Algimantas Mačiulis


Pagrindinės tyrimų kryptys:
Architektūros teorija; Architektūros ir dailės sąveika; miestų estetika

Monografijos
Architektai Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai. Vilnius: VDA leidykla, 2007.

Permainingi metai. Architekto užrašai. Vilnius: VDA leidykla, 2008.

Vytautas Edmundas Čekanauskas. Vilnius: VDA leidykla, 2010.


Moksliniai straipsniai
Vilniaus Žemutinės pilies pirmavaizdžio aliuzija. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 38: Dailės parafrazės. XX amžius. Sud. Marius Iršėnas ir Gabija Surdokaitė. Vilnius: VDA leidykla, 2005. P. 115–130.

Vilniaus miesto savitumas: gamtos ir architektūros darna. Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 40: Vilniaus miesto savitumai. Sud. Algimantas Mačiulis. Vilnius: VDA leidykla, 2006. P. 7–15.

Dar kartą apie sostinės ,,architektūrines kalvas“. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. 2006. T. 30. Nr. 4. P. 177–180.

Gyvybingos visuomeninės erdvės. Archiforma. 2006. Nr. 3. P. 65–71.

Druskininkų miesto architektūros apžvalga (1940–1990). Archiforma. 2007. Nr. 1. P. 72–80.

Kičo apraiškos šiuolaikiniame interjere. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. 2008. T. 32 (3). P. 167–172.

Druskininkų miesto planinės erdvinės kompozicijos ypatumai. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. 2009. T. 33 (1). P. 20–27.

Alytaus miesto architektūra prieškariu. Urbanistika ir architektūra. Vilnius: Technika. 2010. T. 34 (2). P. 106–111.

Postmodernizmas. Vilnius 1900–2012. Naujosios architektūros gidas. Vilnius: Baltos lankos, 2011. P. 178–189.

Po dvidešimties metų. Stiliaus paieškos. Laisvės architektūra (sudarytojai T. Grunskis, J. Reklaitė). Vilnius: Baltos lankos, 2012. P. 271–284.

Rekreacinio miesto savitumas (Druskininkų miesto pavyzdžiu). Archiforma. 2012. Nr. 1/2. P. 86–91.


Moksliniai katalogai
Vilniaus architektūros studijai – 15 metų. Vilniaus architektūros studijos kūrinių katalogas. Įžanginis straipsnis. Vilnius: Namas ir aš. 2007. P. 6–9.


Recenzijos
Apie formą architektūroje (E .P. Stasiulio vadovėlio ,,Forma architektūroje“ recenzija). Urbanistika ir architektūra. 2011. T. 35 (2). P. 169– 170.


Sudaryti ir parengti leidiniai
Vilniaus dailės akademijos darbai. Kn. 40: Vilniaus miesto savitumai. Sud. Algimantas Mačiulis. Vilnius: VDA leidykla. 2006.


Populiarūs straipsniai
Ar nesupainiojame ieškoti vertinimo kriterijų? Sovietinio laikotarpio (1945–1990) architektūros stiliaus ypatumai. Statyba ir architektūra. 2005. Nr. 1. P. 35–38.

Prasmė gyventi (prof. V.J. Dičiui–75 metų ). Statyba ir architektūra. 2005. Nr. 4. P. 20–22.


Straipsniai enciklopedijose
Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 2005–2009. T. 7–16; 2011. T. 19. P. 529, P. 767–768; T. 21. P. 599–602, T. 22. P.390, 462–463.

Lietuva (enciklopedija). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidyklos institutas. Kultūra. Architektūra. 20 amžiaus 2 pusės (1945–1990) architektūra. Architektūra po 1990. 2008. T.1. P. 888–891.