02 26.
 10. Paskaita apie Lietuvos istorinius vargonus. LDK Valdovų rūmai, 2010.
 11. Paskaita apie Lietuvos barokinius vargonus. Kretingos Evangelikų liuteronų bažnyčia, 2010 05.
 12. Paskaita apie Lietuvos barokinius vargonus. Kartenos bažnyčia, organizatorius – Kartenos parapija, 2010 06.
 13. Pokalbis apie vargonų ir vargonavimo istoriją Lietuvoje, LRT-1 radijo laida „Muzikinis pastišas“, ved. Jūratė Vyčienė, 2010 10 06.
 14. Paskaita apie Lietuvos vargonų istoriją ir šiandienos vargonų aktualijas „Vargonai ir vargonavimas Lietuvoje“, Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010 12 16.
 15. Video siužetas-pasakojimas apie Vilniaus Bernardinų bažnyčios vargonus.LRT televizijos laida „Labas rytas“, 2010 12 27.
 16. Interviu „Į Karteną sugrįžta savo paslaptį atskleidę vargonai“ (Irena Šeškevičienė). In: Pajūrio naujienos, 2009 10 27.
 17. 4 paskaitos-ekskursijos Vilniaus Bernardinų bažnyčioje, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje apie Lietuvos vargonų meno istoriją, išlikusį ir neišlikusį paveldą. Organizatorius – Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, 2009 11.
 18. Povilionio informacijos pagrindu parengta laida Vargonų meistras Jonas Garalevičius ir Šiluvos vargonai, Kelmės krašto televizija, 2009, paskelbta Bernardinai.tv.
 19. Povilionio informacijos pagrindu parengta laida Unikalūs Tytuvėnų bažnyčios vargonai. Kelmės krašto televizija, 2009, paskelbta Bernardinai.tv.
 20. Filmas Senieji Lietuvos vargonai, rež. Tomas D. Ribaitis, scenarijaus aut. Girėnas Povilionis, TV Europa, 2008, paskelbta Bernardinai.tv.
 21. Keliasdešimt pranešimų-paskaitų apie Lietuvos vargonų paveldą įvairiuose Lietuvos miestuose. Renginys „Istoriniai vargonai Lietuvoje“, Europos Tarybos programa „Europos paveldo dienos“, 2008 09 19–28.

Mokslo tyrimų projektai

 1. 2018 07–2021 06 – LMT mokslo projektas „Vilniaus baroko vargondirbystės mokyklos registrų Vox humana ir Unda maris genezė ir lyginamoji studija: Caspari(ni) ir italų tradicijos adaptacija“ (Lituanistikos programa), Nr. S- LIP-18-40/F16-442, projekto vadovas.
 2. Mokslinių leidinių serija Lietuvos sakralinė dailė, Vilnius, LKTI. Lietuvos bažnyčių vargonų paveldo tyrinėjimai ir mokslinių straipsnių publikavimas, 2003, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015.
 3. Kretingos Evangelikų liuteronų bažnyčios barokinių vargonų (1785, Karaliaučiaus meistras Johann Preuss) mokslinės dokumentacijos projektas. Projekto vykdytojas, Kretinga, 2002.
 4. Joniškio bažnyčios barokinių vargonų (~1770, nežinomas Vilniaus mokyklos meistras) mokslinės dokumentacijos projektas. Projekto vykdytojas, Joniškis, Goeteborg, 2002.
 5. Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios didžiųjų barokinių vargonų (1776, Karaliaučiaus meistras A. G. Casparini) mokslinės dokumentacijos projektas. Projekto stebėtojas, Vilnius, 2000–2001.

Resauravimo projektai

 1. Žemaičių Kalvarijos bažnyčios J. Radavičiaus vargonai (restauravimo darbų vadovas), 2018–2019, (restauravimo programa), 2016
 2. Kantaučių bažnyčios vargonai (restauravimo darbų vadovas), 2018-2019, (restauravimo programa), 2017
 3. Telšių katedros barokiniai vargonai (restauravimo darbų vadovas), 2018, (restauravimo programa), 2017
 4. Šv.Dvasios bažnyčios Vilniuje A.G.Casparini vargonai (restauravimo programa, restauravimo darbų vadovas), 2017-2018
 5. Pivašiūnų bažnyčios vargonai (restauravimo darbų vadovas), 2017-2019
 6. Trakų bažnyčios vargonai (restauravimo programa), 2017
 7. Kauno arkikatedros bazilikos J. Radavičiaus vargonai (I etapas, oro sistemos restauravimas ir kt., restauravimo darbų vadovas), 2011, 2016
 8. Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčios vargonai (restauravimo darbų vadovas), 2014
 9. Akmenės Šv. Onos bažnyčios vargonai (restauravimo darbų vadovas), 2013–2014, (restauravimo programa), 2013–2014
 10. Panevėžio katedros vargonai (restauravimo darbų autorinė priežiūra), 2006–2014
 11. Mosėdžio bažnyčios vargonai (restauravimo programa), 2013
 12. Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės bažnyčios vargonai (restauravimo darbų vadovas), 2012–2013
 13. Kaimelio bažnyčios vargonai (restauravimo programa), 2011–2013
 14. Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vargonai (restauravimo programa, restauravimo darbų vadovas), 2007–2009
 15. Alytaus Šv. Liudviko bažnyčios vargonai (restauravimo programa, darbų autorinė priežiūra), 2008
 16. Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios vargonai (restauravimo darbų autorinė priežiūra), 2007
 17. Darbėnų Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčia (restauravimo darbų autorinė priežiūra), 2004
 18. Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčios vargonai (restauravimo darbų autorinė priežiūra), 2003

