Dalia Klajumienė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
Lietuvos dailė XVI – XX a. pr.; pasaulietinių interjerų dekoras; dailės paveldo apskaita ir apsauga; pramoninės dailės gaminių istorija; XIX a. – XX a. 7 deš. koklių gamintojai, gaminių ženklinimas ir koklinių krosnių atribucija.

Dailės istorikė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyriausioji mokslo darbuotoja,
nuo 2019 m. Institutui vadovauja. Nuo 1997 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos, nuo 2021 –
Lietuvos Mokslų akademijos tikroji narė.
Tyrinėja XVIII a. – XX a. pirmos pusės Lietuvos dailę, pasaulietinių pastatų interjerų dekorą,
pramoninės dailės gaminių istoriją ir atribuciją, kultūros paveldo problemas. Publikavo 4
monografijas, per 80 mokslinių ir per 50 mokslo populiarinimo straipsnių dailės istorijos ir
paveldosaugos temomis. Dalyvavo įgyvendinant daugiau nei 10 mokslinių projektų, iš jų 5
vadovavo. Skaito paskaitas Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto
studentams, vadovauja baigiamiesiems bakalauro ir magistro darbams, menotyros krypties
doktorantams. Fundamentinių mokslo darbų, taikomųjų paveldosaugos ir paveldotvarkos
projektų ekspertė.
2017 m. už darbų ciklą Lietuvos XVIII a. antros pusės – XX a. pradžios pasaulietinių interjerų
paveldas: dekoro elementų tyrimai paskirta Lietuvos mokslo premija.
Nuo 2017 m. D. Klajumienė daug dėmesio skiria XIX a. – XX a. 7 deš. koklinių krosnių ir
židinių gamybos, atribucijos bei koklių ženklinimo temai.


Nuoroda į pilną dr. Dalios Klajumienės mokslinės veiklos pristatymą:

https://www.vda.lt/lt/dailetyros-institutas/skyriai-ir-darbuotojai-/skyriaus-vedeja-vyriausioji-mokslo-darbuotoja-dr-dalia-klajumiene