• English

Dalia Klajumienė

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
LDK bažnyčių dailė XVI–XIX a.; LDK baroko ir Lietuvos XIX-XX a. pr. sienų tapyba ir pasaulietinių pastatų interjerų dekoras; dailės paveldo apskaita ir apsauga

Monografijos
Tapyti altoriai (XVIII a.–XIX a. I p.): nykstantys Lietuvos bažnyčių dailės paminklai. Vilnius: VDA leidykla, 2006.


Moksliniai straipsniai
Kryžiaus kelio raiška Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ansamblio sienų tapyboje: išsaugojimo būtinybė. Meno istorija ir kritika. T.1: Kultūros paveldas: prarastos vertybės, neišnaudotos galimybės. Kaunas: VDU leidykla, 2005. P. 74–81.

Laukuvos ir Požerės bažnyčių interjerų dekoro paveldas. Laukuva. Sud. Virginijus Jocys. Vilnius: Versmė, 2005. P. 215–226.

Bažnyčios altorių istorinė ir plastinė raida [Plungė]. Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. Kn. 1: Plungė, Kuliai, Stalgėnai, Pakutuvėnai. Sud. Adomas Butrimas. Vilnius: VDA leidykla, 2005. P. 69–78.

Bažnyčios altorių ir sakyklos dekoras [Tverai]; Bažnyčios altoriai [Kantaučiai]; Bažnyčios altorių, krikštyklos ir sakyklos ansamblis [Lieplaukė]; Bažnyčios altoriai, Bažnyčios senoji skulptūra [Medingėnai]. Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. Kn. 2: Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai. Sud. Adomas Butrimas. Vilnius: VDA leidykla, 2005. P. 73–80, 123–131, 165–173, 219–225, 241–253.

Platelių bažnyčios altoriai; Beržoro bažnyčios ir kapinių koplyčios altoriai; Gintališkės bažnyčios altoriai. Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. Kn. 3: Plateliai, Beržoras, Gintališkė, Šateikiai, Žemaičių Kalvarija, Gegrėnai. Sud. Adomas Butrimas, Vilnius: VDA leidykla, 2005. P. 28–34, 51–56, 79–84.

XVIII a. ant altorių išstatomos relikvijorių „galerijos“. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 41: Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje. Sud. Tojana Račiūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2006. P. 59–93.

Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia; Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčia; Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia; Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia. Tauragės kraštas: istorija, kultūra, meno paminklai. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2007. P. 205–211, 240–246, 283–285, 286–293.

Žemalės Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios interjero dekoras. Žemalė – D. Poškos gimtasis kraštas. Sud. Povilas Šverebas, Rimantas Skeivys. Telšiai: VDA leidykla, 2007. P. 43–49.

Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia; Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia, Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia; Tytuvėnų Angelų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia ir bernardinų vienuolynas; Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai. Sud. Dalia Klajumienė, Vilnius: VDA leidykla, 2008. P. 11–23, 41–49, 209–217, 247–267, 299–307.

Vilniaus benediktinių Šv. Kotrynos bažnyčios XVIII a. relikvijorių rinkinys. Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje. Sud. Liudas Jovaiša. Vilnius: Aidai, 2008. P. 237–250.

XIX a. Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų polichrominis dekoras (kartu su Alvyra Vaitulevičiene). Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė. Sud. Dalia Klajumienė, Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 87–106.

2006–2008 m. atidengta ir restauruota XIX – XX a. pradžios sienų tapyba Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (Universiteto g. 7) (kartu su Neringa Šarkauskaite). Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė. Sud. Dalia Klajumienė, Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 107–122.

Religiniai XVIII–XIX a. ant stiklo tapyti paveikslėliai Lietuvoje. Religinės kultūros paveldo studijos. T. 2: Tridento visuotinio bažnyčios susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai. Sud. Aleksandra Aleksandravičiūtė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009. P. 433–454.

Palėvenės dominikonų ansamblio architektūros raida ir dailės paminklai. Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai. Sud. Aušra Jonušytė. Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2009. P. 303–320.

The expression of the way of the cross in the former churchyard of the Bernardine Ensemble in Tytuvėnai. Ikon. Journal of Iconographic Studies. Vol. 3. Ed. Marina Vicelja-Matijašić. Rijeka, 2010. P. 365–372.

Popierinių apmušalų gamybos ištakos ir raida vakarų Europoje bei jų naudojimas Lietuvos XVII–XX a. pradžios interjeruose. Kultūros paminklai. Nr. 15. Sud. Juozas Bardauskas, Vilnius: Savastis. P. 102–128.

Pergolės ir treliažo motyvų raida Europoje ir ornamentų pavyzdžiai Vilniaus gyvenamųjų namų XIX a. sienų tapyboje. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 57: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdis. Sud. Rūta Janonienė. Vilnius: VDA leidykla, 2010. P. 67–87.

Sienų apmušalų imitacija nuo gotikos iki moderno. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 61: Tekstai apie dizainą: lietuviški ir tarptautiniai kontekstai. Sud. Karolina Jakaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2011. P. 11–44.

