• English

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms skirta nacionalinė mokslinė konferencija „Vakarykščio pasaulio atgarsiai“

2017 m. gruodžio 5–8 d. Vilniuje ir Palangoje vyks Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms skirta nacionalinė mokslinė konferencija.

Konferencijos problematiką inspiravo austrų rašytojo Stefano Zweigo autobiografinė knyga „Vakarykštis pasaulis: europiečio prisiminimai“. XX amžiaus metraštininko perteiktas Europos kultūrinis žemėlapis ir rašytojo įžvalgos apie vertybių krizę provokuoja apmąstyti nacionalinio kultūros paveldo išsaugojimo bei įprasminimo problemas. Zweigas lygina save su komentatoriumi, aiškinančiu per paskaitą rodomas skaidres: „laikas atplukdo vaizdus, o aš tik palydžiu juos žodžiais“. Konferenciją lydi „vakarykštį pasaulį“ atspindinčios ir individualias bei kolektyvines pastangas išsaugoti istorinę atmintį liudijančios parodos.

Konferencijos programa


I sesijoje (Palangos gintaro muziejus, 2017-12-05) „Baltų kultūros ištakos ir jos santykis su XXI amžiaus pasauliu“, pasitelkiant naujausius istorinius, archeologinius, filologinius, etnologinius tyrimus, bus aptartos mūsų kultūros ištakos, keliami ypatingai svarbūs klausimai apie tai, kas yra baltai, kaip mes juos suvokiame ir identifikuojame XXI amžiuje, kokios baltų kultūros sampratos mokslinės korekcijos įmanomos ir būtinos.

II sesijoje (Vilniaus paveikslų galerija, 2017-12-06) „Kūrybinės terpės ir kultūros komunikacijos slinktis nuo Apšvietos iki XXI amžiaus“ bus nagrinėjami mūsų valstybės europietišką dvasią formavę daugialypiai kultūriniai veiksniai, analizuojama Europos kultūros įtaka lietuvių dailei bei kitoms meno sritims, menininkų pasaulėjautos ir pasaulėžiūros kismas. 

III sesija (Vytauto Kasiulio dailės muziejus, 2017-12-07) „Kūrybinė asmenybė ir istorinio laiko kontingencija“ akcentuos iškilių Lietuvos meno ir literatūros kūrėjų patirtis, dalyvaujant tautos likime, išgyvenant ir įveikiant dramatiško istorinio laiko mestus iššūkius.

  
IV sesijoje (Nacionalinė dailės galerija, 2017-12-08) „Kultūrinė atmintis ir tapatybės sampratos kaita XXI amžiuje“ siekiama tarpdisciplininiu požiūriu įvertinti nacionalinės tapatybės sampratos kaitą, aptariant ją įtakojusius Lietuvos ir pasaulio kultūros raidos procesus, jų sąveikas ir kontekstus.