Eglė Bagušinskaitė

egle.bagusinskaite@gmail.com

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Baldininkystė, taikomosios dailės istorija, pramoninio dizaino raida, interjerų istorija XIX a. II p. - XX a. pr.

Moksliniai straipsniai

Baldų gamyba, prekyba ir produkcija Vilniuje XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje, in: Kultūros paminklai, Nr. 19, Vilnius: Savastis, 2015, p. 93–118;

Baldai privačioje XX a. pr. vilniečio aplinkoje: socialinio ir kultūrinio statuso išraiška, in: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje, str. rinkinys, sud. Nida Gaidauskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 187–204.

Vilniaus baldininkystė XIX a. II pusėje – XX a. pr.: ugdymas ir parodos, in: Menotyra, 2017, T. 24, Nr. 1, p. 55–78.

XIX a. antros pusės – XX a. pirmos pusės sodo baldų apžvalga, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 88-89. Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje,  sud. Rūta Janonienė, 2018, p. 171-187. 

Specialiosios paskirties baldai XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje, in: el. leidinys JMK „Pramonės inžinerija 2018“, ats. red. Visvaldas Varžinskas, Kaunas: KTU leidykla „Technologija“, 2018, p. 23-29.  Internetinė prieiga:   https://www.ebooks.ktu.lt/eb/1435

Vilniaus Miesto salės (dab. Lietuvos nacionalinė filharmonija) Didžiosios koncertų salės apstatymo baldais atvejis, in: Kultūros paminklai, Nr. 26, Vilnius: Savastis, 2022, p. 130–143.

LNDM baldų rinkinio formavimosi ištakos, in: Nematomi. Istoriniai baldai iš šiuolaikinio dizaino perspektyvos, parodos katalogas, sud. Marija Puipaitė, Monika Lipšic, Vytautas Gečas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2023, p. 188–193.

Nuo Vienos iki Vilniaus – lenktųjų baldų technologija, fabrikai ir jų produkcija XIX a. pab. – XX a. pr.,in: Acta Academiae Artium Vilnensis,  t. 110/111, Vaizdas ir daiktas: ištakos, funkcijos, pėdsakai, sud. Giedrė Mickūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2023, p. 458–485. Internetinė prieiga: https://aaav.vda.lt/journal/article/view/183/211


Populiarūs straipsniai

Vilniečių būstų interjerų istorijos, in: Statyba ir architektūra, 2018 m. rugpjūtis.

Nematomi. Iš istorinių baldų perspektyvos, in: 7 meno dienos, 2022, Nr. 27 (1434), p. 1, 9. Internetinė prieiga: https://www.7md.lt/daile/2022-09-09/Nematomi-Is-istoriniu-baldu-perspektyvos