• English

Aušra Vasiliauskienė

Pagrindinės tyrimų kryptys:
Lietuvos krikščioniškoji dailė ir ikonografija (XVI–XVIII a.), Lietuvos knygų grafika (XVI–XVIII a.)

Moksliniai straipsniai
Komaskų mokyklos atspindžiai ornamentinėje Pažaislio stiuko lipdyboje. Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija: mokslo straipsnių rinkinys. Sud. Mindaugas Paknys. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. P. 111–138.

Komaskų mokyklos atspindžiai XVII a. antros pusės stiuko lipdyboje: nauji tyrinėjimų aspektai (The influence of Prealpine Lake artists school on Lithuanian stucco art (the second half of the 17th c.). Meno istorija ir kritika (Art History and Criticism). T. 10: Kultūros paveldas: medžiagiškumo ir simbolinių prasmių sąveika (Cultural Heritage: the Interplay of Substantiation and Symbolic Meanings). 2014, P. 133–165. ISSN 1822-4555 (Print), ISSN 2335-8769 (Online).

Kauno benediktinių vienuolyno Šv. Mikalojaus bažnyčios altorių ikonografijos ir meninės raiškos kaita XVII – XVIII a. Soter. Nr. 50 (78). 2014. P. 115–140. ISSN 1392 (spausdintas), ISSN 2335-8785 (internetinis).

Lugano ežero pakrančių menininkai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baroko kūrėjai (XVI – XVIII a.) (kartu su R. Kamuntavičiumi ir Stefano M. Lanza). Darbai ir dienos. 2014. Nr. 61. P. 233–261. ISSN 1392-0588 (spausdintas), ISSN 2335-8769 (internetinis).

Maestri dello stucco: influssi della scuola degli Artisti dei laghi sull’arte dello stucco in Lithuania (2a metà del XVII sec.) / traduzione in italiano di Stefano M. Lanza. Arte e storia. No. 59: Artisti del lago di Lugano e del Mendrisiotto nel Granducato di Lituania (dal XVI al XVIII sec.). Lugano: Ticino Management SA, 2013. P. 64-106. ISSN 2235-7769.

Artisti del lago di Lugano e del Mendrisiotto in Lituania: creatori del Barocco del Granducato (dal XVI al XVIII sec.) (kartu su R. Kamuntavičiumi ir Stefano M. Lanza). Arte e storia. No. 59: Artisti del lago di Lugano e del Mendrisiotto nel Granducato di Lituania (dal XVI al XVIII sec.). Lugano: Ticino Management SA, 2013. P. 18-63. ISSN 2235-7769.

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ikonografija XVII–XVIII a. Lietuvos dailėje. Soter. 2013. Nr. 48. P. 91-114. ISSN 1392-7450.

Švč. Mergelės Marijos gyvenimo istorijos atvaizdų plitimas XVII–XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Logos. 2013. Nr. 77. P. 125-137. ISSN 0868-7692.

Mariologiniai siužetai XVII – XVIII a. Lietuvoje naudotų mišiolų iliustracijų kontekste. Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje: mokslo straipsnių rinkinys. Sud. Gabija Surdokaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. P. 70–100. ISSN 2029-2821, ISBN 978-9955-868-36-1.

Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ikonografija XVII – XVIII a. Lietuvos tapyboje. LDK dvasingumas: tarp tradicijos ir dabarties. Sud. Vaida Kamuntavičienė, Aušra Vasiliauskienė. Kaunas: VDU, 2010. P. 75–103. ISBN 9789955-12-638-6.

Šiluvos bazilikos „Šventosios Šeimos“ paveikslas. Meno istorija ir kritika (Art History and Criticism). T. 5: Šiluva Lietuvos kultūroje (Šiluva in Lithuanian Culture). Sud. Laima Šinkūnaitė, Rima Valinčiūtė-Varnė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. P. 66–77. ISSN 1822-4555.

Jėzaus kūdikystės istorija Lietuvos Baroko dailėje: ikonografinis aspektas. Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545 – 1563) įtaka Lietuvos kultūrai. Sud. Aleksandra Aleksandravičiūtė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009. P. 312–338. ISSN 2029-2821.

Rožinio Švč. Mergelės Marijos ikonografija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baroko dailėje. Logos. 2007. T. 49. P. 161–171; Logos. T. 51. 2007. P. 143–152; Logos. 2007. T. 52. P. 163–173. ISSN 0868–7692.

Aleksandro Hilarijaus Palubinskio sudarytos knygos „Rosarium et officium B. Mariae Virginis…“ iliustracijos: nauji faktai ir aspektai. Logos. 2006. T. 45. P. 116–134. ISSN 0868-7692.

Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės paveikslas iš Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios. Logos. 2004. T. 38. P. 147–156; Logos. 2004. T. 39. P. 155–169. ISSN 0868-7692.


Sudaryti ir parengti leidiniai
LDK dvasingumas: tarp tradicijos ir dabarties. Sud. Vaida Kamuntavičienė, Aušra Vasiliauskienė. Kaunas: VDU, 2010. ISBN 9789955-12-638-6.


Populiarūs straipsniai
Panevėžio vyskupijos Kristaus Karaliaus katedra. Lietuvos bažnyčios. Sud. Laima Šinkūnaitė. Kaunas: Šviesa, 2009. P. 32– 37.

153 įdomiausios Lietuvos bažnyčios. Sud. Laima Šinkūnaitė. Kaunas: Terra Publica, 2009. Aprašyta per 70 bažnyčių.


Smulkioji spauda
Šventųjų ašaros Sigitos Maslauskaitės tapyboje. Bernardinai.lt [interaktyvus]. 2010 10 04. Prieiga

Nukryžiuotasis: tu guldai mane į mirties dulkes. Bernardinai.lt [interaktyvus]. 2009 04 09. Prieiga

Raudonoji Pieta, arba Kančios tema Alfredo Šato kūryboje. Kultūros barai. 2008. Nr. 10. P. 52–54.

Iš Sapiegų Madonos Dangiškojo lobyno. Kultūros barai. 2008. Nr. 7/8. P. 56–58.