Stipendijos, stažuotės

2014, 2015, 2016, 2017 – LKT edukacinės stipendijos istorinių vargonų tyrimams Vokietijoje, Baltarusijoje, Lietuvoje, dalyvauti tarptautinėse konferencijose Portugalijoje, JAV.

2012, 2013, 2017 – LMT stipendijos dalyvauti tarptautinėse kultūros paveldo konferencijose Prancūzijoje, Portugalijoje, Danijoje.

2009 10–2011 09 – Lietuvos mokslo tarybos stipendija, Podoktorantūrinė stažuotė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, vad. prof. dr. (hp) A. Aleksandravičiūtė. Stažuotės rėmuose: mokslinė stažuotė Geteborgo universiteto vargonų meno centre (GoArt); pranešimai tarptautinėse konferencijose Kenterberyje (Jungtinė Karalystė), Taline, Vilniuje; moksliniai tyrimai Lietuvoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje; stažuotės tyrimų pagrindu parengta ir išleista mokslinė monografija (2013, žr. monografijų sąrašą).

2007 – Individuali valstybės stipendija, 1 metai, monografijos/katalogo apie Lietuvos istorinius vargonus rankraščiui parengti (monografija išleista 2009, žr. monografijų sąrašą).

2006 06 – Gotlando universiteto stipendija, Europos paveldo apsaugos specialistų kursai Gotlando universitete Švedijoje.

2005 – Valstybinio mokslo ir studijų fondo stipendija doktorantų tyrimams.

2001–2002 – Švedijos Nacionalinio paveldo apsaugos departamento stipendija, stažuotė Geteborgo universiteto vargonų meno centre (GoArt), taip pat pas meistrus M. Arvidsson, S. Fondell.

2001 06 – Gotlando universiteto stipendija, Paveldo apsaugos specialistų iš Baltijos šalių stažuotė Gotlando universitete Švedijoje.

1999 11–2000 02 – Prancūzijos Kultūros ministerijos stipendija, vargonų statybos ir restauravimo stažuotė Prancūzijoje (vad. M. Chapuis, D. Lalmand).


Išsilavinimas

2009–2011 – Lietuvos kultūros tyrimų institutas, podoktorantūros stažuotė, vad. prof. dr. (hp) A. Aleksandravičiūtė.

2002–2006 – VDA, menotyros doktorantūra, daktaro diplomas, disertacija „Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla“ (2006, vad. prof. dr. (hp) A. Aleksandravičiūtė).

1994–2000 – LMTA, vargonininko-solisto bakalauro, magistro diplomai (prof. L. Digrio, doc. V. Survilaitės kl.).


Profesinė veikla

2018 07-2021 06 – LMT mokslinis projektas (Lituanistikos programa) vargonų srityje, Nr. S- LIP-18-40/F16-442, projekto vadovas.

Nuo 2015 – LMTA Vargonų ir klavesino katedros dėstytojas.

Nuo 2012 – LR Kultūros ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos narys.

Nuo 2012 – Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos narys.

2009–2018 – Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Restauravimo tarybos narys.

Nuo 2007 – įkūrė ir vadovauja VšĮ „Vargonų paveldo centras“.      

2006 06-12 – Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto mokslinis bendradrabis.

Nuo 2000 – Kultūros paveldo centro vyr. paminklotvarkininkas.

Nuo 1997 – LMTA vargonų meistras derintojas.


