• English

Indrė Užuotaitė

Humanitarinių m. dr., menotyrininkė
Vilniaus dailės akademijos lektorė
Medinės miesto architektūros muziejaus vadovė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Veidrodžių kultūra

Biografija

        2016 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Veidrodis XVII a. – XX a. pradžioje Lietuvoje – kultūros istorijos šaltinis“, vadovė Dr. Dalia Klajumienė. 2011-2020 m. dirbo Kultūros paveldo centre su nekilnojamojo kultūros paveldo apskaita. Nuo 2020 m. dirba Medinės miesto architektūros muziejuje. Dėsto Vilniaus dailės akademijos Restauravimo katedroje. Nuo 2023 m. priklauso LDID Tarybai, atlieka Pirmininko pavaduotojo pareigas.


Moksliniai straipsniai

„Kūnas veidrodyje – „ne čia ir ne ten““, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 80-81, Kūnas: nelaiku ir be vietos, sud. Gintautė Žemaitytė, Aušra Trakšelytė, Lina Michelkevičė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, p. 43-53. ISSN 1392-0316, ISBN 978-609-447-221-3.

„Veidrodžiai be interjerų: kišeniniai, rankiniai ir pastatomi veidrodėliai, šukės“, in: Menotyra, 2014, t. 21, nr. 4, p. 316–333. ISSN 1392-1002.

„Modernėjanti Lietuvos visuomenė ir veidrodžiai interjeruose: nuo prabangos iki būtinybės“, in: Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas, sudarytoja Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, p. 157–174. ISBN 978-609-447-148-3.

„Istoriniai veidrodžiai Lietuvoje“, in: Kultūros paminklai, sudarytojas Juozas Bardauskas, 2010, t. 15, Vilnius: Savastis, p. 129–145. ISBN 978-9986-420-85-9, ISSN 1392-155X.


Sudaryti leidiniai

Art and Architecture Conservation Training in Europe: Relevant Experiences and Mastering Conservation Methods / Dailės ir architektūros restauratorių rengimas Europoje: aktualios praktinės patirtys, restauravimo metodų įsisavinimas, Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 108, sud. Dalia Klajumienė, Indrė Užuotaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2023.


Populiarūs straipsniai

„Atspindys namuose: Veidrodis Lietuvos dvarininko namų interjere XVIII a. XX a. pradžioje“, in: Naujasis židinys–Aidai, 2017, Nr. 8, p. 39-45, ISSN 1392-6845.