• English

Dalia Ramonienė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
XVI–XVIII a. Lietuvos sakralinė tapyba

Monografijos
Geidžių Šv. Onos bažnyčia. Iš serijos „Lietuvos architektūros ir dailės paminklai“. Vilnius: VDA leidykla, 2005.

Kauno meno mokyklos mokinių sąvadas. Vilnius: VDA leidykla, 2006.

Justinas Vienožinskis. Studijų metų piešiniai. Vilnius: VDA leidykla, 2011.

Algirdas Dovydėnas. Vitražas. Vilnius: VDA leidykla, 2013.


Moksliniai straipsniai
Senieji bažnyčios paveikslai ir aptaisai. Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. Sud. Adomas Butrimas. Vilnius: VDA leidykla, 2005. P. 77–81.

Pavienės liaudiškos stilistikos medinės skulptūrėlės. Ibid. P. 82–84.

Bažnyčios senosios Kryžiaus kelio stotys. Ibid. P. 90–94.

Senieji bažnyčios paveikslai. Ibid. P. 150–155.

Bažnyčios altorių paveikslai. Ibid. P. 285–297.

Altorių paveikslai ir pavieniai kūriniai. Ibid. P. 336–343.

Bažnyčios liaudiškos skulptūrėlės. Ibid. P. 344–345.

Altorių paveikslai ir Jėzaus Nazariečio skulptūra. Ibid. P. 378–389.

Bažnyčios altorių paveikslai ir pavieniai kūriniai. Ibid. P. 436–443.

Platelių bažnyčios altorių paveikslai. Ibid. P. 519–528.

Beržoro bažnyčios altorių paveikslai. Ibid. P. 541–546.

Gintališkės bažnyčios tapyba ir skulptūra. Ibid. P. 569–578.

Bažnyčios interjero ir altorių apžvalga. Ibid. P. 769–773.

Jėzaus Nazariečio skulptūra ir altorių paveikslas. Ibid. P. 774–783.

Lietuvių dailės institutas Freiburge. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 46: Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos. Sud. Vidmantas Jankauskas. Vilnius: VDA leidykla, 2007. P. 17–29.

Sartininkų Šv. Jurgio bažnyčia. Tauragės kraštas. Istorija, kultūra, meno paminklai. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2007. P. 253–258.

Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčia. Ibid. P. 259–268.

Liuteronų Bažnyčia Tauragės krašte. Ibid. P. 295–313.

Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2008. P. 25–39.

Maironių (Saudininkų) Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Ibid. P. 135–145.

Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia. Ibid. P. 219–230.

Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčia. Ibid. P. 231–245.

Verpenos Šv. Onos koplyčia. Ibid. P. 291–297.

Stasio Šilingo dailės kūrinių kolekcija Misiūnuose. Kuriantis protas brangesnis nei turtai… Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 151–161.

Istorinės progos ir dailės proveržiai. Lietuva 1009–2009. Sud. Adomas Butrimas ir kt. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 603–609.

Jonas Buračas: menininko kelias. Jonas Buračas (1898–1977). Sud. Simona Makselienė. Vilnius: Meno rinkos agentūra, 2010. P. 10–24.

Senosios Salantų bažnyčios altorių ir jų paveikslų istorinė ir meninė apžvalga. Iš serijos „Žemaičių praeitis“. Kn. 15: Salantų bažnyčia. Istorija, meno vertybės ir žmonės. Sud. Povilas Šverebas. Vilnius: VDA leidykla, 2011. P. 141–161.

Liaudiškojo šv. Onos įvaizdžio formavimosi prielaidos Žemaičių vyskupystėje. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 60: Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai. Sud. Jolita Liškevičienė. Vilnius: VDA leidykla, 2011. P. 171–180.

Keletas senosios Viekšnių bažnyčios istorijos faktų. Iš serijos „Žemaičių praeitis“. Kn. 16: Viekšniai. Istorija ir kultūra. Sud. Povilas Šverebas. Vilnius: VDA leidykla, 2013. P. 235–249.

Kauno meno mokyklos auklėtinė tapytoja Julija Petkevičienė: gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 68: Moteriškoji tapatybė ir dailė. Sud. Algė Andriulytė, Ramutė Rachlevičiūtė. Vilnius: VDA leidykla, 2013. P. 61–75.

Dailės studijų ir tapybos apžvalga. Gyvenimo juostos: Julija Jablonskytė-Petkevičienė. Sud. Eglė Lukėnaitė-Griciuvienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2013. P. 105–116.


Straipsniai vadovėliuose / Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
Stilistinė įvairovė (1918–1940 m.). Įdomioji Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų: valstybė, menas, visuomenė. Trijų dalių DVD-ROM rinkinys. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 2006, 17 skyrius.

Modernizmo sklaida. Ibid. 20 skyrius.

Variety of Styles (1918–1940). Atractive History of Lithuania from Ancient Times to the Present Day: State, Art, Society. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 2007. 17 chapter.

Dispersion of Modernism. Ibid. 20 chapter.


Moksliniai katalogai
Freiburgo dailės ir amatų mokykla / École des Arts et Métiers (1946–1949). Freiburgo dailės ir amatų mokykla. Dėstytojai ir mokiniai. Parodos katalogas. Sud. Rima Rutkauskienė ir kt. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006. P. 5–21.


Vadovai
Seredžius: Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Panemunės istorija: archeologijos ir meno paminklai. Sud. Rūta Janonienė. Vilnius: VDA leidykla, 2006. P. 76–80.

Skirsnemunė. Šv. Jurgio bažnyčia. Ibid. P. 150–154.

Skirsnemunė. Skirsnemunės–Žvyrių evangelikų liuteronų bažnyčia. Ibid. P. 155–157.

Gnieznas. Šiaurės Lenkijos architektūros ir dailės paminklai. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2007. P. 124–129.


Populiarūs straipsniai
Adolfas Valeška. Dailė. 2005. Nr. 1. P. 96–99.

Freiburgo dailės ir amatų mokykla (1946–1949). Dailė. 2006. Nr. 2. P. 107–112.

Antanas Kučas (1909–1989). Dailė. 2009. Nr. 1. P. 99–103.

Zita Žemaitytė (1923 07 26–2009 05 18). 7 meno dienos. 2009 06 05.


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Visuotinė Lietuvos enciklopedija. T. 7. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. P. 601.

Ibid. T. 8 . Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. P. 657–659.

Ibid. T. 10. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. P. 177.

Ibid. P. 234–236.

Ibid. T. 14. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. P. 275–278.