• English

Indrė Užuotaitė

Humanitarinių m. dr., menotyrininkė
Vilniaus dailės akademijos lektorė
Kultūros paveldo centro vyresn. paminklotvarkininkė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Veidrodžių kultūra

Biografija

          Gimė 1985 m. Marijampolėje. 2008 m. Vilniaus universitete įgijo istorijos (kultūros istorijos ir antropologijos studijų programa) bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2010 m. – istorijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir paveldosaugininko profesinę kvalifikaciją. 2016 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Veidrodis XVII a. – XX a. pradžioje Lietuvoje – kultūros istorijos šaltinis“, vadovė Dr. Dalia Klajumienė. Nuo 2011 m. dirba Kultūros paveldo centre. Dėsto Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedroje.


Moksliniai straipsniai

„Kūnas veidrodyje – „ne čia ir ne ten““, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 80-81, Kūnas: nelaiku ir be vietos, sud. Gintautė Žemaitytė, Aušra Trakšelytė, Lina Michelkevičė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, p. 43-53. ISSN 1392-0316, ISBN 978-609-447-221-3.

„Veidrodžiai be interjerų: kišeniniai, rankiniai ir pastatomi veidrodėliai, šukės“, in: Menotyra, 2014, t. 21, nr. 4, p. 316–333. ISSN 1392-1002.

„Modernėjanti Lietuvos visuomenė ir veidrodžiai interjeruose: nuo prabangos iki būtinybės“, in: Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas, sudarytoja Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, p. 157–174. ISBN 978-609-447-148-3.

„Istoriniai veidrodžiai Lietuvoje“, in: Kultūros paminklai, sudarytojas Juozas Bardauskas, 2010, t. 15, Vilnius: Savastis, p. 129–145. ISBN 978-9986-420-85-9, ISSN 1392-155X.


Populiarūs straipsniai

„Atspindys namuose: Veidrodis Lietuvos dvarininko namų interjere XVIII a. XX a. pradžioje“, in: Naujasis židinys–Aidai, 2017, Nr. 8, p. 39-45, ISSN 1392-6845.