Aurelija Rusteikienė

Moksliniai straipsniai
Švč. Mergelė Marija Škaplierinė Lietuvos XVII–XVIII a. bažnytinėje dailėje. Logos. T. 26. 2001. P. 157–174.

Karmelio Dievo Motinos paveikslo ikonografinė sklaida Abiejų Tautų Respublikoje. Virgo venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje. Sud. Gabija Surdokaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. P. 103–130.

Šv. Simono Stoko vizijos ikonografinė tradicija Lietuvos karmelitų bažnyčiose. Pirmavaizdis ir kartotė, in: Logos, t. 72, p. 149–160.

Recenzija
Mūsų atmintis – būsimųjų kartų atmintis. Soter. 2001. Nr. 38 (66). P. 133–136.

Straipsniai elektroniniuose leidiniuose
Iconographic spreading of the images of Our Lady of Mount Carmel in the Polish–Lithuanian Commonwealth. Prieiga

Populiarūs straipsniai
Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia ir buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas. Lietuvos bažnyčios. Sud. Laima Šinkūnaitė. Kaunas: Terra publica, 2009. P. 138–145.

Į viršų