• English

Alantė Valtaitė-Gagač

Humanitarinių m. dr., menotyrininkė
Kultūros paveldo centro darbuotoja

alante.valtaite@gmail.com

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Sietynų paveldas Lietuvoje

Biografija:

2009 m. Vilniaus universitete Istorijos fakultete įgytas istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir paveldosaugininko profesinė kvalifikacija. 2015 m. Vilniaus dailės akademijoje apginta daktaro disertacija tema „XVII a.–XX a. 4 dešimtmečio sietynų paveldas Lietuvoje“. Nuo 2009 m. paminklotvarkininkė Kultūros paveldo centre. Nuo 2012 m. „Šviesos ir stiklo“ draugijos, Europos sietynų, šviesos ir apšvietimo dokumentacijos centro narė.


Moksliniai projektai:

Virtualus katalogas internete „Sietynų paveldas Lietuvoje“  www.sietynupaveldas.lt


Moksliniai straipsniai

XIX a. papjė mašė sietynai: nuo istorijos iki atribucijos ir rekonstrukcijos, in: Kultūros paminklai, Nr. 22, Vilnius: Savastis, 2018, p. 144–153. ISSN 1392-155X.

Lietuvos sietynai XVII a. dokumentuose, in: Kultūros paminklai, Nr. 17, Vilnius: Savastis, 2013, p. 144–155. ISSN 1392-155X.

XIX a. antrosios pusės – XX a. pirmosios pusės sietynų gamyba pramoninėse Europos dirbtuvėse ir jų paveldas Lietuvoje, in: Tekstai apie dizainą: lietuviški ir tarptautiniai kontekstai. Acta academiae artium Vilnensis, nr. 61. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 63–74. ISSN 1392-0316; ISBN 978-609-447-026-4.

Sietynai Europoje ir XVII–XX a. pirmosios pusės sietynai Lietuvoje, in: Kultūros paminklai, Nr. 14, Vilnius: Savastis, 2009, p. 82–99. ISSN 1392-155X.


 Straipsniai

Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus. Vyskupo Juozapo Stanislovo Sapiegos (1708–1754) karsto galo plokštė, in: Kultūros paminklai, Nr. 18, Vilnius: Savastis, 2014, p. 153. ISSN 1392-155X.

Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus. Mykolo Neviadomskio dirbtuvė. Antepedijus, in: Kultūros paminklai, Nr. 17, Vilnius: Savastis, 2013, p. 185. ISSN 1392-155X.

Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus. Kielikas su patena. Sietynas, in: Kultūros paminklai, Nr. 16, Vilnius: Savastis, 2011, p. 190–192. ISSN 1392-155X.

Sietynas, in: Lietuvos sakralinė dailė, t. 5: Knygos, Dokumentai, Parodos kronika, XI–XX a., Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 131. ISBN 9986-669-31-6 (bendras); ISBN 978-609-426-002-5 (5 tomas).