Pranešimai konferencijose

 1. Casparini vargonų vamzdžių metalo tyrimų (2017 m.) ataskaita // Tarptautinis Casparini vargonų simpoziumas, Vilnius, Vilniaus Šv.Dvasios bažnyčios salė, 2018 11 8–11.
 2. Analysis and Documentation of Authentic Baroque Pipes: New Data and Stoplist Reconstruction for Organ in Kurtuvėnai (Lithuania, 1792–93). // ICOM-CC 18th Triennial Conference “Linking Past and Future”, Copenhagen (Denmark), 2017-09-4/8.
 3. The Organs of the Königsberg Master Bruno Goebel (1860–1944): French Romantic Organ Building Tradition in Lithuania. // 6th International Scientific Meeting for Sound and Musical Instrument Studies – Organological Congress „Times and Challenges“, Porto (Portugal), 2017-08-24/27.
 4. Kurtuvėnai Baroque Organ Stop Vox Humana, 1792–3: An Authentic Heritage Example of Vilnius School of Late Baroque Organbuilding. // 5th International Scientific Meeting for Sound and Musical Instrument Studies – Organological Congress „Times and Challenges“, Tomar (Portugal), 2016-10-28/31.
 5. Baroque Organs in Budslau (Belarus, 1781) and Kurtuvėnai (Lithuania, 1792-93): Verification of Authenticity and Authorship. // 5th International Conference on Heritage ad Sustainable Development, Lisbon (Portugal), Greenlines Institute, 2016-07-12/15 (co-author R.Povilionienė).
 6. Contradictions in the Perception of Organ Stop Vox humana: From a Bear’s Roar to the Human Voice. An Analysis and Comparison of Verbal Meaning and Sound Production. // 14th biennial International Conference on Music Perception and Cognition, San Francisco (USA), California University, 2016-07-5/9 (co-author R.Povilionienė).
 7. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muzikinės kultūros fenomenas XVIII a.: Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla. // XIV tarptautinė mokslinė konferencijaLietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: iššūkiai, laimėjimai, netektys“. Vilnius, Valdovų rūmai, 2015 09 18.
 8. The activities of Lithuanian and Latvian organ builders in the Samogitian diocese in 1850–1920: history, traditions and heritage. // 10th Baltic State Restorers‘ Triennial Meeting Seeking Balance: Preservation, Use, Conservation. Riga, 2014 05 27–30.
 9. Aspects of the Digitalization of the Documentation and Research of Lithuanian Historical Organs. // International Congress Digital Heritage 2013, UNESCO. 2013 10 28–11 01, Marseille (France), Fort Saint-Jean/MuCEM/La Villa Méditerranée (bendraaut. su R.Povilionienė).
 10. Lithuanian Baroque Organ Heritage: The Vilnius School of Late Baroque Organbuilding. // 3rd International Conference on Heritage and Sustainable Development – Heritage 2012; 2012 06 19-22, Porto, Portugalija, Greenlines Institute.
 11. The organ builder Nicolaus Jantzon and the Vilnius School. // Konferenz zur Erthaltung historischer Orgeln, 2012 05 11-12, Talinas, Estija.
 12. Žymiausio Vilniaus barokinių vargonų meistro Mikalojaus Jansono didžiųjų instrumentų tyrimai. Vargonų Vilniaus Bernardinų, Troškūnų ir Kurtuvėnų bažnyčiose rekonstravimo studija. // Podoktorantūros stažuočių (post doc) įgyvendinimas Lietuvoje, 2011 09 27–29, Vilnius.
 13. The organ builder Nicolaus Jantzon and the Vilnius School of Late Baroque organbuilding: Influences on the formation of East European organ art. // International Conference Baltic Musics and Musicologies, 2011 05 26–28, Kenterberio Kristaus bažnyčios universitetas, Jungtinė Karalystė, organizatorius Kenterberio Universitetas.
 14. Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų puošybos ypatumai. // Mokslinė konferencija “Ornamento istorijos tyrimai”, 2010 12 01, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
 15. Vilnius Organ Builder Nicolaus Jantzon and his Grand Baroque Organs: Presentation of the Works by the Influential Innovator and Research into Surviving Instruments. // 9-oji tarptautinė Baltijos šalių restauratorių konferencija-trienalė “Synthesis of art and science in conservation: trends and achievements”, 2011 05 10–13, Vilnius, organizatoriai Lietuvos dailės muziejus, Prano Gudyno restauravimo centras.
 16. Mikalojaus Jantsono vargonų dispozicijos: originali Vilniaus mokykla ar Karaliaučiaus mokyklos kartotė. // Tarptautinis vargonų meistrų simpoziumas Kretingoje, 2010 07, organizatoriai Kretingos evangelikų liuteronų parapija, Baltijos vargonų centras (BOC, Štralzundas/ Vokietija).
 17. Salantų ir aplinkinių bažnyčių vargonai. // Mokslinė konferencijaSalantų bažnyčios statybos 100-ąjį jubiliejų pasitinkant”. Salantai, 2009 11 13, organizatorius Vilniaus dailės akademija.
 18. Die Vilniuser Orgelbauschule des 18. Jahrhunderts und der stilistische Einfluß des Königsberger Orgelbaus auf die Orgelbautradition in Vilnius. // Tarptautinis vargonų simpoziumas-konferencija „Karaliaučiaus vargonų meistrystė XVIII–XIX a.“2009 05 15–17, Kretinga.
 19. Vargonai Šiluvos bazilikoje: istorijos vingių pinklės ir jų sprendimai. // Mokslinė konferencija „Šiluva Lietuvos kultūroje“. 2008 04 17–18, Šiluva.
 20. Nauji duomenys apie Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios vargonų autorystę. // Tarptautinis simpoziumas-konferencija „Vilniaus barokinių vargonų atkūrimo keliai“. 2006 10 13–14, Vilnius.
 21. The inventory of historical organs in Lithuania. // Tarptautinis seminaras kultūrinio paveldo tema, 2006 06, Visby, Švedija.
 22. XVIII a. Vargonų prospektai Lietuvoje: kompiliuota ar originalu? // Konferencija „Pirmavaizdis ir kartotė“, 2004 05 13–14, Vilnius.
 23. XVIII a. Vilniaus vargonų statybos mokykla ir jos ištakos. // Tarptautinė konferencija „Vargonų meistras Adam Gottlob Casparini (1715-1788)“. 2004 05 14–17, Vilnius.
 24. Istorinių Lietuvos vargonų tyrimai, apsauga, restauravimas ir su tuo susijusios problemos. // Tarptautinė mokslinė konferencija „Kultūros paveldas: prarastos vertybės, neišnaudotos galimybės“. 2004 10 7–9, Kaunas.
 25. Lietuvos barokinių vargonų vieta Europos vargonų kontekste. // Konferencija: Vilniaus Dailės Akademijos doktorantų skaitymai „Istoriniai naratyvai: problemos ir tyrinėjimai. Dailės architektūra, meno teorija“, 2003 02 28, Vilnius.
 26. Klasicizmo laikotarpio vargonų determinacijos problema. // VDA Dailėtyros instituto konferencija „Laurynas Gucevičius ir jo epocha“, 2003 12 11–12, Vilnius.
 27. Joniškio bažnyčios vargonų dokumentacija ir tyrimai. // Tarptautinė konferencija Geteborgo universiteto Vargonų meno centre (GoArt), 2002 05 26–27, Geteborg, Švedija.
 28. Litauische historische Orgeln: Geschichte, heutige Problemen und ihre Lösungen. // Tarptautinė Baltijos šalių restauratorių konferencija „Sakralinio meno paveldas: tyrimai, konservavimas ir restauravimas“, 2002 11 21–23, Vilnius.
 29. Pranešimas Lietuvos vargonų paveldo tema. // Tarptautinis kultūrinio paveldo seminaras, 2001 06, Visby, Švedija.

