• English

Eglė Bagušinskaitė

egle.bagusinskaite@gmail.com

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Baldininkystė

Moksliniai straipsniai

Baldų gamyba, prekyba ir produkcija Vilniuje XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje, in: Kultūros paminklai, Vilnius: Savastis, 2015, Nr. 19, p. 93–118;

Baldai privačioje XX a. pr. vilniečio aplinkoje: socialinio ir kultūrinio statuso išraiška, in: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje, str. rinkinys, sud. Nida Gaidauskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 187–204.

Vilniaus baldininkystė XIX a. II pusėje – XX a. pr.: ugdymas ir parodos, in: Menotyra, 2017, T. 24, Nr. 1, p. 55–78.

XIX a. antros pusės – XX a. pirmos pusės sodo baldų apžvalga, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 88-89. Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje,  sud. Rūta Janonienė, 2018, p. 171-187. 

Specialiosios paskirties baldai XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje, in: el. leidinys JMK „Pramonės inžinerija 2018“, ats. red. Visvaldas Varžinskas, Kaunas: KTU leidykla „Technologija“, 2018, p. 23-29.  Internetinė prieiga:   https://www.ebooks.ktu.lt/eb/1435


Populiarūs straipsniai

Vilniečių būstų interjerų istorijos, in: Statyba ir architektūra, 2018 m. rugpjūtis.