• English

Asta Giniūnienė

Pagrindinės tyrimų kryptys:
Sakralinė dailė; XIX a. Kryžiaus kelio stotys

Monografijos
Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. II pusėje – XX a. pr.: sklaida ir raiška. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013. ISBN 978–609–447–117–9.


Moksliniai straipsniai
Užnemunės Kryžiaus kelio stotys. Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai. Sud. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė.Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 209–226. ISBN 9986–638–62–3. T. Serafinskio Kryžiaus kelio stotys. Liaudies kultūra. 2008. Nr. 2. P. 24–36. ISSN 0236–0551.

Josefo von Führicho Kryžiaus kelio ciklas Vienos Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje, jo kartotės Lietuvoje. Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje. Sud. Liudas Jovaiša, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. P. 245–271.ISBN 978–9955–686–12–5.

Kryžiaus kelias XVIII a. II p.–XIX a. grafikoje. Menotyra. 2008. Nr. 3. P. 8–22. ISSN 1392–1002.

Viešpaties Kančios kelio pamaldumo tradicija – XVIII–XIX a. Lietuvos kalvarijos. Kultūros paminklai. 2008. Nr. 13. P. 78–87. ISBN 978–9986–420–77–4.

Kryžiaus kelias bažnyčių šventoriuose XVIII a. pab.–XIX a. pr. Kultūros paminklai. 2009. Nr. 14. P. 152–165. ISBN 970–9986–420–81–1.

Viešpaties Kančios kelio paveikslų kelionė. Kuriantis protas brangesnis nei turtai. Sud. Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. P. 137–149. ISBN 978–9955–854–21–0.

Bernardinų įnašas į Kryžiaus kelio sklaidą XVIII a. vid.–XIX a. vid. Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai. Sud. Aleksandra Aleksandravičiūtė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009. P. 397–432. ISSN 2029–2821.

Petro (?) Rozalino ir Giandomenico Tiepolo Kryžiaus kelio paveikslai. Menotyra. 2010. Nr. 1. P. 26–36. ISSN 1392–1002.

Pamirštas skulptūrų rinkinys Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje. Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai. Sud. Giedrė Jankevičiūtė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. P. 229-240. ISBN 978–609–447–000–4.

Kryžiaus kelio iliustracijos Lietuvos XIX a. leidiniuose. Menotyra. 2011. Nr. 1. P. 48–66. ISSN 1392–1002.

Vilniaus Kalvarijų parpuolusio Jėzaus skulptūra: istorija, restauravimas, ikonografija ir sklaida [kartu su Laima Kruopaite ir Alfonsu Šiauliu]. Kultūros paminklai. 2011. Nr. 16. P. 89–106. P. 140–148, 150–152. UDK 719(474.5).

Kryžiaus kelio iliustracijos Lietuvos XIX a. leidiniuose. Menotyra. 2011. Nr. 1. P. 48–66.

Veiviržėnų bažnyčios iliuzinė tapyba ir XVIII a. II pusės – XIX a. I pusės Kristaus kapo dekoracijos. Menotyra. 2012. Nr. 1. P. 18–36. ISSN 1392–1002.


Straipsniai
Liudas Truikys apie „Teatro ligą, sintezės klausimą, pagrindinį žinojimą“. 1987 m. pokalbis. Liudui Truikiui – 100: straipsnių rinkinys. Sud. Radvilė Racėnaitė. Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2005. P. 118–127. ISBN 9955–471–15–8.

Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčios Kryžaius kelio stotys. Obeliai. Kriaunos. Ser. Lietuvos valsčiai. Kn. 2. Vilnius: Versmė, 2009. P. 782–786. ISBN 978–9955–589–15–0.

Senieji Veprių bažnyčios Kryžiaus kelio paveikslai. Vepriai. Ser. Lietuvos valsčiai. Sud. Venantas Mačiekus, Edita Korzonaitė, Jonas Žentelis. Vilnius: Versmė, 2010. P. 854–858. ISBN 978–9955–589–15–0.

Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus. Kultūros paminklai. Sud. Juozas Bardauskas. 2010. T. 15. Nr. 1. P. 171, 178–181, 183, 184, 186, 187, 188. P. 140–148, 150–152. UDK 719(474.5).

Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus. Kultūros paminklai. Sud. Juozas Bardauskas. 2011. T. 16. Nr. 1. P. 173–175, 179–181, 184–189. P. 140–148, 150–152. UDK 719(474.5).

Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus. Kultūros paminklai. Sud. Juozas Bardauskas. 2012. T. 17. Nr. 1. P. 157–174. P. 140–148, 150–152. UDK 719(474.5).

Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus. Kultūros paminklai. Sud. Juozas Bardauskas. 2012. T. 8. Nr. 1. P. 140–148, 150–152. UDK 719(474.5).


Albumai
Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas. [Straipsnių autoriai: Asta Giniūnienė, Dalia Klajumienė, Kazys Misius, Svetlana Poligienė, Regimanta Stankevičienė]. Sud. Svetlana Poligienė. Vilnius, 2006. ISBN 9986–420–69–5.


Moksliniai katalogai
Lietuvos sakralinė dailė. T. I. Vilkaviškio vyskupija. Kn. VI. Šakių dekanatas. Dalis I. Barzdai–Lukšiai. Sud. Regimantė Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. ISBN 9986-638-78-8.

Lietuvos sakralinė dailė. T. I. Vilkaviškio vyskupija. Kn. VI. Šakių dekanatas. Dalis II. Naudžiai–Žvirgždaičiai. Sud. Regimantė Stankevičienė, Gabija Surdokaitė, Dalia Vasiliūnienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007. ISBN 9986-638-78-X.

Lietuvos sakralinė dailė. T. 2. Šiaulių vyskupija. D. 1. Joniškio dekanatas. Kn. 1. Balkaičiai-Joniškis. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. ISBN 978-9955-868-44-6.

Lietuvos sakralinė dailė. T. 2. Šiaulių vyskupija. D. 1. Joniškio dekanatas. Kn. 2. Juodeikiai-Rūdiškiai. Sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. ISBN 978-9955-868-44-6.