• English

Aistė Bimbirytė

Menotyrininkė, Humanitarinių mokslų daktarė

aiste.bimbiryte@gmail.com

Pagrindinės tyrimų kryptys:
Grafų Tiškevičių kultūrinis paveldas Lietuvoje, dvarų kultūra, kolekcionavimo istorija

Biografija

2009 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo menotyros specialybę. 2012 m. ten pat baigė magistro studijas. 2019 m. Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė disertaciją „Vakarų Europos dailė Lietuvos kolekcijose XIX amžiuje ir grafas Vladislovas Tiškevičius“ (vadovė dr. Laima Laučkaitė-Surgailienė). Nuo 2016 m. dirba Kazio Varnelio namuose-muziejuje menotyrininke. Lietuvos dailės istorikų draugijos, Society of the History of Collecting narė. 


Moksliniai straipsniai
Visuomeninė aristokratės veikla XIX a. pab. – XX a. pr. Vilniuje: Klementinos Potockytės Tiškevičienės atvejis. Vilniaus dailės akademijos darbai Kn. 68: Dailė. Moteriškoji tapatybė ir dailė. Vilnius: VDA leidykla, 2013. Sud. Ramutė Rachlevičiūtė. P. 25-53.

Vladislovas Tiškevičius Italijoje: „Galleria Warowland“ ir milanietiškoji kolekcija“. Menotyra. 2015. T. 22.  Nr. 4. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. Sud. Aistė Paliušytė. P. 322-337.

Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais. Menotyra. 2017. T. 24. Nr. 1. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Sud. Gabija Surdokaitė. P. 37-54.

Aštriosios Kirsnos dvaro raida XVI a. – XX a. viduryje. Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos: skiriama Nijolei Lukšionytei. Sudarytoja doc. dr. Aušrinė Kulvietyte-Cemnolonskė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 2017. P. 82–101.

 Iškoduoti „Stepono devintuką“. Vilniaus dailės akademijos darbai, Kn. 86–87: (Iš)koduota istorija architektūroje. Vilnius: VDA leidykla, 2017. Sud. dr. Rasa Butvilaitė. P. 279–299.

Vakarų Europos dailės kolekcionavimo pokyčiai XIX a. Lietuvoje. Vakarykščio pasaulio atgarsiai. Sudarytojai dr. Margarita Matulytė, doc. dr. Romualdas Juzefovičius, prof. dr. Rimantas Balsys, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018.


Sudaryti leidiniai

Kazio Varnelio namai-muziejus. Trumpas gidas po muziejų, Sud. Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, Daliutė Ivanauskaitė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2017.


Populiarūs straipsniai
„Jo ypatingas bruožas tas, kad myli savo Vilnių…“: Trumpai apie grafą Antaną Tiškevičių, in: Krantai. 2013. Nr. 1. P. 14-21.

Kazys Varnelis Stokbridže, in: Krantai. 2017. Nr. 4. P. 16–19.

Iš skurdo pakeltas iki grafo [apie grafą Mykolą Valickį], in: Krantai. 2018. Nr. 4. P. 52–55.