Dr. Indrė Užuotaitė

Humanitarinių m. dr., menotyrininkė

Vilniaus dailės akademijos lektorė

Kultūros paveldo centro vyresn. paminklotvarkininkė

Biografija

          Gimė 1985 m. Marijampolėje. 2008 m. Vilniaus universitete įgijo istorijos (kultūros istorijos ir antropologijos studijų programa) bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2010 m. – istorijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir paveldosaugininko profesinę kvalifikaciją. 2016 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Veidrodis XVII a. – XX a. pradžioje Lietuvoje – kultūros istorijos šaltinis“, vadovė Dr. Dalia Klajumienė. Nuo 2011 m. dirba Kultūros paveldo centre. Dėsto Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedroje.

Moksliniai straipsniai

„Kūnas veidrodyje – „ne čia ir ne ten““, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 80-81, Kūnas: ne

laiku ir be vietos, sud. Gintautė Žemaitytė, Aušra Trakšelytė, Lina Michelkevičė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, p. 43-53. ISSN 1392-0316, ISBN 978-609-447-221-3.

„Veidrodžiai be interjerų: kišeniniai, rankiniai ir pastatomi veidrodėliai, šukės“, in: Menotyra, 2014, t. 21, nr. 4, p. 316–333. ISSN 1392-1002.

„Modernėjanti Lietuvos visuomenė ir veidrodžiai interjeruose: nuo prabangos iki būtinybės“, in:

Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas, sudarytoja Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, p. 157–174. ISBN 978-609-447-148-3.

„Istoriniai veidrodžiai Lietuvoje“, in: Kultūros paminklai, sudarytojas Juozas Bardauskas, 2010, t. 15, Vilnius: Savastis, p. 129–145. ISBN 978-9986-420-85-9, ISSN 1392-155X.

Populiarūs straipsniai

„Atspindys namuose: Veidrodis Lietuvos dvarininko namų interjere XVIII a. XX a. pradžioje“, in: Naujasis židinys–Aidai, 2017, Nr. 8, p. 39-45, ISSN 1392-6845.

 

Į viršų