• English

Gintautė Žemaitytė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Semiotika, kultūros studijos, filosofija, menai

Moksliniai straipsniai
Apie vizualinę semiotiką. Acta Academiae Artium Vilnensis. T. 43: Formų difuzijos XX a. dailėje. Sud. Algė Andriulytė. Vilnius: VDA leidykla, 2006. P. 65–71.

Asmeniškumo reprezentacija politiniame diskurse (Rolando Pakso atvejis). Kūno raiška socialiniame ir politiniame diskurse. Sud. Nijolė Keršytė. Vilnius: Baltos lankos, 2007. P. 169–180.

Espress yourself: saviraiškos mįslė Lavazza reklamoje. Baltos lankos, Nr. 35. Sud. Kęstutis Nastopka. Vilnius: Baltos lankos, 2011. P. 159–172.

Plastinės semiotikos etiudas: statiško vaizdo dinamizmas Vytauto Mačernio „Vizijose“. Colloquia, Nr. 27. Sud. Jūratė Sprindytė. Vilnius: LLTI, 2011. P. 159–172. Internetinė prieiga

Espress Yourself: The Enigma of Self-Expression in the Advertisement of Lavazza. As interações sensíveis. Ensaios de sociossemiótica a partir da obra de Eric Landowski. Sud. Anna Claudia de Oliveira. São Paulo: Estação das Letras e Cores; CPS, 2013. P. 671–682.

Interjeras kaip kalba. Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2014. P. 12–24.


Populiarūs straipsniai
Konservatyvaus restauravimo idėjos trečiojo tūkstantmečio Europoje [diskusija su Tomu Viso]. Acta Academiae Artium Vilnensis. T. 77–78: Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015. P. 311–317.


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Prancūzų semiotikos terminų aparašai. Avantekstas: Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas, Vilniaus universitetas.
Internetinė prieiga