Dalyvavimas VšĮ „Vargonų paveldo centras“ veikloje įgyvendinant su Lietuvos istoriniais vagonais susijusius sklaidos, viešinimo projektus

 • Viešų paskaitų ciklas ir kompaktinės plokštelės „Lietuvos istoriniai vargonai 3. Bruno Goebelio palikimas“ parengimas ir leidyba. LKT 2016, 2017
 • Viešų paskaitų ciklas “Baroko vargondirbystės menas Lietuvoje” ir kompaktinės plokštelės „Lietuvos istoriniai vargonai 2“ parengimas ir leidyba. LKT 2015
 • Interaktyvi duomenų bazė „Istoriniai Lietuvos vargonai“: duomenų rengimas ir talpinimas www.vargonai.com. LKT 2015
 • Paskaitų ciklas “Baroko vargondirbystės menas Lietuvoje” 3 viešos paskaitos: Kaunas, Klaipėda, Tytuvėnai. KPD 2013
 • Povilionio monografijos „Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ leidyba. KPD, KRF 2012–2013
 • Europos paveldo dienų Lietuvos apskrityse renginiai (vargonų istorijos ir muzikos pristatymas viešose paskaitose, ekskursijos, koncertai, baigiamasis Europos paveldo dienų renginys-koncertas, vieta – 22 Lietuvos miestų ir rajono savivaldybėse: Pakruojo, Kelmės, Šiaulių, Alytaus, Akmenės, Vilniaus, Kaišiadorių, Prienų, Birštono, Kėdainių, Kauno, Šakių, Vilkaviškio, Tauragės, Varėnos, Lazdijų, Anykščių, Utenos, Visagino, Švenčionių, Širvintų, Plungės). LRKM, KPD 2008
 • Kompaktinės plokštelės „Lietuvos istoriniai vargonai“ leidyba. KPD, LRKM 2008
 • Internetinio tinklapio „Lietuvos istoriniai vargonai“ www.vargonai.com sukūrimas. KPD 2008