Salantų (Gargždelės) kapinių koplyčia ir varpinė. Žemaičių praeitis. T. 15: Salantų bažnyčia: istorija meno vertybės ir žmonės, Vilnius: VDA leidykla, 2011. P. 243–263.

Sienų tapyba Alšėnų pranciškonų bažnyčioje: istorija, plastikos aspektai, restauravimo darbai (kartu su Ewa Święcka). Kultūros paminklai. T. 16. Vilnius: Savastis, 2011. P. 77–88.

The wall painting in the Franciscan Church of St John the Baptist in Holszany: History and Conservation Works (kartu su Ewa Święcka). Architectus. 2011. Nr. 1 (29). P. 11–18. pdf

The Bernardine complex in Tytuvėnai: history, architecture, works of art. Lituanus. 2012 winter, volume 58: 4, Chicago. P. 54–72.

Ołtarz iluzjonistyczny w kaplicy na cmentarzu Bernardyńskim. Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810–2010. Vilnius: Versus Aureus. 2013. P. 193–199.


Moksliniai katalogai
Lietuvos sakralinė dailė. T. 1: Vilkaviškio vyskupija. Kn. 6: Šakių dekanatas. D. 1: Barzdai–Lukšiai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. P. 164–172.

Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje. Sud. Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009.


Parodų katalogai
Žvilgsnis į senųjų Vilniaus pastatų sienų tapybą. Parodos katalogas / A glimpse of the wall paintings of old Vilnius buildings. Exhibition catalogue [elektroninis išteklius]. 1 kompaktinis diskas. Vilnius, 2011.


Vadovai
Lietuvos architektūros ir dailės paminklai. Tytuvėnų bernardinų bažnyčia ir vienuolynas. Vilnius: VDA leidykla, 2006.

Monuments of Lithuanian Art and Architecture. Bernardine Church and Monastery in Tytuvėnai. Vilnius: Vilnius Academy of Fine Arts Publishing House, 2006.

Panemunės istorija: archeologija ir meno paminklai. Vadovas. Sud. Rūta Janonienė. Vilnius: VDA leidykla, 2006.

Šiaurės Lenkijos architektūros ir dailės paminklai. Vadovas. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2007.

Jono Pauliaus II piligrimų kelio vadovas. Kaunas: Všį Katalikų interneto tarnyba, 2008. P. 219–230.


Recenzijos
Monumentas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laidojimo kultūrai. Kuriantis protas brangesnis nei turtai… Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 197–199.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Tytuvėnai: istorija, kultūra, meno paminklai. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2006.

Lietuvos dailės istorikų draugijos biuletenis 2006. Sud. Jolita Mulevičiūtė, Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2006.

Tauragės kraštas: istorija, kultūra, meno paminklai.Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2007.

Šiaurės Lenkijos architektūros ir dailės paminklai.Vadovas. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2007.

Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai. Sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: VDA leidykla, 2008.

Acta Academiae Artium Vilnensis. Kn. 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė.Sud. Dalia Klajumienė, Vilnius: VDA leidykla, 2009.


Populiarūs straipsniai
Tytuvėnų bernardinų bažnyčia ir vienuolynas; Tytuvėnai XX a. ir šiandien; Garsūs Tytuvėnų žmonės. Tytuvėnai: istorija, kultūra, meno paminklai. Vilnius: VDA leidykla, 2006. P. 37–61, 105–121, 123–129.

Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas. Sud. Svetlana Poligienė, Vilnius: Savastis, 2006. P. 32–37, 48–57, 74–81, 96–101, 108–113, 124–125, 144–149, 154–157, 186–191, 196–207, 214–215, 222–225, 240–245, 278–305, 308–325, 334–339, 344–355.

Renesansinės valstybės segmentai: Valstybė; Renesansinės valstybės segmentai: Pilis. Renesansinės valstybės segmentai: Miestas. Lietuva 1009–2009. Sud. Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2009. P. 101–107, 109–117, 119–125


Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Lietuvos dailininkų žodynas, t. 1: XVI–XVIII a. Sud. Aistė Paliušytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 69, 84, 93, 95, 99, 120, 136, 153, 218, 230, 241.


Smulkioji spauda
50 litų moneta, skirta Tytuvėnų architektūriniam ansambliui (Iš serijos „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“) [Lankstukas], Vilnius: Lietuvos bankas, 2009.


Apžvalgos
Art history in Lithuania 2005. Mākslas vēsture un teorija. 2006. Nr. 5. P. 91–92.

Lietuvos dailės istorikų draugijos 10 metų veiklos apžvalga. Lietuvos dailės istorikų draugijos biuletenis 2006, Vilnius: VDA leidykla, 2006. P. 58–77.

Art history in Lithuania 2006. Mākslas vēsture un teorija. 2007. Nr. 8. P. 84–86.

Art history in Lithuania 2007. Mākslas vēsture un teorija. 2008. Nr. 10. P. 77–78.

Art history in Lithuania 2008. Mākslas vēsture un teorija. 2009. Nr. 12. P. 100–101.

Art history in Lithuania 2009. Mākslas vēsture un teorija. 2011. Nr. 14. P. 71–73.