• English

Algė Andriulytė

Humanitarinių mokslų daktarė
Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

alge.andriulyte@vda.lt

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Lietuvos XIX a. II p.–XX a. I p. dailės istorija ir vizualinė kultūra, modernizacijos procesai, Vilniaus kultūros tyrimai

Biografija

2006 m. Vilniaus dailės akademijoje A. Andriulytė apgynė disertaciją „Ferdynando Ruszczyco veikla Vilniuje: modernumo ir tradicijos dialogas“. Savo tyrinėjimus mokslininkė yra paskelbusi Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Nuo 1998 m. dirba Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institute, yra Šiuolaikinės dailės skyriaus vedėja. Nuo 2008 m. koordinuoja periodinio mokslinio leidinio Acta Academiae Artium Vilnensis  leidybą. 2005 m. tapo Lietuvos dailės istorikų draugijos narė, nuo 2016 m. yra draugijos pirmininkė.


Monografijos

Algė Andriulytė, Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018. ISBN 978-609-447-199-5.


Straipsniai moksliniuose leidiniuose

Algė Andriulytė, „F. Ruščico naujieji „bazarai“ Vilniaus miesto salėje“, in: Menotyra, 1999, Nr. 4 (17), p. 46– 49.

Algė Andriulytė, „Ferdinando Ruščico bandymai atgaivinti meninės spaudos leidybą“, in:  Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2000, t. 17: XIX-XX a. Lietuvos dailė. Edukacinis aspektas, sudarytojas Vidmantas Jankauskas, p. 73–78.

Algė Andriulytė, „Simbolis XX a. pr. Vilniaus tapytojų darbuose“, in: Romantizmai po romantizmo, sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: Kultūros ir meno institutas, 2000, p. 71–76.

Алге Андрюлите, „Фердинанд Рущиц и издание журнала Tygodnik Wileński“ in: Матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных 130-годдзю з дня наражэння Фердынанда Рушѓыца, Мiнск, 2001, с.14-17.

Algė Andriulytė, „Peterburgo ir Vilniaus sąsajos Ferdinando Ruščico kūryboje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2003, t. 29: Vilnius dailės mokymo ir sklaidos centras, sudarytojas Vidmantas Jankauskas, p. 77–83.

Algė Andriulytė, „Tikrovės paieškos: Ruščicas ir Bulhakas“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2003, t. 31: Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai, sudarytoja Dalia Klajumienė, p. 181-188.

Algė Andriulytė, „Tapybos ir fotografijos santykis: Ferdinandas Ruščicas ir Janas Bulhakas“, in: XX amžiaus pradžios Vilnius: modernėjančios kultūros židinys, Dailės istorijos studijos 1, Vilnius, 2004, p. 88–99.

Algė Andriulytė, „Ferdinando Ruščico politiniai meninės veiklos aspektai: 1908-1922“, in: Menotyra, 2005, Nr. 3 (40), p.15–20.

Algė Andriulytė, „Ferdinando Ruščico bandymai atgaivinti meninės spaudos leidybą“, in:  Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2007, t. 17: XIX-XX a. Lietuvos dailė. Edukacinis aspektas, sudarytojas Vidmantas Jankauskas, p. 73–78.

Algė Andriulytė, „Šv. Kazimiero relikvijų pagerbimas Vilniuje 1922 metais“, in: Šventasis Kazimieras istorijos vyksme, sudarytojas Paulius Subačius, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006, p. 66–74.

Algė Andriulytė, „Art nouveau motyvai Ferdinando Ruščico grafikoje: vaizdų komentarai“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2007, t. 45: Iš šimtmečio perspektyvos: XX a. pradžios Lietuvos dailė, sudarytojas Vidmantas Jankauskas, p. 79–88.

Algė Andriulytė, „Apie Ferdinando Ruščico fotografijas“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis,  Vilnius, 2010, t. 59: Meno idėjų migracija XX a. pradžioje: M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryboje, sudarytoja Rasa Andriušytė-Žukienė, p. 105–123.

Algė Andriulytė, „Karališkųjų palaikų atradimas Vilniaus arkikatedroje 1931 m.: atvaizdų kolekcija“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis,  Vilnius, 2012, t. 65–66: Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai,simboliai, reliktai, sudarytojos Jolita Liškevičienė ir Gabija Surdokaitė, p. 321–354.

Algė Andriulytė, „Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo iškilmės 1927 m.: tradicinės apeigos ir moderni meninė raiška“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2013, t. 37, p. 187-204.

Algė Andriulytė, „Iš elitinės kultūros palikimo: Santeklių dvaras ir Onos Bagickaitės japoniškų graviūrų kolekcija“, in: Žemaičių praeitis, t. 16: Viekšniai. Istorija ir kultūra, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 751-773.

Algė Andriulytė, „Apie Ferdynando Ruszczyco fotografijas“, in: Margarita Matulytė, Agnė Narušytė, Camera obscura. Lietuvos forografijos istorija 1839-1945, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, p. 197-208.


Taikomieji darbai

Algė Andriulytė, „Vyslos žiočių tvirtovė“, in: Šiaurės Lenkijos architektūros ir dailė: Vadovas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007, p. 74–-75.

Algė Andriulytė, „Visuomeninių, tautinių ir meninių, grupuočių veikla“,  in: Lietuva 1009–2009, sudarytojai Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. p. 453–459.

Algė Andriulytė, „Prarastosios sostinės gyvybingumas“, in: Lietuva 1009–2009, sudarytojai Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. p. 547–555.


Katalogai

Algė Andriulytė, „Meno funkcionavimas kasdienybėje: sociologinis tyrimas“, in: Identifikacija. Projektas Vilniaus troleibusuose, [Elektroninis išteklius, CD], 1999.

Algė Andriulytė, „Gyvenimas ir kūryba“, in: Ferdinandas Ruščicas 1870–1936. Gyvenimas ir kūryba, Parodos katalogas, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2002, p. 5–10.

Algė Andriulytė, 36 dailininkų biogramos, in: Gamtos ilgesys. Europos peizažai. Longing  for Nature. European Landscapes: Tarptautinės dailės parodos katalogas, sudarytoja Laima Bialopetravičienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009.

Algė Andriulytė, „Andriolis, Mykolas Elvyras“ p. 391–392; „Bassi, Giambattista“ p. 392; „Chrystian, Breslauer“ p. 395–396; „Ivan Chruckij“ p. 397–398; „Vincentas Dmachauskas“ p. 398–399; [bendrautorius Lothar Schultes] „Gigante, Giacinto“ p. 403–404; „Wincenty Kasprzycki“ p. 411; „Archip Kuindži“ p. 412–413; „Marinus, Ferdinand Joseph“ p. 415; „Ruseckas, Kanutas“ p. 426–427; [bendrautorius Lothar Schultes] „Savrasov, Aleksej“ p. 428; [bendrautorius Lothar Schultes] „Scherres, Carl“ p. 428–429; „Schleich, Hans“ p. 430; „Stepanov, Aleksej“ p. 432, in: Sehnsucht Natur. Landschaften Europas, Katalog hrsg. von Lothar Schultes, Linz: Schlossmuseum,  2009.


Vadovėliai

Algė Andriulytė, „Pramoninė revoliucija ir modernas“, „Tautinis atgimimas ir pirmosios lietuvių dailės parodos“ in: Įdomioji Lietuvos istorija 2 [Elektroninis išteklius, CD]: Lietuvos meno istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų, sudarytojai Eugenijus Jovaiša, Rūta Janonienė, Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 2005. Internetinė versija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-1181

Algė Andriulytė, „Pramoninė revoliucija ir modernas/ the Industrial Revolution and Modernism“, „Tautinis atgimimas ir pirmosios Lietuvių dailės parodos/ National Rebirth and the First Exhibitions of Lithuanian Art“ in: Įdomioji Lietuvos istorija [Elektroninis išteklius, 3 vaizdo diskai įdėkle (DVD)]: Meno istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų / Attractive History of Lithuania: the History of Art from Ancient Times to the Present day, sudarytojai Eugenijus Jovaiša, Vilnius elektroninės leidybos namai, 2007.


Parengtos metodinės priemonės

2010 m. Acta Academiae Artium Vilnensis“ (AAAV) publikacijų rengimo principai, parengė Algė Andriulytė ir Mikas Vaicekauskas.


Sudaryti leidiniai

Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2006, t. 43: Formų difuzijos XX a. dailėje, sudarytojai Algė Andriulytė, Austėja Čepauskaitė, Viktoras Liutkus..

Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2009, t. 53: Kūrinys kontekste, sudarytojos Algė Andriulytė, Milda Žvirblytė.

Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2009, t. 55: Lietuvos dvarai: Kultūros paveldo tyrinėjimai, sudarytojos Algė Andriulytė, Rasa Butvilaitė.